Hallitus

Yhdistyksen hallitus

Marja Keväjärvi, puheenjohtaja
Omaishoitotyön vaativuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kysymykset kiinnostavat minua. Olen viime vuosina tutustunut moniin omaishoitajiin työni kautta. Ohjaamani omaishoitajien työnohjausryhmät ovat avanneet monia näkökulmia omaishoidon arkeen ja tämän päivän ongelmiin. Näissä ryhmissä on naurettu yhdessä heleimmät naurut ja vuodatettu surun kyyneleitä, on menty eteenpäin elämässä ja opittu ja saatu tukea toisiltamme. Yhdessä on todettu omaishoidon olevan oikeaa työtä eikä harrastus. Haluankin omalla toiminnallani, läsnäolollani sekä osaamisellani tukea ja auttaa omaishoitajien jaksamista ja pyrin järjestötyön kautta vaikuttamaan omaishoitajien olosuhteiden ja yhteiskunnallisen tilanteen parantamiseen.

Olen toiminut useissa erilaisissa järjestö- ja kunnallisissa luottamustehtävissä ja motivaattorinani toimii toisista ihmisistä välittäminen ja usko yhdessä vaikuttamisen voimaan. Työskentelen asiantuntijakouluttajana ja työnohjaajana Oulun seudun ammattiopistossa sekä tohtorikoulutettavana Oulun yliopistossa, tutkimukseni mielenkiinnon kohde on omaishoitajien työnohjauksen kehittäminen ja omaishoitotyön tulevaisuuden näkymät.

Janne Laitinen, varapuheenjohtaja

Olen Taiteiden maisteri ja ammatillinen opettaja mutta ennen kaikkea olen kehitysvammaisen nuoren isä ja omaishoitaja. Arjen haasteet tuovat elämään vaihtelevuutta, vipinää joskus liiankin kanssa mutta ennen kaikkea paljon monenlaisia kokemuksia, siinä kasvatetaan ja kasvetaan. Moni teistä varmasti tunnistaa kasvun tunteen.

Yhdistyksen toimintaan olen tutustunut lapseni kautta. Olemme käyneet useissa todella upeissa tapahtumissa ja olen todella kiitollinen yhdistyksen tarjoamista yhteisistä ilon hetkistä. Tapahtumien kautta olen kasvanut yhdistykseen, sillä olen mukana Erityistä energiaa -hankkeen ohjausryhmässä. Erityisnuoria tapaan myös toimiessani erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten salibandyn joukkueenjohtajana. Hallitustyöskentelyyn tuon kokemusasiantuntijuutta erityislapsiperheen arjesta sekä ammatillista humaania näkökulmaa.

Taina Pitkänen-Koli
Olen ollut mieheni omaishoitaja. Siinä yhteydessä tutustuin Oulun seudun omaishoitajat – yhdistyksen toimintaan. Myös kunnan luottamushenkilönä olen käsitellyt omaishoitoasioita. Olen eläkkeellä. Katson että taustastani johtuen minulla on paljon annettavaa yhdistykselle. Hallituksen jäsenenä haluan tehdä yhdistystä ja omaishoitotyötä tunnetuksi. Olemme luoneet jatkuvan yhteistyömallin kunnan kanssa, siitä olen erittäin iloinen.

Urpo Unnbom

Olen ollut aikaisemmin kohta 38-vuotiaan kehitysvammaisen Jussi-poikani omaishoitaja. Nyt Jussi asuu jo kodin ulkopuolella ryhmäkodissa Oulun Linnanmaalla. Hallitustyöskentelyyn tuon käytännön näkökulmaa toimimisesta kehitysvammaisen lapsen ja nuoren vanhempana, isänä ja omaishoitajana.

Olen eläkkeellä, työuran olen tehnyt taloushallinnon johtotehtävissä eri yrityksissä ja tätä kautta pyrin tuomaan myös tämän kokemustaustani yhdistyksen hyväksi. Omaishoitajuuden monimuotoisuuden esillä pitämisen ja omaishoitajien edunvalvonnan edistämisen näen yhdistyksen ykköstehtävänä ja näitä asioita haluan myös hallitustyöskentelyssä edistää.

Kaisu Rundelin
Tutustuin yhdistyksen monipuoliseen toimintaan jo yli 20 vuotta sitten toimiessani sosiaalityöntekijänä. Tänä päivänä vapaana arkityöstä on mielenkiintoista olla mukana aktiivisen yhdistyksen hallitustyöskentelyssä, sillä omaishoito ja sitä tukevat palvelut on enenevässä määrin merkittävä hoivapalvelukokonaisuus yhteiskunnassamme.

Hallituksen jäsenenä on mahdollisuus edistää mm. omaishoidon lainsäädäntöön ja edunvalvontaan liittyviä asioita sekä viedä eteenpäin innovatiivisia omaishoitoa tukevia hankkeita. Olen myös tämän valtuustokauden alusta toiminut Oulun vammaisneuvoston jäsenenä yhdistyksen edustajana.  Jäsenyys antaa hyvän mahdollisuuden tuoda käsiteltävissä oleviin asioihin myös omaishoidon näkökulman.

Pirkko Jurvelin

Mieheni sairastuessa vakavasti jouduin elämässäni uuden tilanteen eteen toimiessani hänen omaishoitajanaan. Tässä tilanteessa parhaimman avun, tuen ja tiedot sain Oulun seudun omaishoitajat ry:ltä. Toivonkin, että voisin nyt myös omalta osaltani olla auttamassa heitä, jotka toimivat omaishoitajina.

Olen eläkkeellä olevan opettaja, FM, joka sekä omassa työssään ja erilaisissa vapaehtoistöissä on saanut olla kohtaamassa monenlaisia ihmisiä. Usein avun tarpeessa olevat eivät ole tietoisia niistä mahdollisuuksista ja oikeuksista, jotka auttaisivat heitä helpottamaan arjesta selviytymistä. Tätä tietoutta haluan olla lisäämässä.

Maire Mäki

Kotoisin olen Pudasjärveltä, jossa vietämme edelleen paljon aikaa. Nykyisin olen oululainen ja pitkään asuin Tyrnävällä. Uusperheeseemme kuuluu yhteensä 6 lasta, 10 lastenlasta ja 2 lastenlastenlasta. Olen myös itse omaishoitaja ja omaishoidon haasteet ovat jo ehtineet tulla tutuksi. Omaishoitajan työ on tärkeä osa hyvinvointipalvelujen kokonaisuutta. Se pitää näissä uudistusprosesseissa ottaa huomioon. Ilman omaishoitajia monen hoitoa ja tukea tarvitsevan elämä olisi huonossa jamassa.

Koulutukseltani olen filosofian tohtori (ammattikasvatus). Ensimmäisen työurani olen tehnyt varhaiskasvatuksen parissa, sitten siirryin ammatillisen koulutuksen sekä korkeakoulutuksen tehtäviin ja 2001 alkaen työ- ja elinkeinohallinnon tehtäviin. Työuraa on nyt takana 45 vuotta. Pohjois-Pohjanmaan alue on tullut tutuksi työssäni ELY- keskuksessa ja maakunnallisessa työ- ja elinkeinotoimistossa. Joulukuun 2022 alussa siirryin TE-toimiston johtajan tehtävästä eläkkeelle.

Toimin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa valtuutettuna. Lähdin ehdolle aluevaaleihin, koska haluan vaikuttaa alueemme hyvinvointipalveluiden kehittämiseen ja toimeenpanoon. Toimin valtuuston lisäksi Pohteen henkilöstöjaostossa ja aluehallituksen varajäsenenä. Kunnallisia luottamustehtäviä minulla ei ole.