Ovet-valmennus uusille omaishoitajille

Ovet-valmennus omaishoitajille

Oulun seudun omaishoitajat järjestää valmennusta omaishoitajuuteen. Kun läheinen sairastuu tai vammautuu ja elämä muuttuu joskus pysyvästikin, on omaisestaan huolehtiva monien kysymysten äärellä. Omaishoitajavalmennus tukee omaishoitajuutta ja antaa eväitä perheen arkeen. OVET-valmennukseen ovat tervetulleita kaikki, jotka auttavat apua tarvitsevaa läheistään ja erityisesti ne omaiset, joiden perheessä omaishoitotilanne on uusi. Sinun ei tarvitse olla omaishoidontuen saaja voidaksesi osallistua OVET-valmennukseen.

Sopimusomaishoitajilla tulee olla käytynä Oulun kaupungin omaishoitaja-valmennus, jotta voit osallistua yhdistyksemme OVET-valmennukseen. OVET-valmennus on osallistujille maksuton.

Omaistaan hoitava tarvitsee tietoa omaishoitoon liittyvistä asioista sekä ohjausta hoito- ja hoivatyöhön. Omaishoitajan on myös tärkeä pitää huolta itsestään ja jaksamisestaan. OVET-valmennuksen punaisena lankana onkin omaishoitajien vahvuuksien tukeminen ja uusien voimavarojen löytäminen yhdessä toisten omaishoitajien kanssa. Valmennus on omaishoitajalle maksuton.

OVET – valmennuksen myötä omainen saa tietoa:

  • omaishoitotilanteen tunnusmerkeistä
  • omaishoitajan fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista ja niiden vahvistamisesta sekä muutoksen kohtaamisesta
  • hoivatyön ja avustamisen perusteista – sosiaaliturvasta ja omaishoitoa tukevista palveluista

OVET – valmennuksen myötä omainen saa tukea:

  • omien voimavarojen tunnistamiseen ja vahvistamiseen
  • omaan jaksamiseensa
  • vertaisten kanssa käydyistä keskusteluista
  • eväitä arkeen/eteenpäin

OVET – valmennukseen hakeminen

Lisätietoja valmennuksesta: Minna Hernberg, p. 040 559 7766, minna.hernberg@osol.fi.