Hallitus

Yhdistyksen hallitus

Janne Laitinen, puheenjohtaja

Nimeni on Janne Laitinen ja toimin Oulun seudun omaishoitajat ry:n yhdistyksen puheenjohtajana. Koulutukseltani olen Taiteiden maisteri ja ammatillinen opettaja. Yhdistyksen toimintaan olen tutustunut lapseni kautta. Vuosien saatossa olemme käyneet ja osallistuneet useisiin yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin ja kerhoihin. Olen aina arvostanut Oulun seudun omaishoitajat ry:n monipuolista toimintaa ja olen hyvin iloinen, että voin omalta osaltani olla mukana rakentamassa yhdistystä eteenpäin. Yhdistyksen hallitustyöhön tuon kokemusasiantuntijuutta erityisnuorten ja erityislapsiperheiden arjesta.

Urpo Unnbom, varapuheenjohtaja

Olen ollut aikaisemmin kohta 38-vuotiaan kehitysvammaisen Jussi-poikani omaishoitaja. Nyt Jussi asuu jo kodin ulkopuolella ryhmäkodissa Oulun Linnanmaalla. Hallitustyöskentelyyn tuon käytännön näkökulmaa toimimisesta kehitysvammaisen lapsen ja nuoren vanhempana, isänä ja omaishoitajana.

Olen eläkkeellä, työuran olen tehnyt taloushallinnon johtotehtävissä eri yrityksissä ja tätä kautta pyrin tuomaan myös tämän kokemustaustani yhdistyksen hyväksi. Omaishoitajuuden monimuotoisuuden esillä pitämisen ja omaishoitajien edunvalvonnan edistämisen näen yhdistyksen ykköstehtävänä ja näitä asioita haluan myös hallitustyöskentelyssä edistää.

Kaisu Rundelin
Tutustuin yhdistyksen monipuoliseen toimintaan jo yli 20 vuotta sitten toimiessani sosiaalityöntekijänä. Tänä päivänä vapaana arkityöstä on mielenkiintoista olla mukana aktiivisen yhdistyksen hallitustyöskentelyssä, sillä omaishoito ja sitä tukevat palvelut on enenevässä määrin merkittävä hoivapalvelukokonaisuus yhteiskunnassamme.

Hallituksen jäsenenä on mahdollisuus edistää mm. omaishoidon lainsäädäntöön ja edunvalvontaan liittyviä asioita sekä viedä eteenpäin innovatiivisia omaishoitoa tukevia hankkeita. Olen myös tämän valtuustokauden alusta toiminut Oulun vammaisneuvoston jäsenenä yhdistyksen edustajana.  Jäsenyys antaa hyvän mahdollisuuden tuoda käsiteltävissä oleviin asioihin myös omaishoidon näkökulman.

Pirkko Jurvelin

Mieheni sairastuessa vakavasti jouduin elämässäni uuden tilanteen eteen toimiessani hänen omaishoitajanaan. Tässä tilanteessa parhaimman avun, tuen ja tiedot sain Oulun seudun omaishoitajat ry:ltä. Toivonkin, että voisin nyt myös omalta osaltani olla auttamassa heitä, jotka toimivat omaishoitajina.

Olen eläkkeellä olevan opettaja, FM, joka sekä omassa työssään ja erilaisissa vapaehtoistöissä on saanut olla kohtaamassa monenlaisia ihmisiä. Usein avun tarpeessa olevat eivät ole tietoisia niistä mahdollisuuksista ja oikeuksista, jotka auttaisivat heitä helpottamaan arjesta selviytymistä. Tätä tietoutta haluan olla lisäämässä.

Marja Heikkinen

Olen ihanan erityisen alakoululaisen mummu. Tämän arvokkaan asian myötä olen oppinut ymmärtämään vielä syvällisemmin erilaisuuden rikkautta. Myös tyttäreni toimii omaishoitajan ja samanaikaisesti yrittäjänä työelämässä. Minä taas toimin tyttärelleni omaishoidonvapaan sijaistajana. Myös ikääntyvän äitini osalta tunnen kuuluvani omaishoitajuuden äärelle, vaikka äitini pääsääntöinen hoitovastuu onkin kahdella sisaruksellani, jotka asuvat häntä lähempänä. Seuraan itse etäältä tätä hoivaa, mutta äitini arkea koskevat asiat ja huolet ovat yhteinen vastuu sisarieni kanssa. Olen työskennellyt omaishoitajayhdistyksessä vuosina 2012-2022. Koultukseltani olen kuntoutuksen ohjaaja (AMK). Tässä hallitustehtävässä tuon omia näkökulmia omaishoitajuuteen omien kokemuksieni kautta.

Riitta Typpö

Minulla on ollut ilo tehdä yhteistyötä Oulun seudun omaishoitajat ry:n kanssa jo yhdistyksen alkuvuosista alkaen. Arvostan suuresti yhdistyksen monipuolista toimintaa omaishoitajuuteen liittyvissä asioissa. Yhdistyksen toiminnassa näkyy sateenkaaren lailla koko elämänkaari lapsista vanhuksiin. Yksikään omaishoitotarina ei ole samanlainen. Nyt olen eläköitynyt sosiaalialan esihenkilön tehtävistä. Työurani aikana olen työskennellyt vammaistyössä eri-ikäisten kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ja heidän perheidensä parissa. Pitkän työkokemukseni ja osaamiseni voin hyödyntää nyt hallitustyöskentelyssä, haluan omalta osaltani pitää esillä monimuotoista omaishoitajuutta ja edunvalvontaan liittyviä asioita.

Outi Savelius

Esittely tulossa