Sosiaalipäivystys ei jätä mitään asiaa hoitamatta

Oulun seudun sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijä Mira Takkinen kävi Ommaiskortteerin Ommaiskahvilassa keskiviikkona 3.10.2018 kertomassa sosiaalipäivystyksestä ja sen tehtävistä. Tilaisuudessa saimme paljon uutta tietoa ja keskustelu Takkisen kanssa oli vilkasta.

Oulun sosiaalipäivystys kuuluu Hyvinvointipalveluiden alle. Heidän toimistonsa sijaitsee OYSin yhteispäivystyksen yhteydessä, jossa päivystävä työpari on aina lähtö- ja toimintavalmiudessa. Päivystyksessä työskentelee sosiaalityöntekijöitä ja psykiatrisia sairaanhoitajia. Virka-ajan ulkopuolella – iltaisin, öisin ja viikonloppuisin – päivystysalueeseen kuuluu Oulun lisäksi Hailuoto, Kempele, Tyrnävä, Liminka, Lumijoki ja Muhos.

Sosiaalipäivystyksen asiakaslinja on auki vuoden jokaisena päivänä vuorokauden ympäri.

Asiakaskäyntien aikana työntekijät eivät vastaa puhelimeen, jotta he voivat keskittyä asiakkaaseen ja käsillä olevan asian hoitamiseen. Hätäkeskus saa työntekijöihin kuitenkin aina yhteyden virkalinjan kautta radiopuhelimella.

Suurin osa sosiaalipäivystyksen tehtävistä liittyy lastensuojeluun. Sosiaalipäivystys hoitaa kuitenkin kaikenlaisia akuutteja tilanteita. “Siinä tilanteessa, kun ei saa ketään kiinni, soittakaa meille sosiaalipäivystykseen” kehottaa Takkinen. Hän painottaa, että “mitään asiaa ei jätetä hoitamatta”. Sosiaalipäivystäjän työ on kotikäyntejä, kymmenien puheluiden soittamista, asiakkaan ohjaamista, asioiden järjestämistä, kokonaisuuden hallitsemista. Omaishoitaja voi ottaa yhteyttä sosiaalipäivystykseen esimerkiksi silloin, jos hän sairastuu äkillisesti virka-ajan ulkopuolella ja tarvitsee hoidettavalleen hoitopaikan sairaalassa olon ajaksi. Silloin sosiaalipäivystys järjestää hoitopaikan ja huolehtii, että hoidettava ei jää yksin kotiin, mikäli hän ei siellä itsekseen pärjää. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Minnamaria Salminen muistuttaa, että tämä koskee kaikkia omaishoitajia, myös heitä, joilla ei ole virallista omaishoitosopimusta ja rohkaisee omaishoitajia olemaan yhteydessä sosiaalipäivystykseen tarpeen vaatiessa.

Kiireettömissä tilanteissa kuka tahansa ammattilainen tai yksityishenkilö voi verkossa ilmaista huolensa ihmisestä, joka näyttää tarvitsevan apua. Sosiaalipäivystys käy läpi kaikki verkossa tehdyt lastensuojelu- ja huoli-ilmoitukset. Takkisen mielestä Oulussa käytössä oleva sähköinen ilmoitus on siksi hyvä, että niissä ilmoittaja voi omin sanoin kertoa huolensa, eikä ilmoituksen kirjaaminen ole työntekijän tulkinnan varassa. Ilmoituksen jälkeen vastuu avun tarpeen arvioinnista siirtyy ammattilaiselle. Sosiaalihuoltolaissa on määrätty, että arviointi on aloitettava viipymättä sen jälkeen, kun asia on tullut viranomaisen tietoon.

Ilmoituksen voi tehdä lapsesta, vanhuksesta tai muusta kuntalaisesta. Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka on huolestunut toisen henkilön elämäntilanteesta tai  arjessa selviytymisestä. Ilmoituksen perusteella sosiaalipalvelujen ammattilaiset arvioivat, millaista apua kyseisen henkilön tai perheen elämäntilanteeseen voidaan tarjota. Joskus arvioinnissa selviää, ettei tarvetta palveluille tai esimerkiksi lastensuojelun asiakkuudelle ole. Silloin asian käsittely päättyy. Ilmoitus tai yhteydenotto voi kuitenkin olla ovi palvelujen saamiselle, paras asia, mitä hankalassa tilanteessa voi tapahtua. Ilmoitus kannattaa tehdä jo varhaisessa vaiheessa, jotta siihen voidaan vaikuttaa ennen kriisiytymistä. Tuen tarpeen arviointi tekee tilanteen näkyväksi ammattiauttajille ja on ensiaskel tilanteen helpottumiseksi..

Oulussa ilmoituksia/sähköisiä lomakkeita on kolme:

  • Lastensuojeluilmoitus: Alle 18-vuotiaasta lapsesta
  • Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta, puhekielessä huoli-ilmoitus: Muusta kuin lapsesta, esimerkiksi vanhuksesta
  • Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi: Itsestään tai perheestään. Yhteydenottolomakkeen voi täyttää myös yhdessä ammattilaisen, esimerkiksi diakoniatyöntekijän, kanssa.

 

Sosiaalipäivystys

p. 044 703 6235

Mikäli sosiaalipäivystys ei pysty vastaamaan, soita 112.

Kiireettömän ilmoituksen tai yhteydenottopyynnön voit tehdä osoitteessa www.ouka.fi/huoli.

Kirjoituksessa on hyödynnetty seuraavia lähteitä:

Kirjoittaja on harjoittelija Oulun seudun omaishoitajayhdistyksessä:

Olen Sarah Tuomaala, tuleva sosionomi (AMK). Tein yhdistyksessä viimeisen harjoitteluani syksyllä 2018 ja tutustuin kaikkeen yhdistyksen toimintaan kahvinkeitosta hankesuunnitteluun. Yhdistyksessä ollessani olen oivaltanut, miten tärkeää kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa on tehdä töitä koko perheen kanssa. Jokaisella asiakkaalla on perhe, ystävä tai läheinen, joka tulee ottaa huomioon. Harjoittelu yhdistyksessä oli minulle äärimmäisen tärkeä kokemus. Yhdistys tekee arvokasta työtä!

Posted in Vieraskynä, Yleinen.