Yli 65-vuotiaat muutosvaiheessa

Tukena muutoksessa -hanke

Omaishoitoon liittyy erilaisia muutosvaiheita. Omaishoitajuus on muutoksessa myös silloin, kun pohditaan hoidettavan siirtymistä kodin ulkopuoliseen pitkäaikaishoitoon tai siirtyminen on juuri tapahtunut. Valmistautumisessa ja sopeutumisessa uuteen elämäntilanteeseen auttavat ammattilaisten tuen lisäksi vertaisten tarjoama tuki sekä oikea-aikainen tieto. Yhdistyksemme tarjoaa tietoa, tukea ja toimintaa yli 65-vuotiaille omaisille muutostilanteissa.

Tukea yli 65-vuotiaalle omaishoitajalle muutosvaiheessa:

Opas: Omaishoitajan polku muutostilanteessa

Omaishoitajan polku - oppaan kansi. Vihreä kumpu jossa menee valkoinen kiemurteleva polku kodin ja hoivakodin välillä.

Omaishoitaja on monien kysymysten äärellä pohtiessaan hoidettavan läheisen siirtymistä kodin ulkopuoliseen pitkäaikaishoitoon. Omaishoitajan polku muutostilanteessa -oppaaseen on koottu tietoa ja omaisten kokemuksia, jotka voivat olla tukena muutoksessa. Oppaasta voit lukea lisää täältä.

Yksilöllinen tuki omaishoitajalle

Tukena muutoksessa -hanke tarjoaa yksilöllistä tukea yli 65-vuotiaalle omaishoitajalle, joka pohtii hoidettavan siirtymistä kodin ulkopuoliseen pitkäaikaishoitoon tai siirtyminen on juuri tapahtunut. Hoidon tarve ja sitovuus on voinut lisääntyä niin paljon, että se kuluttaa voimavaroja ja omaishoitajan jaksaminen on koetuksella.

Muutosvaiheessa tuen ja puhumisen tarve voi olla suuri. Osa kuitenkin arastelee kuormittaa läheisiään omilla huolillaan ja siksi kuulluksi tuleminen on erityisen tärkeässä osassa yksilöllisen tuen tapaamisissa. Yksilöllisen tuen avulla autamme selkiyttämään elämäntilannetta sekä tuemme päätöksenteossa ja muutokseen valmistautumisessa. Esimerkiksi pohdimme yhdessä muutoksen etuja ja haasteita sekä tarvittaessa tuemme hoitopaikan valinnassa.

Tuemme omaishoitajaa ja perhettä muutoksessa. Isojen elämänmuutosten keskellä uusien näkökulmien löytäminen sekä voimavarojen vahvistaminen voi luonnistua paremmin toisen ihmisen tukemana. Olemme saatavilla ja tukena muutoksessa.

Sovi henkilökohtainen tapaaminen Omaishoitajien neuvonnan ja ohjauksen numerosta p.040 526 8105

 

Tukena muutoksessa -ryhmä

Yli 65-vuotias omaishoitaja! Oletko ajatellut mitä hoidettavan läheisesi siirtyminen pitkäaikaishoitoon tarkoittaisi teidän kohdallanne?

Tukena muutoksessa -ryhmästä saat vertaistukea sekä tukea jaksamiseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen erilaisen toiminnan ja tiedon muodossa. Ryhmän tarkoituksena on tarjota tukea nykyhetkeen sekä yhdessä valmistautua mahdolliseen muutostilanteeseen. Mukaan mahtuu 8 henkilöä ja kokoonnumme kahden viikon välein klo 14-16 yhteensä seitsemän kertaa.

Ryhmä kokoontuu Oulun seudun omaishoitokeskuksessa Ommaiskortteerissa, Isokatu 47, Oulu.

Tukena muutoksessa -ryhmä ei toistaiseksi kokoonnu. 

Lisätietoja:

Teija Viitajylhä
p. 0400 167 764
teija.viitajylha@osol.fi
Omaistoiminnan ohjaaja
Toimintaterapeutti (AMK)

 

Tunne tunteesi -kurssi omaishoitajalle

Mitä tunnen?
Miksi tunnen näin?
Miten tunteet näkyvät minussa ja käytöksessäni?
Mitä tunne haluaa minulle viestittää?

Tule mukaan tärkeiden aiheiden äärelle muiden omaishoitajien kanssa!

Kurssi on maksuton ja tarkoitettu omaishoitajille

Kokoonnumme 4 kertaa. Kurssipäivän kesto 4 tuntia, sisältää välipalan.
Osallistujamäärä on rajattu.

Lisätietoja:

Teija Viitajylhä
p. 0400 167 764
teija.viitajylha@osol.fi
Omaistoiminnan ohjaaja
Toimintaterapeutti (AMK)

 

Elämänvaloa-kurssi

Oletko yli 65-vuotias ja hoidettava läheinen on siirtynyt pitkäaikaishoitoon?

Elämänvaloa-kurssilla saat tukea muuttuneeseen omaishoidon tilanteeseen. Kurssilla tehtävien toiminnallisten harjoitusten ja vertaistuen avulla on mahdollisuus vahvistaa omia voimavaroja sekä tulla tietoisemmaksi omista tunteista ja itselle tärkeistä asioista. Tule mukaan, lähdetään yhdessä matkalle kohti elämänvaloa ja merkityksellisempää arkea!

Kurssi koostuu kolmesta kahden päivän jaksosta.
Kurssin omavastuu 50€ (sis. aamu- ja iltapäiväkahvit, lounaat sekä kurssiohjelman).

Lisätietoja:

Teija Viitajylhä
p. 0400 167 764
teija.viitajylha@osol.fi
Omaistoiminnan ohjaaja
Toimintaterapeutti (AMK)