Palkinnot ja tunnustukset

Tällä sivulla:

Saavutettavampi harrastus-merkki

Saavutettavampi harrastus logo

Meillä on käytössä Saavutettavampi harrastus -merkki. Tämä tarkoittaa, että olemme sitoutuneet edistämään saavutettavuutta toiminnassamme. Otamme toiminnassa huomioon kaikenlaiset harrastajat. Meille voi turvallisesti kertoa tuen tarpeesta. Tavoitteemme on, että jokainen osallistuja kokee onnistuvansa toiminnassamme. Merkin on myöntänyt Saavutettava Harrastamisen Suomen malli -hanke (SHSM) joka on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton koordinoima ja Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jonka tavoitteena on edistää yhteistä, kaikille harrastusten järjestäjille sopivaa, harrastamisen saavutettavuusmerkkiä.

Hyvän mielen työpaikka-merkki 2022

Yhdistyksellemme on myönnetty Hyvän mielen työpaikka-merkki vuonna 2022. Merkki on tunnustus mielenterveyden edistämistyöhön sitoutumisesta. Merkin on myöntänyt MIELI Suomen Mielenterveys ry. Merkin saaminen kannustaa ja innostaa työyhteisöämme  jatkossakin kehittämään työelämän mielenterveyttä tukevaa ilmapiiriä sekä sitoutumaan mielenterveyden suunnitelmalliseen vahvistamiseen. ”Mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan.” Maailman terveysjärjestö (2013). Lue lisää Hyvän mielen työpaikka -merkistä sekä merkin kriteereistä Hyvän mielen työpaikka -sivulta.

Sosiaalialalla on myös hyviä työpaikkoja – Talentia palkitsi Oulun seudun omaishoitajat

Kuva yhdistyksen työntekijöistä

Oulun seudun omaishoitajat ry on saanut sosiaalialan Hyvinvoiva työpaikka -palkinnon, jonka myöntää Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. ”Oulun seudun omaishoitajat ry:ssä työhyvinvointi on keskeinen osa työtä, ei vain yksi irrallinen palanen. Työntekijät tietävät omat työnkuvansa ja vastuualueensa, työn mitoitus on kunnossa ja johtaminen toimii, kiittää Talentian erityisasiantuntija Heidi Pekkarinen. Merkille pantavaa on se, että hyvinvointi on syntynyt ilman ylimääräistä rahaa, joten mikä tahansa työpaikka voi ottaa mallia voittajasta.” Talentian järjestämään Hyvinvoiva työpaikka -kilpailuun osallistui 75 sosiaalialan työpaikkaa. Voittajaksi valittu Oulun seudun omaishoitajat ry on 11 työntekijän työyhteisö, joka tarjoaa tietoa, tukea ja toimintaa alueen omaishoitajille. Hyvinvoiva työpaikka -palkinto on 1000 euroa, jonka voi käyttää työhyvinvointia tukevaan toimintaan.

Pro diaconia-mitali Oulun seudun omaishoitajat ry:lle

Mitalia vastaanottamassa yhdistykseltä Teija Viitajylhä

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän diakoniatyöntekijät ovat valinneet yhdistyksen mitalin saajaksi diakonian 150v. juhlavuonna. Perustelut mitalille olivat seuraavat: Omaishoitajayhdistys tekee työtä sellaisten ihmisten kanssa, jotka suuressa mittakaavassa jäävät marginaaliin yhteiskunnassamme. He tukevat omaishoitajia heidän tekemässään arvokkaassa ja pyyteettömässä työssä, jota tehdään vain pienellä korvauksella, He antavat ohjausta ja apua omaishoidettaville toiminta-ajatuksena lisätä hoidettavan toimintakykyä ja hyvinvointia.
Erityisellä arvostuksella on myös otettu vastaan, yhdistyksen laajentunut työ erityisperheiden keskuudessa. Tämä työ toteutuu mm. erilaisina ryhmätoimintoina, palveluohjauksena sekä vanhempien tukemisena.

Yhteistyötaival Omaishoitajayhdistyksen kanssa on pitkä ja antoisa. Yhdistys on heti perustamisvuonnaan 1998 pyytänyt seurakunnan mukaansa yhteistyöhön kanssaan. Antoisa yhteistyö on sisältänyt mm. yhteisiä virkistyspäiviä, leirejä, kirkkopyhiä omaishoitajille ja hoidettaville ja esim. Elämäniloa voimaantumiskurssi vertaisille.
Erityisen ilahduttavaa on yhdistyksen työalueen laajuus. Yhdistyksen toiminta-alue kattaa 8 kuntaa: Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä. Konkreettinen työ tapahtuu siis muuallakin kuin ainoastaan kasvukeskus Oulussa.

Yhdistyksen työotteessa korostuu lähimmäisenrakkaus ja työtä tehdään lämmöllä ja suurella sydämellä. Seurakuntalaisten palaute yhdistyksestä on aina positiivista. Kuuntelijaa ja apua yhdistykseltä saa aina.

Oulun kaupungin lähidemokratiatoimikunta on myöntänyt tunnustuspalkinnon Oulun seudun omaishoitajat ry:lle ja heidän vuorovaikutukselliselle omaishoidon kehittämisen toimintatavalle


Oulun kaupungin lähidemokratiatoimikunta on myöntänyt tunnustuspalkinnon Oulun seudun omaishoitajat ry:lle ja heidän vuorovaikutukselliselle omaishoidon kehittämisen toimintatavalle.
Lähidemokratiatoimikunnan tunnustuspalkinto myönnetään valtuustokausittain toimijalle, joka on edistänyt ansioituneesti ja konkreettisesti lähidemokratiatyötä Oulussa. Tällä kertaa tunnustuspalkinnon kriteereinä olivat Oulun kaupungin vuorovaikutussuunnitelma 2019-2021 ja Oulun kaupungin arvot.

Tasavallan Presidentti myönsi ansioituneille Suomen kansalaisille kunniamerkkejä 6.12.2018.

Oulun seudun omaishoitajat ry:n perustajajäsenet saivat seuraavat kunniamerkit: Minnamaria Salmiselle myönnettiin Suomen Leijonan Ansioristi ja Marja-Liisa Kuukasjärvelle myönnettiin Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein

Hyvinvoiva Perhe HYPE -hankkeen Metkoja menetelmiä erityislapsiperheille -hyvinvointimalli kilpailee hyvä käytäntö 2018 – palkinnosta.

Talentia jakaa vuosittain Hyvä käytäntö -palkinnon sosiaalialan käytännölle, joka on ajankohtainen, helposti sovellettava, yhteiskunnallisesti vaikuttava ja jota on arvioitu. Palkinnosta kisaa finaaliin valitut neljä ehdokasta.

Hyvä käytäntö -kilpailuun osallistui 25 esitystä, joiden joukosta raati valitsi finalistit. Hyvä käytäntö -palkintofinalistit valitsivat Talentian, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston, Globex Information Oy:n ja Innokylän edustajat. Finalistien valinnassa käytettiin kriteereinä käytännön ajankohtaisuutta, sovellettavuutta, yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja käytännöstä tehtyä arviointia. Hyvä käytäntö -palkinto jaetaan 11. kerran Sosiaalialan asiantuntijapäivillä 13.3.2018. Palkinto on 3000 euroa ja matka sosiaalialan konferenssiin ulkomaille. Palkinnon tavoitteena on edistää sosiaalialan ammattikäytäntöjen ja työmenetelmien kehittämistä ja levittämistä.

Omaishoitajien työnohjausmenetelmä ja Satujen saaret -menetelmä Hyvä käytäntö- palkintoehdokkainen joukossa v. 2017

Talentia jakaa vuosittain Hyvä käytäntö -palkinnon sosiaalialan käytännölle, joka on ajankohtainen, helposti sovellettava, yhteiskunnallisesti vaikuttava ja jota on arvioitu. Palkinnon tavoitteena on edistää sosiaalialan ammattikäytäntöjen ja työmenetelmien kehittämistä ja levittämistä. Sosiaalialan asiantuntijapäivien sisältöryhmä valitsi Hyvinvoiva perhe HYPE-hankkeessa (2014-2017) kehitetyn Metkoja menetelmiä erityislapsiperheille –hyvinvointimallin Talentian Hyvä käytäntö –kilpailun neljän finalistin joukkoon syksyllä 2017. Hyvä käytäntö -palkinto jaettiin asiantuntijapäivillä 13.3.2018.

Mielekäs -ohjelma 2015: Oulun seudun omaishoitajat on vetovoimainen sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikka

Vuonna 2015 sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Mielekäs-ohjelmassa tunnustuksen yhteensä 46 vetovoimaiselle sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikalle. Oulun seudun omaishoitajat oli yksi tunnustuksen saajista. Työpaikat ovat luoneet toimintatapoja, joilla henkilöstön hyvinvointia ja sitoutumista työhön on parannettu. Tunnustukset jakoi ministeriön ylijohtaja Leo Suomaa 20.2.2015 ja 7.12.2015 Helsingissä pidetyissä tilaisuuksissa.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Työterveyslaitos ovat kartoittaneet sote-alan vetovoimaa lisääviä tekijöitä. Työpaikat itse sekä työmarkkina- ja ammattijärjestöt ovat ilmiantaneet vetovoimaisia esimerkkityöpaikkoja, jotka Työterveyslaitos on arvioinut.

Lisää tietoa Mielekäs -tunnustuksesta.

Kummiopiskelija-toimintamalli Terve SOS- finalistien sekä Hyvä käytäntö -palkintoehdokkaiden joukossa v. 2015

Oulun seudun omaishoitajat sekä Oulun seudun Aikuiskoulutuskeskus Oy:n (OAKK) kehittämä Kummiopiskelijatoiminnasta arjen apua omaishoivaan -toimintamalli valittiin TERVE-SOS-palkintokilpailun finaaliin 2015. TERVE-SOS-palkinto on tunnustus sosiaali- ja terveysalan tutkimus-, kehittämis- tai kokeiluhankkeen tuloksena syntyneelle innovatiiviselle tai poikkeuksellisen onnistuneelle ratkaisulle.

Talentia jakaa vuosittain Hyvä käytäntö -palkinnon sosiaalialan käytännölle tai menetelmälle, joka on: ajankohtainen, helposti sovellettava, yhteiskunnallisesti vaikuttava ja jota on arvioitu.
Palkinnon tavoitteena on edistää sosiaalialan ammattikäytäntöjen ja työmenetelmien kehittämistä ja levittämistä.

Kummiopiskelijatoiminnalla toteutettiin omaishoitoperheelle pidempikestoinen arjen tukimuoto. Omaishoitoperhe saa nimetyn kummiopiskelijaparin, joka ohjatusti ottaa hoitovastuuta, antaen hengähdystauon omaishoitajalle sekä virkistystä hoidettavalle.

Kummiopiskelijatoiminta toteutettiin Oulun seudun omaishoitajien ja Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen Oy:n (OAKK) lähihoitaja- sekä vanhus- ja vammaispalveluavustaja- koulutusten opiskelijoiden ja kouluttajien kanssa yhteistyössä kanta-Oulussa sekä Pudasjärvellä. Kummiopiskelijatoiminta jatkuu vuoden 2017 aikana opiskelijaresurssien mukaan Ihimisen Lähelle -toiminnassa.

Ommaiskahvilatoimintamalli Innopalkintofinaalissa 2015

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen (THL) Innokylän palkintoraati valitsi Oulun seudun omaishoitajat kehittämän Ommaiskahvila-toimintamallin Innopalkintofinaaliin 2015.

Innokylä on hyvinvointi- ja terveysalan kaikille avoin innovaatioyhteisö ja sen tavoite on tukea hyvinvointi- ja terveysalan kestävää uudistumista. Innopalkinto on vuosittain jaettava tunnustus hyvinvointia edistävälle onnistuneelle ratkaisulle.

Oulun seudun omaishoitajat kehittämä Ommaiskahvila-toiminta on kaikille omaistaan hoitaville suunnattu matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Ommaiskahvilaan voi tulla yksin, hoidettavan tai vaikka ystävän kanssa. Se on avoinna noin kerran kuukaudessa kahden tunnin ajan pääasiassa päiväsaikaan, mutta välillä myös iltaisin. Ommaiskahvila pitää sisällään monipuolista ja ajankohtaista tietoa omaishoitoon liittyvissä asioissa, keskustelua alueen omaishoidon kysymyksistä sekä virkistystä ja vaihtelua sekä vertaistukea toisilta omaishoitajilta.

Kutsu Pohjois-Pohjanmaan liiton loppiaisvastaanotolle 2013

Joulukuussa 2013 toiminnanjohtaja Minna Salminen puolisoineen sai kutsun Pohjois-Pohjanmaan liiton loppiaisvastaanotolle Kuusamoon 6.1.2014. Toiminnanjohtaja puolisoineen edusti Oulun seudun omaishoitajat ry:tä juhlassa

Kutsu Tasavallan Presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle 2013

Marraskuussa 2013 toiminnanjohtaja Minna Salminen puolisoineen sai kutsun Tasavallan Presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle Tampereelle 6.12.2013. Toiminnanjohtaja puolisoineen edusti Oulun seudun omaishoitajat ry:tä juhlassa.

Kutsu

Mielenterveyspalkinto yhdistykselle vuonna 2013

Oulun Seudun Mielenterveysseura myönsi vuosittain jaettavan Mielenterveyspalkinnon Oulun seudun omaishoitajille. Palkinto ja kunniakirja luovutettiin Maailman mielenterveyspäivänä 10.10 ja palkintoa vastaanottamassa olivat yhdistyksen puheenjohtaja Taina Pitkänen-Koli sekä toiminnanjohtaja Minna Salminen.

 

VERTAISVOIMA-hankkeelle myönnettiin TERVE-SOS-palkinto vuonna 2012

logo-2007

VERTAISVOIMA-hanke 2007-2011
VERTAISVOIMA-hanke eli Voimaantumisen kautta vertaistukijaksi, kohderyhmänä olivat yhdistyksen toiminta-alueella asuvat henkilöt, joiden omaishoitotilanne on päättynyt joko hoidettavan kuolemaan tai laitoshoitoon siirtymisen johdosta.

Päämääränä oli luoda uudenlainen, voimaantumiskursseista muodostuva toimintamalli, jonka avulla tuettiin henkilöitä, joiden omaishoitotilanne oli päättynyt. Toisena päämääränä oli luoda vertaisvapaaehtoisten verkosto henkilöistä, jotka ovat osallistuneet voimaantumiskursseille. Hankkeen tuotoksena luotiin Elämäniloa-kurssimalli entisille omaishoitajille, josta on myös työstetty opas kurssin ohjaajille sähköiseen muotoon. Opas on tulostettavissa myös PDF- muodossa.

Vertaisvoima-hankkeessa kehitetty Elämäniloa-kurssimalli voitti vuonna 2012 THL:n myöntämän TERVE-SOS -palkinnon. TERVE-SOS -palkinto on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tunnustus poikkeuksellisen onnistuneelle, esimerkilliselle tai valtakunnallisesti merkittävälle ja innovatiiviselle sosiaali-ja terveydenhuollon tutkimus- ja kehittämis- tai kokeiluhankkeelle. Arvioinnissa painotettiin innovatiivisuutta ja hyödynnettävyyttä sekä teemaa Aktiivinen kansalainen – vireä elämä. Palkinto luovutettiin TERVE-SOS-tapahtumassa Tampereella toukokuussa 2012.

 

OMATOIMI-hankkeelle  myönnettiin TERVE-SOS-palkinto vuonna 2007

logo-2012

OMATOIMI-hanke 2004-2008
OMATOIMI-hankkeen taustalla oli ajatus siitä, että ikääntyneille omaishoitajille ei ole tarjolla kuntoutusta ja että kuntoutuksessa tulisi huomioida sekä omaishoitaja että hoidettava. Hankkeen kohderyhmänä olivat yli 65-vuotiaat omaishoitajat sekä heidän hoidettavansa, joista etsivän työn avulla koottiin hankkeen aikana yhteensä 50 omaishoitaja-hoidettava paria.

Hanke toimi pilottihankkeena ikääntyvien omaishoitajien sekä heidän hoidettaviensa omaehtoisen aktiivisuuden edistäjänä. Päämääränä oli luoda uusi ennaltaehkäisevä kotikuntoutuksen malli ikääntyvien omaishoitajien sekä heidän hoidettaviensa toimintakyvyn ja elämänhallinnan tukemiseksi. Toimintamallin avulla edistettiin omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa itsenäistä selviytymistä omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään.

Kotikuntoutusjaksot pitivät sisällään:

  • Kotikäyntejä yksilöllisen tarpeen mukaan, vähintään kerran kuukaudessa
  • Yksilöllistä palveluohjausta omaishoitajille ja hoidettaville koko jakson ajan
  • Fyysisen toimintakyvyn mittaus, depressioseula sekä muistitesti jakson alussa ja lopussa omaishoitajille sekä hoidettaville
  • Fyysisen toimintakyvyn tukemista jakson aikana (yksilöllinen harjoitusohjelma, toimintakykyä tukeva kotijumppakäynti, kuntosaliryhmät, uintivuoro)
  • Psyykkisen toimintakyvyn tukemista esim. yhteisten keskustelujen avulla
  • Elämänhallinnan tukemista järjestämällä virkistystapahtumia sekä tietopäiviä omaishoitajille ja hoidettaville heidän toivomistaan aiheista

Vuonna 2007 Omatoimi-hankkeessa kehitetty Kotikuntoutusmalli pääsi lähes 200 kilpailijan joukosta kilpailemaan Talentian Sosiaalialan asiantuntijapäiville ”Lupaava käytäntö” –sarjaan. Asiantuntijapäivät ovat sosiaalityön, sosiaaliohjauksen ja sosiaalipedagogiikan täydennyskoulutustapahtuma. Kotikuntoutusmallia esiteltiin Workshopissa päiville osallistujille.

Toukokuussa 2007 Omatoimi-hankkeessa kehitetty Kotikuntoutusmalli voitti Stakesin (nykyisen THL:n) myöntämän TERVE-SOS-palkinnon. TERVE-SOS-palkinto on Stakesin tunnustus poikkeuksellisen onnistuneelle, esimerkilliselle tai valtakunnallisesti merkittävällä sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus- ja kehittämis- tai kokeiluhankkeelle. Palkinto luovutettiin TERVE-SOS-tapahtumassa Oulussa toukokuussa 2007.

TERVE-SOS-palkintorahoilla yhdistys perusti vuonna 2008 Hilipakka Palvelut Oy:n tuottamaan kotikuntousta. Oulun kaupunki on ostanut palvelua yritykseltä vuodesta 2009 lähtien. Vuonna 2010 ODL Säätiö osti osake-enemmistön yrityksestä ja lähti rohkeasti kehittämään ja laajentamaan yrityksen toimintaa. Keväällä 2014 ODL Säätiö osti yrityksen koko osakekannan. Vuosien aikana yrityksen toiminta on laajentunut omaishoitajien sijaistamispalvelu Huilingilla, kotisiivouksella, kotihoidolla ja kotona toteutettavalla fysioterapialla. Toimipisteet sijaitsevat Oulussa ja Rovaniemellä.