Perheille

Vanhemmuus on elämän pituinen rooli ja se kehittyy lapsen kanssa. Lapsi kehittyy vuorovaikutussuhteessa ympäristönsä kanssa, jonka keskeinen ja tärkein kasvuympäristö on lapsen koti ja perhe.

Erityisperheeksi määritellään perhe, jossa on yksi tai useampi erityistä tukea tai hoivaa tarvitseva lapsi tai nuori. Erityislapsen vanhemmuus on usein haastavaa. Monille vanhemmille osaamattomuus erityislapsen vanhempana voi tulla jo varhain vallitsevaksi tunteeksi. Vanhemmat kohtaavat ympäristönsä suhtautumisen lapsen erilaisuuteen ja joutuvat samalla kohtaamaan myös omat tuntemuksensa ja asenteensa vallitsevaan tilanteeseen. Erityislapsiperheiden arjessa voi olla mukana monia perhettä kuormittavia emotionaalisia, taloudellisia ja sosiaalisia tekijöitä. Vanhemmat saattavat uupua, ja jatkuva huoli lapsesta vaikuttaa koko perheen arkeen.