Hallitus

Yhdistyksen hallitus vuonna 2019

Varsinaiset jäsenet:

Taina Pitkänen-Koli

Taina Pitkänen-Koli, puheenjohtaja
Olen ollut mieheni omaishoitaja. Siinä yhteydessä tutustuin Oulun seudun omaishoitajat – yhdistyksen toimintaan. Myös kunnan luottamushenkilönä olen käsitellyt omaishoitoasioita. Olen eläkkeellä. Katson että taustastani johtuen minulla on paljon annettavaa yhdistykselle. Hallituksen jäsenenä haluan tehdä yhdistystä ja omaishoitotyötä tunnetuksi. Olemme luoneet jatkuvan yhteistyömallin kunnan kanssa; nyt vastaava pitäisi saada kehitettyä uuden maakuntahallinnon kanssa.

Urpo Unnbom

Urpo Unnbom
Olen ollut aikaisemmin nyt 36-vuotiaan kehitysvammaisen Jussi-poikani omaishoitaja. Nyt Jussi asuu jo kodin ulkopuolella ryhmäkodissa Oulun Linnanmaalla. Hallitustyöskentelyyn tuon käytännön näkökulmaa toimimisesta kehitysvammaisen lapsen ja nuoren vanhempana, isänä ja omaishoitajana. Olen eläkkeellä, työuran olen tehnyt taloushallinnon johtotehtävissä eri yrityksissä ja tätä kautta pyrin tuomaan myös tämän kokemustaustani yhdistyksen hyväksi mm. varainhankinnan työryhmässä. Omaishoitajuuden monimuotoisuuden esillä pitämisen ja omaishoitajien edunvalvonnan edistämisen näen yhdistyksen ykköstehtävänä ja näitä asioita haluan myös hallitustyöskentelyssä edistää.

Kaisu Rundelin

Kaisu Rundelin
Toimiessani sosiaalityöntekijänä Oulun kaupungin vammaispalveluissa omaishoidon tukeen liittyvät palveluasiat kuuluivat työtehtäviini. Olen eläkkeellä virkatyöstäni, mutta teen vielä jonkin verran alani asiantuntijatehtäviä.

Olen mukana hallitustyöskentelyssä, sillä omaishoito palvelukokonaisuutena kiinnostaa. Tutustuin yhdistyksen toimintaan työni puolesta jo 20 v. sitten ja koen toiminnan erittäin merkittävänä. Yhdistys toimii helposti saavutettavana palveluna kuntalaisille. Yhdistys antaa monenlaista tietoa, tukea ja vie asioita tarvittaessa eteenpäin virkamiehille ja päättäjille. Yhdistys on eräänlainen omaishoitoasioiden tietopankki.

Hallituksen jäsenenä haluan edistää mm. omaishoidon lainsäädäntöön ja edunvalvontaan liittyviä asioita, sekä omaishoitoasioita eteenpäin vieviä innovatiivisia ja merkittäviä hankkeita.

Marja Kevajarvi

Marja Keväjärvi
Olen viime vuosina tutustunut moniin omaishoitajiin työni kautta. Omaishoitajien työnohjausryhmiin osallistuneet ovat avanneet monia näkökulmia omaishoidon arkeen ja tämän päivän ongelmiin. Näissä ryhmissä on naurettu yhdessä heleimmät naurut ja vuodatettu myös surun kyyneleitä. Haluankin omalla toiminnallani ja läsnäolollani sekä osaamisellani tukea ja auttaa omaishoitajien jaksamista ja pyrin järjestötyön kautta vaikuttamaan omaishoitajien olosuhteiden parantamiseen. Olen toiminut useissa erilaisissa järjestö- ja kunnallisissa luottamustehtävissä ja motiivaattorinani toimii toisista ihmisistä välittäminen ja usko yhdessä vaikuttamisen voimaan. Työskentelen asiantuntijakouluttajana ja työnohjaajana Oulun seudun ammattiopistossa.

Rita Oinas
Olen työskennellyt pitkään sosiaali- ja terveydenhuollossa asiantuntijana ja johtajana, erityisesti vanhustenhuollossa ja terveydenhuollossa. Omaishoitajia olen kohdannut työssäni erilaisissa toimintaympäristöissä, sekä johtamissani julkisissa palveluissa että yksityissektorilla. Vuosina 2016-2018 toimin muutosagenttina Pohjois-Pohjanmaalla hallituksen kärkihankkeessa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa. Tämän myötä olen ollut kehittämässä Pohjois-Pohjanmaalla maakunnallisesti järjestettävää omaishoidon palvelua ja tutustunut Oulun seudun omaishoitoyhdistykseen monipuoliseen ja kehittämismyönteiseen toimintaan kehittämiskumppanuudessa.

Hallitustyöskentelyn kautta voin tukea arvokasta omaishoitajuutta alueellamme sekä olla mukana kehittämässä tulevaisuuden omaishoitoa hyödyntäen paikallisia ja kansallisia sote-alan toimijaverkostoja. Haluan olla myös tukemassa yhdistystä muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä uusien haasteiden ja mahdollisuuksien kanssa.

Varajäsenet:

Elsa Väyrynen

Elsa Väyrynen
Omaishoitoon liittyvät asiat ovat tulleet tutuiksi työskennellessäni eri sosiaalialan järjestöissä. Kotona omaishoitotilanne on “oven raossa”, pistäytyy välillä jo vähän sisäpuolellekin. Olen vapaaikäinen. Omaishoitoon ja omaishoitajuuteen liittyvät asiat ovat tärkeitä hyvinvointikysymyksiä ja koin mielekkääksi tulla mukaan toimintaan. Lisäksi Oulun seudun yhdistys on ollut pitkään omalla alallaan ja alueellaan sekä myös valtakunnallisesti innovatiivinen tekijä, joten sekin houkutteli vapaaehtoiseksi, eli hallituksen jäseneksi.

Hallituksen jäsenenä olen sitoutunut yhdistyksen tavoitteisiin omaishoitajien aseman parantamiseksi ja tukemiseksi. Koska omaishoitajien ja hoidettavien määrät tulevat lisääntymään, toivon osaavani edistää yhdistyksemme kasvamista yhä enemmän vaikuttavaksi osaksi kansalaisyhteiskuntaa.

Arja Björnholm

Arja Björnholm
Olen tehnyt omaishoitoon liittyviä työtehtäviä sosiaalityöntekijänä v.2009-2012. Niihin kuuluivat palvelusuunnitelmien laatiminen, omaishoidontuenpäätökset, tilapäishoitoon liittyvät järjestelyt yms. Nykyisessä työssäni käsittelen omaishoidontuen asioita sekä hakemuksia. Tällä hetkellä toimin Hailuodon kunnan sosiaalityöntekijänä. Olen mukana hallitustyöskentelyssä, koska omaishoidon asiat kiinnostavat minua. Arvostan ja kunnioitan omaisiaan ja läheisiään hoitavia ja hoidettavia.

Sanna Iisakka
Olen juuri täysi-ikäisyyden saavuttaneen kehitysvammaisen nuoren äiti ja omaishoitaja. Arjen haasteet ja kiemurat nelilapsisessa uusperheessä, joka on maustettu erityistä tukea tarvitsevalla nuorella, on antanut paljon monenlaisia kokemuksia, mutta ennen kaikkea oppia ja iloa.
Yhdistyksen toimintaan olen saanut ensikosketuksen työtehtävieni kautta, mutta sittemmin vapaaehtoisena ollessani HYPE-hankkeen ohjausryhmätyöskentelyssä mukana. Omaishoitoperheitä tapaan tämänhetkisessä työssäni toimiessani erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheiden parissa.
Hallitustyöskentelyyn tuon kokemusasiantuntijuutta erityislapsiperheessä elämisestä mutta myös työni kautta pystyn välittämään tietoa ajankohtaisista asioista erityislapsiperheiden tarpeista palveluiden järjestämisen näkökulmasta.

Liisa Jurmu
Olen tehnyt pitkään yhteistyötä Oulun seudun omaishoitajat yhdistyksen kanssa erilaisissa projekteissa. Pidän yhdistystä erittäin kehittämismyönteisenä ja sen tarjoamaa toimintaa aidosti omaishoitajien tarpeisiin vastaavana. Yhdistyksessä on luotu lukuisia innovatiivisia malleja omaishoitajien tueksi.
Olen työskennellyt useissa järjestöissä ja julkisella sektorilla, mm. järjestö-kunta –yhteistyön parissa. Työskentelen kehittämistyön parissa myös omassa yrityksessäni. Haluan hallitustyöskentelyn kautta tukea yhdistyksen tärkeää toimintaa, tuomalla ajantasaista tietoa ja uusia ideoita toiminnan edelleen kehittämiseksi. Omaishoitajuuden merkitys korostuu tulevaisuudessa ja pidän tärkeänä, että yhdistyksen toiminta tukee jatkossakin monipuolisesti omaishoitajien hyvinvointia.