Työntekijät ja hallitus rekisteriseloste

Oulun seudun omaishoitajat ry:n työntekijät ja hallitus rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

 1. REKISTERINPITÄJÄ

Oulun seudun omaishoitajat ry
Y-tunnus: 1530918–2
Isokatu 47
90100 Oulu
Puh. 08 882 1690

 1. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Minna Hernberg
vs. toiminnanjohtaja
Puh. 040 5666 5865
minna.hernberg@osol.fi

 1. REKISTERÖIDYT

Rekisterissä käsitellään Oulun seudun omaishoitajat ry:n työntekijöiden ja hallituksen jäsenten henkilötietoja. Keräämme seuraavia rekistereitä:

 1. Hallitusrekisteri
 2. Työntekijärekisteri
 1. REKISTERIEN PITÄMISEN PERUSTEET JA KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterien tarkoituksena on Oulun seudun omaishoitajat ry:n hallituksen jäsenyyden hoitaminen ja työntekijän työsuhteen liittyvien asioiden hoitaminen.

 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot:

 • Hallituksen jäsenestä yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
 • Työntekijästä nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköposti) ja henkilötunnus. Myös työntekijän lähiomaisen nimi ja yhteystiedot tallennetaan rekisteriin.
 1. KÄSITTELYN KESTO

Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa. Työntekijärekisteriä säilytetään 10 vuotta.

 1. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkistaa, oikaista, vastustaa, kieltää, pyytää poistoa, peruuttaa, valittaa itseään koskevia tietoja rekistereissä. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti Minna Hernbergille. Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti.

 1. TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään ainoastaan rekisteröidyltä itseltään. Tiedot ilmoitetaan rekisterien pääkäyttäjälle.

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin tapaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Rekistereitä käsittelevät Oulun seudun omaishoitajat ry:n toiminnanjohtaja sekä henkilötietoja tallentavat pilvipalvelut: Microsoft, Dropbox. Nämä tahot käsittelevät henkilötietoja meidän lukuumme. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

 1. TIETOJEN SIIRTO

Työntekijöiden palkanlaskenta on ulkoistettu. Rekisteröidystä voidaan luovuttaa toimeksisaajalle ne tiedot, jotka ovat tarpeellisia palkanlaskentaa koskevan toimeksiannon hoitamiseksi.

Rekistereihin tallennettuja tietoja voidaan siirtää EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Tietojen siirto on välttämätöntä, sillä rekistereitä on tallennettu ja niitä käsitellään Yhdysvalloissa sijaitsevissa pilvipalveluissa.