Tietoa yhdistyksestä

Oulun seudun omaishoitajat ry on vuonna 1998 perustettu yhdistys, joka toimii omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa edunvalvonta- ja tukijärjestönä. Yhdistyksen toiminta-alueena on kahdeksan kuntaa: Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä. Yhdistys täytti 20 vuotta 23.3.2018.

Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa aseman parantaminen ja tukeminen. Tarkoituksena on myös kehittää omaishoitajille ja heidän hoidettavilleen suunnattuja palveluita ja tukitoimia yhdistyksen toiminta-alueella. Lisäksi tarkoituksena on edistää omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa toimintakykyä ja hyvinvointia.

Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat:
yksilöllisyys, tasa-arvo, avoimuus, yhteisöllisyys sekä toiminnan laadukkuus.

Toimintamuotojamme ovat mm.

  • ohjaus ja neuvonta omaishoitoon liittyvissä asioissa,
  • erilaisten kurssien sekä koulutus- ja luentotilaisuuksien järjestäminen,
  • virkistystoiminta, retkiä ja matkoja,
  • omaishoitajien vertaistukitoimintaa

Toimimme paikallisyhdistyksenä valtakunnallisessa Omaishoitajaliitossa.

Yhdistyksemme toimitila Oulun seudun omaishoitokeskus Ommaiskortteeri sijaitsee aivan Oulun keskustassa, osoitteessa Isokatu 47, katutaso.  Olemme avoinna arkisin klo 10.00 – 14.00. Oulun seudun omaishoitokeskuksessa Ommaiskortteerissa järjestämme mm. toiminnallisia- ja vertaistuki -ryhmiä omaishoitajille sekä heidän läheisilleen. Voit tulla myös ihan vain istumaan kahvikupin ääreen ja juttelemaan.

Tutustu esitteeseemme!

Tutustu esitteeseemme!

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen strategia 2016-2020

Yhdistyksen toimintasuunnitelma 2019

Yhdistyksen työryhmät 2019

Yhdistyksen hallitus nimeää vuosittain erilaisia työryhmiä edistämään ja kehittämään yhdistyksen toimintaa. Työryhmissä on edustukset hallituksen jäsenistä ja työntekijöistä. Voit ottaa yhteyttä työryhmien koollekutsujiin, mikäli haluat tuoda tietoomme esimerkiksi edunvalvontaan liittyviä asioita.

Edunvalvontatyöryhmä

Toimintavuoden aikana yhdistyksen edunvalvontatyöryhmä työskentelee aktiivisesti ja tekee kannanottoja, aloitteita ja lausuntoja omaishoitajien aseman parantamiseksi. Kannanotot, aloitteet ja lausunnot viedään tiedoksi medialle. Edunvalvontatyöryhmä tutustuu toiminta-alueen kaikkien kuntien tilanteeseen.

Jäsenet: Minnamaria Salminen (koollekutsuja), Minna Hernberg, Tiia Ikonen, Heini Kemola, Kaisu Rundelin (hallitus), Taina Pitkänen-Koli (hallitus).

Tietosuojatyöryhmä

Jäsenet: Salla Jämsén (tietosuojavastaava ja koollekutsuja), Heini Kemola, Marjo-Riitta Pekkala, Marja Heikkinen, Minnamaria Salminen, Johanna Sumén.

Viestinnän työryhmä

Vastaa Kortteeriuutisten sisällöstä ja sen kehittämisestä sekä tuottaa sisältöä Kortteeriuutisiin.

Jäsenet: Johanna Sumén (koollekutsuja), Tiia Ikonen, Minnamaria Salminen, Marjo-Riitta Pekkala, Marjukka Kontio, Liisa Jurmu (hallitus) ja Rita Oinas (hallitus).

Vapaaehtoistoiminnan työryhmä

Juurruttaa vapaaehtoistoimintaa osana yhdistyksen perustoimintaa, sekä kehittää vapaaehtoisille kohdennettua toimintaa ja tiedottamista.

Jäsenet: Marja Heikkinen (koollekutsuja),Salla Jämsen, Tuukka Reinikainen, Pia Jylänki (vapaaehtoinen) ja Elsa Väyrynen (hallitus).

Vaalityöryhmä

Suunnittelee ja toteuttaa kyselyn maakuntavaaleihin liittyen, sekä tiedottaa kyselyn tuloksista eri viestinnän kanavia käyttäen.

Jäsenet: Minnamaria Salminen (koollekutsuja), Minna Hernberg, Tiia Ikonen, Heini Kemola, Kaisu Rundelin (hallitus), Taina Pitkänen-Koli (hallitus).

Koulutustyöryhmä

Jäsenet: Tuukka Reinikainen (koollekutsuja), Salla Jämsen, Tiia Ikonen, Minna Hernberg, Marja Heikkinen, Heini Kemola ja Urpo Unnbom (hallitus) ja Marja Keväjärvi (hallitus).

Toimintatyöryhmä

Jäsenet: Minna Hernberg (koollekutsuja), Marja Heikkinen, Marjo-Riitta Pekkala, Salla Jämsén ja Johanna Sumén

Oulun seudun omaishoitajat ry on Vanhustyön keskusliiton jäsenyhteisö.

Yhdistys on jäsenenä myös seuraavissa organisaatioissa: