Tietoa yhdistyksestä

Oulun seudun omaishoitajat ry on vuonna 1998 perustettu yhdistys, joka toimii omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa edunvalvonta- ja tukijärjestönä. Yhdistyksen toiminta-alueena on kahdeksan kuntaa: Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä. Yhdistys täytti 20 vuotta 23.3.2018.

Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa aseman parantaminen ja tukeminen. Tarkoituksena on myös kehittää omaishoitajille ja heidän hoidettavilleen suunnattuja palveluita ja tukitoimia yhdistyksen toiminta-alueella. Lisäksi tarkoituksena on edistää omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa toimintakykyä ja hyvinvointia.

Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat:
yksilöllisyys, tasa-arvo, avoimuus, yhteisöllisyys sekä toiminnan laadukkuus.

Toimintamuotojamme ovat mm.

  • ohjaus ja neuvonta omaishoitoon liittyvissä asioissa,
  • erilaisten kurssien sekä koulutus- ja luentotilaisuuksien järjestäminen,
  • virkistystoiminta, retkiä ja matkoja,
  • omaishoitajien vertaistukitoimintaa

Toimimme paikallisyhdistyksenä valtakunnallisessa Omaishoitajaliitossa.

Yhdistyksemme toimitila Ommaiskortteeri sijaitsee aivan Oulun keskustassa, osoitteessa Isokatu 47, katutaso. Ommaiskortteeri on avoinna ma – pe klo 10.00 – 14.00. Ommaiskortteerissa järjestämme mm. toiminnallisia- ja vertaistuki -ryhmiä omaishoitajille sekä heidän läheisilleen. Ommaiskortteeriin voi tulla myös ihan vain istumaan kahvikupin ääreen ja juttelemaan.

Tutustu esitteeseemme!
Tutustu esitteeseemme!

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen strategia 2016-2020

Yhdistyksen toimintasuunnitelma 2019

Yhdistyksen työryhmät 2018

Yhdistyksen hallitus nimeää vuosittain erilaisia työryhmiä edistämään ja kehittämään yhdistyksen toimintaa. Työryhmissä on edustukset hallituksen jäsenistä ja työntekijöistä. Voit ottaa yhteyttä työryhmien koollekutsujiin, mikäli haluat tuoda tietoomme esimerkiksi edunvalvontaan liittyviä asioita.

Edunvalvontatyöryhmä

Toimintavuoden aikana yhdistyksen edunvalvontatyöryhmä työskentelee aktiivisesti ja tekee kannanottoja, aloitteita ja lausuntoja omaishoitajien aseman parantamiseksi. Kannanotot, aloitteet ja lausunnot viedään tiedoksi medialle. Edunvalvontatyöryhmä tutustuu toiminta-alueen kaikkien kuntien tilanteeseen.

Jäsenet: Minnamaria Salminen (koollekutsuja), Kaisu Rundelin (hallitus), Heini Kemola, Minna Hernberg ja Tiia Ikonen.

Tietosuojatyöryhmä

Jäsenet: Salla Jämsén (koollekutsuja), Heini Kemola, Minnamaria Salminen, Marja Heikkinen, Johanna Sumén, Marjo-Riitta Pekkala, Liisa Jurmu (hallitus).

Viestinnän työryhmä

Vastaa Kortteeriuutisten sisällöstä ja sen kehittämisestä sekä tuottaa sisältöä Kortteeriuutisiin. Lisäksi työryhmä vastaa 12 tahtoa-kampanjan onnistumisesta ja toteuttamisesta.

Jäsenet: Johanna Sumén (koollekutsuja), Tiia Ikonen, Marjo Pekkala, Liisa Jurmu (hallitus), Minnamaria Salminen ja Marjukka Kontio.

Varainhankintatyöryhmä

Varainhankintatyöryhmä suunnittelee ja toteuttaa yhdistyksen varainhankintaa ja kehittää yritysyhteistyötä.

Jäsenet: Marjo-Riitta Pekkala (koollekutsuja), Urpo Unnbom (hallitus), Minna Hernberg ja Minnamaria Salminen.

Vapaaehtoistoiminnan työryhmä

Juurruttaa vapaaehtoistoimintaa osana yhdistyksen perustoimintaa, sekä kehittää vapaaehtoisille kohdennettua toimintaa ja tiedottamista.

Jäsenet: Marja Heikkinen (koollekutsuja), Elsa Väyrynen (hallitus), Salla Jämsen, Tuukka Reinikainen ja Suvi Vähätalo (vapaaehtoinen).

Vaalityöryhmä

Suunnittelee ja toteuttaa kyselyn maakuntavaaleihin liittyen, sekä tiedottaa kyselyn tuloksista eri viestinnän kanavia käyttäen.

Jäsenet: Minnamaria Salminen (koollekutsuja), Taina Pitkänen-Koli (hallitus), Tiia Ikonen ja Johanna Sumén.

Yhdistyksen 20-vuotisjuhlatyöryhmä

Vastaa Oulun seudun omaishoitajat ry:n 20-vuotisjuhlavuoden 2018 suunnittelusta ja järjestelyistä.

Jäsenet: Minnamaria Salminen (koollekutsuja), Taina Pitkänen-Koli (hallitus), Marja Kevajärvi (hallitus) ja Urpo Unnbom (hallitus), Marja-Liisa Kuukasjärvi ja Salla Jämsén.

Oulun seudun omaishoitajat ry on Vanhustyön keskusliiton jäsenyhteisö.

Yhdistys on jäsenenä myös seuraavissa organisaatioissa: