Ikäihmisten kanssa työskenteleville

TUKEA OMAISHOIDON MUUTOSTILANTEESEEN

Tukena muutoksessa -hankkeessa (2020-2023) on kehitetty useita toimintamalleja yli 65-vuotiaiden omaishoitajien muutostilanteen tueksi. Hankkeessa on tehty myös opas omaishoitajalle sekä selvitys hyvästä omaisyhteistyöstä. Omaishoitajan tukena muutoksessa -toimintamallikokonaisuus on kuvattu Innokylässä https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/omaishoitajan-tukena-muutoksessa.

Tukena muutoksessa -ryhmämalli omaishoitajille

Omaishoitajille, jotka pohtivat hoidettavan läheisen siirtymistä pitkäaikaishoitoon ja hoitovastuusta luopumista. 7-10 kerran ryhmäkokonaisuus ammattilaisen ohjattavaksi. Sähköisen Ohjaajan oppaan voi tilata yhdistys@osol.fi.

Tunne tunteesi -kurssimalli omaishoitajille ja omaisille

Tukea omaishoitajille ja omaisille tunnetaitojen vahvistamiseen. Ammattilaisen ohjaama 4 kurssikerran kokonaisuus. Sähköiset Ohjaajan opas ja kurssimateriaalit tilattavissa yhdistys@osol.fi. Tunne tunteesi- kurssimallin kuvaus Innokylässä https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/tunne-tunteesi-kurssitm-omaishoitajille-ja-omaisille.

Elämänvaloa-kurssimalli omaisille

Tueksi omaiselle, jonka hoidettava läheinen on siirtynyt kodin ulkopuoliseen pitkäaikaishoitoon. Ammattilaisten ohjaama 6 kurssipäivän kokonaisuus. Sähköiset Ohjaajan opas ja kurssimateriaalit tilattavissa yhdistys@osol.fi. Elämänvaloa-kurssimallin kuvaus Innokylässä https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/elamanvaloa-kurssi-tm-omaisille.

Vertaisohjaajana hoitokodin omaisten ryhmässä -ohjaajan opas

Hoitokodin omaisten ryhmää ohjaavan vapaaehtoisen vertaisohjaajan avuksi laadittu ohjaajan opasvihkonen. Tilattavissa yhdistys@osol.fi.

Omaishoitajan polku muutostilanteessa

Opas omaishoitajalle, joka pohtii hoidettavan läheisen siirtymistä kodin ulkopuoliseen pitkäaikaishoitoon. Oppaassa tietoa, tukea ja vertaistarinoita. Sähköinen opas sivulla www.osol.fi/omaishoitajanpolku.
Opasprosessi on kuvattu myös Innokylässä https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/opas-omaishoitajan-polku-muutostilanteessa.

Hyvä omaisyhteistyö Oulun seudulla 2022 -selvitys

Selvityksessä kuvataan, millaista on hyvä yhteistyö omaisten kanssa Oulun seudun ikääntyneitten pitkäaikaishoitoa tarjoavissa hoitopaikoissa. Selvityksen liitteenä olevaa kyselyrunkoa voi hyödyntää ns. tarkistuslistana, kun halutaan kehittää hoitokotien omaisyhteistyötä. Selvitys osoitteessa www.osol.fi/selvitys.

Selvityksen tekoprosessi on kuvattu Innokylässä https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/selvitys-hyva-omaisyhteistyo-oulun-seudulla.