Vapaaehtoiset

Vapaaehtoistoiminta, mitä kaikkea siihen kuuluukaan?

Vapaaehtoistoiminta koskettaa useimpia järjestöjä ja yhdistyksiä sekä tietysti monia, monia muita toimijoita. Vapaaehtoiset ovat myös meidän yhdistyksellemme erittäin tärkeitä <3.

Vapaaehtoistoiminnan koko prosessin laadukas toteuttaminen edellyttää koordinointia, johon kuuluvat seuraavat vaiheet: Rekrytointi, alkutapaaminen, perehdytys, koulutus, vapaaehtoisten huoltaminen ja virkistys.

Yhdistyksemme kuuluu Vares-verkostoon, jonka kautta usein vapaaehtoiset löytävät meidät. Meillä on myös somemarkkinointia ja kotisivuillamme löytyy tietoa vapaaehtoistoiminnasta. Mainostamme myös vapaaehtoistoimintaa kaikkialla, missä olemme esittelemässä yhdistyksemme toimintaa.

Vapaaehtoinen voi ottaa meihin yhteyttä joko ilmoittautumalla kotisivujen kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai tulemalla meillä käymään. Vapaaehtoiseksi haluavan yhteydenoton jälkeen pyrimme vastaamaan hänelle mahdollisimman pian, mistä olemmekin saaneet paljon kiitosta.

Ennen vapaaehtoistoiminnan aloittamista sovimme tapaamisajan, jolloin käymme läpi yhdistyksemme vapaaehtoistoimintaa, omaishoitajuutta sekä tietysti tärkeimpänä vapaaehtoisen omia toiveita ja odotuksia vapaaehtoistoiminnan suhteen. Samalla kertaa allekirjoitamme sopimuksen, joka pitää sisällään monia tärkeitä asioita kuten salassapitovelvollisuuden.

Kun sopimus on käyty läpi ja allekirjoitettu, vapaaehtoinen on valmis aloittamaan meillä. Toiminnan aloituksen ajankohta riippuu kuitenkin siitä tehtävästä, minkä vapaaehtoinen on itselleen valinnut. Joskus voi joutua hiukan odottamaan, ennen kuin pääsee tuumasta toimeen.

Vapaaehtoistoimintaan perehdyttäminen on mielestäni yhtä tärkeää, kuin mihin tahansa työhön perehtyminen. Jokainen meidän vapaaehtoinen saa perehdytyksen vapaaehtoistoimintaan, heti ensimmäisestä tapaamisesta lähtien. Tehtäviin perehdytys annetaan ennen jokaisen tapahtuman tai tilaisuuden alkua. Jos kyseessä on esim. tapahtuma-avustajan tehtävä, alkuperehdytyksen saa tehtävään ilmoittautumisen yhteydessä, jolloin vapaaehtoinen saa perustiedot tilaisuudesta sekä siitä, millaisia tehtäviä on tarjolla kyseisessä tapahtumassa. Jos kyseessä on kyläkummivapaaehtoistoiminnan tehtävä, vapaaehtoinen saa alkuun, ennen ensimmäistä käyntiä omaishoitoperheessä, perustietoa omaishoidettavasta ja hänen perheestään. Ensimmäiselle käynnille perheeseen kuitenkin lähtee mukaan yhdistyksen työntekijä, jossa sitten molemmat osapuolet, niin vapaaehtoinen kuin omaishoitaja sekä hoidettava tutustuvat toisiinsa.

Meidän yhdistys toimii Vares-verkostossa, kuten aiemmin jo mainitsinkin. Vares-verkoston toiminnan ytimenä on edistää ja tukea alueellisten toimijoiden ja vapaaehtoistyötä tekevien Vares-verkoston jäsenten osaamista ja pienehköjä resursseja. Sekä saada tätä kautta voimaa ja harteita vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytyksien parantamiselle (www.varesverkosto.fi). Vares-verkosto järjestää mm. vapaaehtoistoimijoille erilaista koulutusta, joita suosittelemme omille vapaaehtoisille.  Itse järjestämme vapaaehtoisillemme pienimuotoista ”täsmäkoulutusta” aiheista, jotka jollakin tavalla ovat hyödyksi vapaaehtoisillemme ja auttavat heitä toimimaan yhdistyksessämme omaishoitajien tukena. Nämä pienimuotoiset koulutukset eivät suinkaan ole pakollisia, vaan jokainen voi halutessaan niihin osallistua.

Haluamme myös pitää meidän vapaaehtoisista hyvää huolta ja siitä, että he viihtyvät vapaaehtoistoiminnan tehtävissä yhdistyksessämme <3 Vapaaehtoisille on annettu heti ensimmäisellä tapaamisella kahden työntekijän yhteystiedot, joihin he halutessaan voivat olla yhteydessä. Tämä on tärkeä seikka, koska vapaaehtoistoimintaa tehdään ihmisten parissa, niin aina voi tulla eteen tilanteita, joihin toivoo saavansa jonkun toisen henkilön mielipiteen tai jos jotain muutoksia tulee sovituissa vapaaehtoistoiminnan tehtävissä. Vapaaehtoisen on hyvä tietää kenelle niistä ilmoittaa. Annamme vapaaehtoisillemme mahdollisuuden tavata työntekijöitämme kasvotusten, puhelimitse tai sähköpostitse.

Järjestämme myös vapaaehtoisillemme vuosittain pienimuotoista virkistystä. Yhdistyksenä meidän tulee huomioida talkootyön verotus, joka vaikuttaa tähän osioon. Vapaaehtoisten tapaamisissa tutustumme yhdistyksen vapaaehtoisiin kahvittelun lomassa. 1-2 krt vuodessa tapaamme jonkin virkitysteeman ympärillä ja siellä olemme heille tarjonneet ohjelmaa ja ruokailun. Tänä vuonna vietimme virkistyksellisen iltapäivän Ravintola Nallikarissa, jossa pääsimme nauttimaan hyvästä ruuasta, seurasta ja ohjelmasta, joka rakentui Logoartin ympärille. Tänä vuonna Vares-verkosto täyttää 10 v. joten tarjosimme vapaaehtoisillemme mahdollisuuden päästä osallistumaan tähän elokuiseen juhlatapahtumaan yhdessä kaikkien muiden vapaaehtoistoimintaa järjestävien tahojen vapaaehtoisten kanssa.

Vapaaehtoistoiminnan järjestäminen on siis hyvin monivaiheista, mielekästä ja antoisaa tekemistä, näin järjestävän tahon työntekijän näkökulmasta. Olemme saaneet mahdollisuuden tutustua erilaisissa elämäntilanteissa oleviin ihmisiin. Olemme pystyneet antamaan heille mahdollisuuden toteuttaa itseään vapaaehtoistoiminnan rintamalla. Myös se on tärkeää, että olemme järjestäjänä tietoisia asioista, jotka saattavat vaikuttaa vapaaehtoistoimintaan erilaisten lakien ja säädösten kautta. Haluammekin yhdistyksenä kehittää vapaaehtoistoimintaamme sellaiseksi, että se parhaalla mahdollisella tavalla palvelee vapaaehtoisia sekä tietysti pitää huolta siitä, että toimintamme on laadukasta toimintaa.

Olet siis erittäin tervetullut mukaan meidän vapaaehtoistoimintaan <3

Marja Heikkinen, omaistoiminnan ohjaaja, Oulun seudun omaishoitajat ry.

Posted in Vapaaehtoistoiminta.