Edunvalvonta

Edunvalvontatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti ja tekee työtä esiin tulevien epäkohtien parantamiseksi koko toiminta-alueella. Edunvalvontatyöryhmä tekee tarvittaessa selvityspyyntöjä, kannanottoja, aloitteita ja lausuntoja omaishoitajien aseman parantamiseksi. Voit ottaa yhteyttä vs. toiminnanjohtaja Minna Hernbergiin puh 040 566 5865, mikäli haluat tuoda tietoomme edunvalvontaan liittyviä asioita.