Tietoa yhdistyksestä

Oulun seudun omaishoitajat ry on vuonna 1998 perustettu yhdistys, joka toimii omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa edunvalvonta- ja tukijärjestönä. Yhdistyksen toiminta-alueena on kahdeksan kuntaa: Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä. Yhdistys täytti 20 vuotta 23.3.2018.

Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa aseman parantaminen ja tukeminen. Tarkoituksena on myös kehittää omaishoitajille ja heidän hoidettavilleen suunnattuja palveluita ja tukitoimia yhdistyksen toiminta-alueella. Lisäksi tarkoituksena on edistää omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa toimintakykyä ja hyvinvointia.

Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat:
yksilöllisyys, tasa-arvo, avoimuus, yhteisöllisyys sekä toiminnan laadukkuus.

Toimintamuotojamme ovat mm.

  • ohjaus ja neuvonta omaishoitoon liittyvissä asioissa,
  • erilaisten kurssien sekä koulutus- ja luentotilaisuuksien järjestäminen,
  • virkistystoiminta, retkiä ja matkoja,
  • omaishoitajien vertaistukitoimintaa

Toimimme jäsenyhdistyksenä valtakunnallisessa Omaishoitajaliitossa.

Yhdistyksemme toimitila Oulun seudun omaishoitokeskus Ommaiskortteeri sijaitsee aivan Oulun keskustassa, osoitteessa Isokatu 47, katutaso.  Olemme avoinna arkisin klo 10.00 – 14.00. Järjestämme mm. toiminnallisia- ja vertaistuki -ryhmiä omaishoitajille sekä heidän läheisilleen. Voit tulla myös ihan vain istumaan kahvikupin ääreen ja juttelemaan.

Yhdistyksen esitteen kansikuva

Tutustu esitteeseemme!

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen strategia 2022-2026

Yhdistyksen toimintasuunnitelma 2022

Yhdistyksen työryhmät 2021

Yhdistyksen hallitus nimeää vuosittain erilaisia työryhmiä edistämään ja kehittämään yhdistyksen toimintaa. Työryhmissä on edustukset hallituksen jäsenistä ja työntekijöistä. Voit ottaa yhteyttä työryhmien koollekutsujiin, mikäli haluat tuoda tietoomme esimerkiksi edunvalvontaan liittyviä asioita.

Työryhmissä sovittujen toimenpiteiden toteutumisesta vastaavat nimettyjen työryhmien jäsenet. Työryhmän koollekutsuja toimii koko vuoden myös puheenjohtajana, valittu sihteeri toimii tehtävässään koko toimintavuoden ajan.

Yhdistyksen hallitus yhteiskuvassa.

Hallituksen jäsenet vasemmalta oikealle: Janne Laitinen, varajäsen, Urpo Unnbom, varsinainen jäsen, Marja Keväjärvi, puheenjohtaja, Elsa Väyrynen, varajäsen, Kaisu Rundelin, varsinainen jäsen, Taina Pitkänen-Koli, varapuheenjohtaja. Kuvasta puuttuvat varsinainen jäsen Rita Oinas, sekä varajäsenet Liisa Jurmu ja Arja Björnholm.

Edunvalvontatyöryhmä

Toimintavuoden aikana yhdistyksen edunvalvontatyöryhmä työskentelee aktiivisesti ja tekee kannanottoja, aloitteita ja lausuntoja omaishoitajien aseman parantamiseksi. Kannanotot, aloitteet ja lausunnot viedään tiedoksi medialle. Edunvalvontatyöryhmä tutustuu toiminta-alueen kaikkien kuntien tilanteeseen.

Jäsenet: Minnamaria Salminen (koollekutsuja), Minna Hernberg, Heini Kemola, Matilda Mommo, Kaisu Rundelin (hallitus).

Tietosuojatyöryhmä

Jäsenet: Salla Jämsén (tietosuojavastaava ja koollekutsuja), Heini Kemola, Marja Heikkinen, Minnamaria Salminen, Johanna Sumén ja Kati Jauhiainen.

Viestinnän työryhmä

Vastaa Kortteeriuutisten sisällöstä ja sen kehittämisestä sekä tuottaa sisältöä Kortteeriuutisiin.

Jäsenet: Johanna Sumén (koollekutsuja), Minnamaria Salminen, Teija Viitajylhä, Kaisa Hartikka, Matilda Mommo, Marjukka Kontio, Janne Laitinen (hallitus).

Vapaaehtoistoiminnan työryhmä

Juurruttaa vapaaehtoistoimintaa osana yhdistyksen perustoimintaa, sekä kehittää vapaaehtoisille kohdennettua toimintaa ja tiedottamista.

Jäsenet: Marja Heikkinen (koollekutsuja), Salla Jämsén, Tuukka Reinikainen, Pia Jylänki (vapaaehtoinen) ja Pirkko Jurvelin (hallitus).

Koulutustyöryhmä

Jäsenet: Teija Viitajylhä (koollekutsuja), Salla Jämsén, Minna Hernberg, Marja Heikkinen, Heini Kemola, Matilda Mommo, Kati Jauhiainen ja Urpo Unnbom (hallitus).

Toimintatyöryhmä

Jäsenet: Minna Hernberg (koollekutsuja), Marja Heikkinen, Salla Jämsén, Teija Viitajylhä, Tuukka Reinikainen ja Johanna Sumén.

TYHY-tiimi

Jäsenet: Minnamaria Salminen (työsuojelupäällikkö ja koollekutsuja) Minna Hernberg, Kaisa Hartikka, Tuukka Reinikainen.

Varainhankinnan työryhmä

Minnamaria Salminen, Urpo Unnbom (hallitus)

Oulun seudun omaishoitajat ry on Vanhustyön keskusliiton jäsenyhteisö.

Yhdistys on jäsenenä myös seuraavissa organisaatioissa: