Hallitus

Yhdistyksen hallitus

Marja Keväjärvi, puheenjohtaja
Omaishoitotyön vaativuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kysymykset kiinnostavat minua. Olen viime vuosina tutustunut moniin omaishoitajiin työni kautta. Ohjaamani omaishoitajien työnohjausryhmät ovat avanneet monia näkökulmia omaishoidon arkeen ja tämän päivän ongelmiin. Näissä ryhmissä on naurettu yhdessä heleimmät naurut ja vuodatettu surun kyyneleitä, on menty eteenpäin elämässä ja opittu ja saatu tukea toisiltamme. Yhdessä on todettu omaishoidon olevan oikeaa työtä eikä harrastus. Haluankin omalla toiminnallani, läsnäolollani sekä osaamisellani tukea ja auttaa omaishoitajien jaksamista ja pyrin järjestötyön kautta vaikuttamaan omaishoitajien olosuhteiden ja yhteiskunnallisen tilanteen parantamiseen.

Olen toiminut useissa erilaisissa järjestö- ja kunnallisissa luottamustehtävissä ja motivaattorinani toimii toisista ihmisistä välittäminen ja usko yhdessä vaikuttamisen voimaan. Työskentelen asiantuntijakouluttajana ja työnohjaajana Oulun seudun ammattiopistossa sekä tohtorikoulutettavana Oulun yliopistossa, tutkimukseni mielenkiinnon kohde on omaishoitajien työnohjauksen kehittäminen ja omaishoitotyön tulevaisuuden näkymät.

Varsinaiset jäsenet:

Janne Laitinen, varapuheenjohtaja

Olen Taiteiden maisteri ja ammatillinen opettaja mutta ennen kaikkea olen kehitysvammaisen nuoren isä ja omaishoitaja. Arjen haasteet tuovat elämään vaihtelevuutta, vipinää joskus liiankin kanssa mutta ennen kaikkea paljon monenlaisia kokemuksia, siinä kasvatetaan ja kasvetaan. Moni teistä varmasti tunnistaa kasvun tunteen.

Yhdistyksen toimintaan olen tutustunut lapseni kautta. Olemme käyneet useissa todella upeissa tapahtumissa ja olen todella kiitollinen yhdistyksen tarjoamista yhteisistä ilon hetkistä. Tapahtumien kautta olen kasvanut yhdistykseen, sillä olen mukana Erityistä energiaa -hankkeen ohjausryhmässä. Erityisnuoria tapaan myös toimiessani erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten salibandyn joukkueenjohtajana. Hallitustyöskentelyyn tuon kokemusasiantuntijuutta erityislapsiperheen arjesta sekä ammatillista humaania näkökulmaa.

Taina Pitkänen-Koli
Olen ollut mieheni omaishoitaja. Siinä yhteydessä tutustuin Oulun seudun omaishoitajat – yhdistyksen toimintaan. Myös kunnan luottamushenkilönä olen käsitellyt omaishoitoasioita. Olen eläkkeellä. Katson että taustastani johtuen minulla on paljon annettavaa yhdistykselle. Hallituksen jäsenenä haluan tehdä yhdistystä ja omaishoitotyötä tunnetuksi. Olemme luoneet jatkuvan yhteistyömallin kunnan kanssa, siitä olen erittäin iloinen.

Urpo Unnbom

Olen ollut aikaisemmin kohta 38-vuotiaan kehitysvammaisen Jussi-poikani omaishoitaja. Nyt Jussi asuu jo kodin ulkopuolella ryhmäkodissa Oulun Linnanmaalla. Hallitustyöskentelyyn tuon käytännön näkökulmaa toimimisesta kehitysvammaisen lapsen ja nuoren vanhempana, isänä ja omaishoitajana.

Olen eläkkeellä, työuran olen tehnyt taloushallinnon johtotehtävissä eri yrityksissä ja tätä kautta pyrin tuomaan myös tämän kokemustaustani yhdistyksen hyväksi. Omaishoitajuuden monimuotoisuuden esillä pitämisen ja omaishoitajien edunvalvonnan edistämisen näen yhdistyksen ykköstehtävänä ja näitä asioita haluan myös hallitustyöskentelyssä edistää.

Rita Oinas
Olen työskennellyt pitkään sosiaali- ja terveydenhuollossa asiantuntijana ja johtajana, erityisesti vanhustenhuollossa ja terveydenhuollossa. Omaishoitajia kohtaan edelleen myös virkatyössäni.

Vuosina 2016-2018 toimin muutosagenttina Pohjois-Pohjanmaalla hallituksen kärkihankkeessa ikäihmisten palveluita ja kaikenikäisten omaishoitoa kehittäen. Tämän myötä myös Oulun seudun omaishoitoyhdistykseen monipuolinen ja kehittämismyönteinen toiminta tuli minulle tutuksi.

Hallitustyöskentelyn kautta voin tukea arvokasta omaishoitajuutta sekä olla mukana kehittämässä tulevaisuuden omaishoitoa hyödyntäen ammatillisia verkostojani. Haluan olla myös tukemassa yhdistystä muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä uusien haasteiden ja mahdollisuuksien kanssa.

Varajäsenet:

Kaisu Rundelin
Tutustuin yhdistyksen monipuoliseen toimintaan jo yli 20 vuotta sitten toimiessani sosiaalityöntekijänä. Tänä päivänä vapaana arkityöstä on mielenkiintoista olla mukana aktiivisen yhdistyksen hallitustyöskentelyssä, sillä omaishoito ja sitä tukevat palvelut on enenevässä määrin merkittävä hoivapalvelukokonaisuus yhteiskunnassamme.

Hallituksen jäsenenä on mahdollisuus edistää mm. omaishoidon lainsäädäntöön ja edunvalvontaan liittyviä asioita sekä viedä eteenpäin innovatiivisia omaishoitoa tukevia hankkeita. Olen myös tämän valtuustokauden alusta toiminut Oulun vammaisneuvoston jäsenenä yhdistyksen edustajana.  Jäsenyys antaa hyvän mahdollisuuden tuoda käsiteltävissä oleviin asioihin myös omaishoidon näkökulman.

Arja Björnholm
Olen tehnyt omaishoitoon liittyviä työtehtäviä sosiaalityöntekijänä v.2009-2012. Niihin kuuluivat palvelusuunnitelmien laatiminen, omaishoidontuenpäätökset, tilapäishoitoon liittyvät järjestelyt yms. Tällä hetkellä toimin Hailuodon kunnan sosiaalityöntekijänä. Olen mukana hallitustyöskentelyssä, koska omaishoidon asiat kiinnostavat minua. Arvostan ja kunnioitan omaisiaan ja läheisiään hoitavia ja hoidettavia. Työnohjaajaopiskelun myötä olen pitänyt yhdistyksessä työnohjausta omaishoitajille.

Pirkko Jurvelin

Mieheni sairastuessa vakavasti jouduin elämässäni uuden tilanteen eteen toimiessani hänen omaishoitajanaan. Tässä tilanteessa parhaimman avun, tuen ja tiedot sain Oulun seudun omaishoitajat ry:ltä. Toivonkin, että voisin nyt myös omalta osaltani olla auttamassa heitä, jotka toimivat omaishoitajina.

Olen eläkkeellä olevan opettaja, FM, joka sekä omassa työssään ja erilaisissa vapaehtoistöissä on saanut olla kohtaamassa monenlaisia ihmisiä. Usein avun tarpeessa olevat eivät ole tietoisia niistä mahdollisuuksista ja oikeuksista, jotka auttaisivat heitä helpottamaan arjesta selviytymistä. Tätä tietoutta haluan olla lisäämässä.


Vesa Karjalainen

Olen tutustunut Oulun seudun omaishoitajat ry:n toimintaan jo vuonna 2009, kun aloitin yhdistyksen omistaman Hilipakka Palvelut Oy:n kotikuntoutusohjaajana. Tämän antoisan työn jälkeen olen ollut vuosien saatossa mukana auttamassa yhdistystä muun muassa kehittämään varainhankintaa. Pitkä tuttavuus on siis takana ja olen aina arvostanut yhdistyksen tekevää otetta ja kehittämistyötä. On siksi ilo olla nyt mukana kehittämässä omalta osaltani tärkeän toimijan toimintaa muuttuvassa toimintaympäristössä hallituksen varajäsenen roolissa.