Nuoret hoivaajat

nuoret hoivaajat

Seuraa meitä somessa! Kampanja käynnissä 6.11.-10.11.2023.

Työvälineitä ammattilaisille

Omaishoitajaliitto järjestää 8.11.2023 klo 9.00-10.00 etänä aamukahvit ammattilaisille -tilaisuuden. Aamukahveilla kerrotaan nuorista hoivaajista, ja esitellään apuvälineitä nuorten hoivaajien tunnistamiseen ja tukemiseen sekä järjestöjen tarjoamaa tukea. Lue lisää tilaisuudesta ja ilmoittaudu mukaan 6.11. mennessä!

 

Nuoret Hoivaajat -kampanja 6.11.-10.11.2023

Haluamme tuoda tämän nuoret hoivaajat- kampanjan avulla esille nuorien hoivaajien ilmiötä erityisesti nuorten ja perheiden parissa töitä tekeville ammattilaisille.

Toivomme, että saavuttaisimme koulujen terveydenhoitajia, koulukuraattoreita, opettajia, nuorisotyöntekijöitä ja muita lasten ja nuorten sekä perheiden parissa työskenteleviä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin ammattilaisia sekä auttaa nuoria hoivaajia tunnistamaan itsensä. Kampanjan takana toimii Oulun seudun omaishoitajat ry.

Keitä nuoret hoivaajat ovat?

Nuoret hoivaajat ovat lapsia tai nuoria, jotka auttavat, hoitavat tai tukevat toista perheenjäsentä tai muuta läheistään sairauden vuoksi. Perheenjäsenen vakava fyysinen tai psyykkinen sairastuminen tai vammautuminen koskettaa perheessä jokaista. Tilanne voi tuoda tullessaan uudenlaisia huolia ja vastuita myös lasten ja nuorten elämään. Heistä voi tulla nuoria hoivaajia.

Monet elävät perheenjäsenen sairaudesta huolimatta hyvää ja tasapainoista elämää, joitakin läheisen sairaus kuormittaa ja on yhteydessä nuoren oman psyykkisen ja fyysisen terveyden heikentymiseen.

Kouluterveyskyselyn perusteella hoivavastuussa olevilla nuorilla, oli muita useammin mielenterveyteen ja koulunkäyntiin liittyviä haasteita, kuten masennusoireilua ja koulu-uupumusta.
Nuorilla hoivaajilla on ikätovereitaan enemmän koulupoissaoloja!

Nuorten hoivaajien tunnistaminen ei ole aina helppoa. Nuorten hoivaajien tunnusmerkistön on tarkoitus auttaa ammattilaista tunnistamaan nuorista käyttäytymistä ja merkkejä, jotka voivat viitata siihen, että nuoren kotitilanne voi olla kuormittunut perheenjäsenen tai läheisen sairauden tai päihdeongelman vuoksi. On syytä pitää mielessä, että monenlaisten oireiden ja ongelmien takana voivat olla nuoren perheen tai lähipiirin ongelmat. Nuori hoivaaja tarvitsee ja ansaitsee apua. Jokaisella nuorella on oikeus keskustella turvallisen aikuisen kanssa siitä miten kotona menee.

Mistä saa apua ja tukea?

Ota yhteyttä!

Olit sitten nuori hoivaaja tai ammattilainen, voit ottaa yhteyttä soittamalla p. 040 559 7766 tai laittamalla sähköpostia minna.hernberg@osol.fi. Älä jää yksin, meiltä saat tietoa ja tukea.

 

 

Erityislapsiperheiden asialla

Yhdistyksessämme työskentelee myös erityislapsiperhe -tiimi, joka tarjoaa ohjausta, neuvontaa ja toimintaa vanhemmille ja perheille sekä ammattilaisille, jotka työskentelevät perheiden parissa. Tavoitteena on tukea jokaisen vanhemman ja sitä kautta koko perheen hyvinvointia ja jaksamista. Sinun ei tarvitse olla omaishoidon tuen saaja eikä yhdistyksen jäsenyyttä vaadita.

Lisätietoja löydät https://www.osol.fi/perheille tai klikkaa ylempänä olevaa Erityislapsiperheiden asialla -logoa.