Hallitus

Yhdistyksen hallitus

Marja Keväjärvi, puheenjohtaja
Omaishoitotyön vaativuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kysymykset kiinnostavat minua. Olen viime vuosina tutustunut moniin omaishoitajiin työni kautta. Ohjaamani omaishoitajien työnohjausryhmät ovat avanneet monia näkökulmia omaishoidon arkeen ja tämän päivän ongelmiin. Näissä ryhmissä on naurettu yhdessä heleimmät naurut ja vuodatettu surun kyyneleitä, on menty eteenpäin elämässä ja opittu ja saatu tukea toisiltamme. Yhdessä on todettu omaishoidon olevan oikeaa työtä eikä harrastus. Haluankin omalla toiminnallani, läsnäolollani sekä osaamisellani tukea ja auttaa omaishoitajien jaksamista ja pyrin järjestötyön kautta vaikuttamaan omaishoitajien olosuhteiden ja yhteiskunnallisen tilanteen parantamiseen.

Olen toiminut useissa erilaisissa järjestö- ja kunnallisissa luottamustehtävissä ja motivaattorinani toimii toisista ihmisistä välittäminen ja usko yhdessä vaikuttamisen voimaan. Työskentelen asiantuntijakouluttajana ja työnohjaajana Oulun seudun ammattiopistossa sekä tohtorikoulutettavana Oulun yliopistossa, tutkimukseni mielenkiinnon kohde on omaishoitajien työnohjauksen kehittäminen ja omaishoitotyön tulevaisuuden näkymät.

Janne Laitinen, varapuheenjohtaja

Nimeni on Janne Laitinen ja toimin Oulun seudunomaishoitajat yhdistyksen varapuheenjohtajana. Koulutukseltani olen Taiteiden maisteri ja ammatillinen opettaja. Yhdistyksen toimintaan olen tutustunut lapseni kautta. Vuosien saatossa olemme käyneet ja osallistuneet useisiin yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin ja kerhoihin. Olen aina arvostanut Oulun seudun omaishoitajat ry:n monipuolista toimintaa ja olen hyvin iloinen, että voin omalta osaltani olla mukana rakentamassa yhdistystä eteenpäin. Yhdistyksen hallitustyöhön tuon kokemusasiantuntijuutta erityisnuorten ja erityislapsiperheiden arjesta.

Taina Pitkänen-Koli
Aikoinaan kiinnostuin Oulun seudun omaishoitajien tekemästä työstä, kun mieheni Jouni Koli sairastui Alzheimerin tautiin. Mieheni kuoltua aloin toimia aktiivisesti yhdistyksessä. Hallituksessa olen vaikuttanut kymmenisen vuotta. Siinä ajassa saa hyvän kuvan omaishoitajien hyväksi tehtävästä työstä. Yhdistyksen toiminta on monipuolista ja toimintaa vetävät hyvät työntekijät.

Jo ennen aktiivista toimintaani yhdistyksessä vaikutin omaishoitajien asemaan poliittisen toimintani kautta. Olin kaupunginvaltuustossa 24 vuotta, sen lisäksi kaupunginhallituksessa ja yhdyskuntalautakunnassa. Saatoin vaikuttaa esimerkiksi siihen, että omaishoitajapalkkiot eivät ole määrärahasidonnaisia niin kuin monella paikkakunnalla. Tärkeä asia omaishoitajille on vuorohoidon järjestäminen. Kesällä 2006 tein yhdessä kahden muun valtuutetun kanssa esityksen erillisen vuorohoitoon keskittyvän yksikön perustamisesta vanhustenhoitoon. Vuorohoitopaikoista oli jatkuvasti pulaa, eikä niissä ollut minkäänlaista kuntouttavaa toimintaa. Esitys hyväksyttiinkin. Nämä ympärivuorokautiset asumispalveluyksiköt toimivat silloin valitettavasti vain pari vuotta.

Toinen asia mistä olen ollut kiinnostunut, on ikäihmisten ja omaishoitajien asuminen. Omaishoitajalle koti on myös työpaikka ja siksi omaishoito kotona saattaa merkitä myös yksinäisyyttä, eristäytyneisyyttä ja turvattomuutta. Ratkaisu pulmaan on mielestäni yhteisöllinen asuminen osana palvelu- ja hyvinvointikorttelia, jolloin palvelut toisivat omaishoitajalle mahdollisuuden lepoon. Tässäpä haastetta meille ja yhteiskunnalle!

Urpo Unnbom

Olen ollut aikaisemmin kohta 38-vuotiaan kehitysvammaisen Jussi-poikani omaishoitaja. Nyt Jussi asuu jo kodin ulkopuolella ryhmäkodissa Oulun Linnanmaalla. Hallitustyöskentelyyn tuon käytännön näkökulmaa toimimisesta kehitysvammaisen lapsen ja nuoren vanhempana, isänä ja omaishoitajana.

Olen eläkkeellä, työuran olen tehnyt taloushallinnon johtotehtävissä eri yrityksissä ja tätä kautta pyrin tuomaan myös tämän kokemustaustani yhdistyksen hyväksi. Omaishoitajuuden monimuotoisuuden esillä pitämisen ja omaishoitajien edunvalvonnan edistämisen näen yhdistyksen ykköstehtävänä ja näitä asioita haluan myös hallitustyöskentelyssä edistää.

Kaisu Rundelin
Tutustuin yhdistyksen monipuoliseen toimintaan jo yli 20 vuotta sitten toimiessani sosiaalityöntekijänä. Tänä päivänä vapaana arkityöstä on mielenkiintoista olla mukana aktiivisen yhdistyksen hallitustyöskentelyssä, sillä omaishoito ja sitä tukevat palvelut on enenevässä määrin merkittävä hoivapalvelukokonaisuus yhteiskunnassamme.

Hallituksen jäsenenä on mahdollisuus edistää mm. omaishoidon lainsäädäntöön ja edunvalvontaan liittyviä asioita sekä viedä eteenpäin innovatiivisia omaishoitoa tukevia hankkeita. Olen myös tämän valtuustokauden alusta toiminut Oulun vammaisneuvoston jäsenenä yhdistyksen edustajana.  Jäsenyys antaa hyvän mahdollisuuden tuoda käsiteltävissä oleviin asioihin myös omaishoidon näkökulman.

Pirkko Jurvelin

Mieheni sairastuessa vakavasti jouduin elämässäni uuden tilanteen eteen toimiessani hänen omaishoitajanaan. Tässä tilanteessa parhaimman avun, tuen ja tiedot sain Oulun seudun omaishoitajat ry:ltä. Toivonkin, että voisin nyt myös omalta osaltani olla auttamassa heitä, jotka toimivat omaishoitajina.

Olen eläkkeellä olevan opettaja, FM, joka sekä omassa työssään ja erilaisissa vapaehtoistöissä on saanut olla kohtaamassa monenlaisia ihmisiä. Usein avun tarpeessa olevat eivät ole tietoisia niistä mahdollisuuksista ja oikeuksista, jotka auttaisivat heitä helpottamaan arjesta selviytymistä. Tätä tietoutta haluan olla lisäämässä.

Maire Mäki

Kotoisin olen Pudasjärveltä, jossa vietämme edelleen paljon aikaa. Nykyisin olen oululainen ja pitkään asuin Tyrnävällä. Uusperheeseemme kuuluu yhteensä 6 lasta, 10 lastenlasta ja 2 lastenlastenlasta. Olen myös itse omaishoitaja ja omaishoidon haasteet ovat jo ehtineet tulla tutuksi. Omaishoitajan työ on tärkeä osa hyvinvointipalvelujen kokonaisuutta. Se pitää näissä uudistusprosesseissa ottaa huomioon. Ilman omaishoitajia monen hoitoa ja tukea tarvitsevan elämä olisi huonossa jamassa.

Koulutukseltani olen filosofian tohtori (ammattikasvatus). Ensimmäisen työurani olen tehnyt varhaiskasvatuksen parissa, sitten siirryin ammatillisen koulutuksen sekä korkeakoulutuksen tehtäviin ja 2001 alkaen työ- ja elinkeinohallinnon tehtäviin. Työuraa on nyt takana 45 vuotta. Pohjois-Pohjanmaan alue on tullut tutuksi työssäni ELY- keskuksessa ja maakunnallisessa työ- ja elinkeinotoimistossa. Joulukuun 2022 alussa siirryin TE-toimiston johtajan tehtävästä eläkkeelle.

Toimin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa valtuutettuna. Lähdin ehdolle aluevaaleihin, koska haluan vaikuttaa alueemme hyvinvointipalveluiden kehittämiseen ja toimeenpanoon. Toimin valtuuston lisäksi Pohteen henkilöstöjaostossa ja aluehallituksen varajäsenenä. Kunnallisia luottamustehtäviä minulla ei ole.