Arvonta- ja kilpailurekisteriseloste

Arvonta- ja kilpailurekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

  1. REKISTERINPITÄJÄ

Oulun seudun omaishoitajat ry
Y-tunnus: 1530918–2
Isokatu 47, katutaso
90100 Oulu

  1. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Johanna Sumén ja Minna Hernberg
Isokatu 47, 90100 Oulu
p. 08 882 1690
johanna.sumen@osol.fi, minna.hernberg@osol.fi

  1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin tarkoituksena on kerätä arvontojen ja kilpailujen osallistuneiden yhteystiedot. Yhteystiedot vaaditaan vain siinä tapauksessa, että haluaa osallistua arvontaan tai kilpailuun. Tietoja käytetään palkintojen arpomista ja voittajaan yhteydenottoa varten. Yhteystiedot hävitetään, kun palkinnot on luovutettu.

  1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä käsitellään yhteystietoja, joita voivat olla esimerkiksi henkilön nimi, osoite (katuosoite, postinumero ja -toimipaikka), puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

  1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot tulevat rekisteröidyltä itseltään.

  1. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Arvonta on anonyymi, eikä voittajien nimiä tulla julkistamaan missään kanavassa, ellei voittaja anna siihen erikseen lupaa.

  1. TIETOJEN SIIRTO EU: N TAI ETA: N ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

  1. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Paperilla annetut tiedot säilytetään kulunvalvotussa tilassa rekisterinpitäjän toimitiloissa. Kyselynetin kautta kerätyt tiedot säilytetään kyselynetissä, joka on suojattu vahvalla salasanalla. Tietoja käsittelee vain Oulun seudun omaishoitajat ry.

  1. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tulee tehdä rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Henkilötietolaki §24.