Työnantajille

Materiaalia päättäjien ja työnantajien tueksi

Oletko työnantaja, esihenkilö tai päättäjä? Tältä sivulta löydät materiaalia, jota voit hyödyntää esimerkiksi esihenkilö- tai työnantajaroolissa toimiessasi tai muussa asiantuntija- ja vaikuttamistyössä. Materiaalit ovat Oulun seudun omaishoitajat ry:n työntekijöiden tuottamia ja kaikkien vapaassa käytössä.

 

Raportit antavat näkökulmia erityislapsen vanhemmuuden ja työ- sekä perhe-elämän yhdistämiseen

Uusia polkuja työhön ja elämään -hankkeessa (2021-2023) toteutettiin syksyllä 2021 valtakunnallinen kysely erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille ansiotyön, vanhemmuuden ja erityislapsiperheen arjen yhteensovittamisen haasteista ja mahdollisuuksista. Kyselyyn vastasi yli tuhat erityislapsen vanhempaa ympäri Suomen.

Ensimmäinen raportti ”Mahdollisuus olla jotain muutakin kuin vanhempi – Vanhempien kokemuksia erityislapsen vanhemmuuden, arjen ja työelämän yhteensovittamisesta”, kertoo kyselyn tuloksista erityislasten vanhempien omien kokemusten kautta. Raportin tarkoituksena on tuoda esille erityislasten vanhempien tarve ja halu yhteensovittaa työ- ja perhe-elämä, sekä haasteet ja mahdollisuudet, joita siihen liittyy. Tavoitteena on saada nämä haasteet ja mahdollisuudet yleiseen keskusteluun yhteiskunnassa, työ- ja opiskelupaikoissa, sekä tueksi päätöksentekoon. Työyhteisöt voivat löytää raportista keinoja tukea erityislasten vanhempia työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Vanhempien kokemusten ja mielipiteiden pohjalta rakennettiin Mun Polku -valmennus, josta löydät lisätietoa täältä.

Pääset lukemaan ensimmäisen raportin klikkaamalla tästä linkistä (PDF).

Toinen julkaistu raportti ”Palkka on elintärkeä, vaikka se pieni onkin – Erityislasten vanhempien työssäkäynnin mahdollistavien palveluiden kustannusvaikutukset” käsittelee erityislasten vanhempien ansiotyön ja omaishoitajan arjen yhteensovittamisen haasteisiin liittyviä talousvaikutuksia arvioimalla ja vertailemalla kustannusten muodostumista omaishoitajille ja yhteiskunnalle erilaisissa tilanteissa. Kyselyn pohjalta tehty vaikuttavuuslaskelma osoittaa raportissa, miten ansiotyöstä pois jättäytyminen aiheuttaa monenlaisia taloudellisia menetyksiä. Perheen kannalta suurimmat vaikutukset syntyvät menetetyn palkkatulon kautta. Yhteiskunnan näkökulmasta kustannuksia syntyy työttömyyden aiheuttamien tukien lisäksi menetetyistä verotuloista, joista voi muodostua suuria kustannuksia pidemmällä aikavälillä.

Pääset lukemaan uuden, toisen raportin klikkaamalla tästä linkistä (PDF).

Päättäjien ja työnantajien kannattaa tutustua raportteihin. Raporteissa on paljon hyödyllistä sisältöä, jota voi hyödyntää esimerkiksi päätöksenteossa, erityislasten vanhempien tukemisessa ja omaishoito- ja perheystävällisten käytäntöjen luomisessa työyhteisöihin.

Raportit on tuotettu Uusia polkuja työhön ja elämään -hankkeessa (2021-2023), jota ovat rahoittaneet Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun kaupunki sekä Oulun seudun omaishoitajat ry.

 

Työkalu omaishoito- ja perheystävällisyyden edistämisen tueksi työpaikoille

Työnantaja, esihenkilö tai rekrytoija! Haluatteko olla perheystävällinen työpaikka? Voisiko sillä erottautua muista työnantajista? Miten työpaikoilla voisi tukea perhe-elämän erilaisissa tilanteissa olevien työntekijöiden jaksamista? Jos edelliset kohdat puhuttelivat sinua, jatka lukemista eteenpäin.

Uusia polkuja työhön ja elämään (2021-2023) hankkeessa järjestettiin keväällä 2023 webinaarin aiheesta omaishoito- ja perheystävällisyyden edistäminen työpaikoilla – erityislasten vanhemmat osaamisresurssina. Webinaarista on julkaistu tallenne, joka on tarkoitettu työnantajille, työpaikkojen johdolle, esihenkilöille, henkilöstöhallinnolle ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Webinaariin tutustumalla saat käsityksen erityislapsiperhearjesta, erityislasten vanhempien työllistymisen taustalla vaikuttavista asioista, heille kertyneestä ammatillisesta osaamisesta ja työpaikan järjestelyistä, joista vanhemmat hyötyisivät yhdistäessään työtä ja perhearkea. Webinaaritallenteen löydät alapuolelta.

Webinaarissa esitellään työkalu työnantajille omaishoito- ja perheystävällisten pelisääntöjen luomiseksi. Työkalu on työnantajien vapaassa käytössä, ja sitä on mahdollista hyödyntää myös soveltaen laatiessa omalle työpaikalle sopivia käytäntöjä tukemaan omaishoitajia ja perhe-elämän erilaisissa tilanteissa olevia työntekijöitä. Materiaalit (webinaaritallenne, pelisääntömalli ja diaesitys) kannattaa tallentaa itselle käyttöön, jotta niiden pariin voi palata helposti uudelleen.

Löydät kirjallisen ohjeen pelisääntömallin työstämiseen työpaikalla täältä (PDF).

Webinaarin diaesityksen puolestaan löydät täältä (PDF).

Webinaaritallenne ja siihen liittyvät materiaalit on tuotettu Uusia polkuja työhön ja elämään -hankkeessa (2021-2023), jota ovat rahoittaneet Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun kaupunki sekä Oulun seudun omaishoitajat ry.