Vuoden omaishoitajateko-palkinnon saajaa etsitään

Vuonna 2017 jaetaan neljännen kerran Vuoden omaishoitajateko-palkinto. Oulun seudun omaishoitajat ry haluaa muistaa palkinnolla omaishoitajaa tai etäomaishoitajaa.
Kriteereitä palkinnon myöntämiselle ovat:

  • Hän arvostaa omaa hyvinvointiaan ja aikaansa ja tavoittelee sitä järjestämällä itselleen vapaa hetkiä ja omaa aikaa.
  • Hän huomioi omat voimavaransa ja hakee tarvittaessa apua omaishoitotilanteeseensa.
  • Hän ottaa vastaan kaupungin / kunnan tarjoamia hoitotyötä helpottavia palveluita.
  • Hän on tietoinen oikeuksistaan omaishoitajana.
  • Hän ottaa aktiivisesti asioista selvää ja on vuoropuhelussa eri tahojen kanssa ja ajaa asioita eteenpäin rakentavassa hengessä.
  • Hän kannustaa muita omaishoitajia omalla esimerkillään tulemaan mukaan omaishoitajayhdistyksen toimintaan.
  • Hän osallistuu omien voimavarojensa mukaan omaishoitajayhdistyksen järjestämiin tapahtumiin ja toimintaan.
  • Hän antaa omaishoitajayhdistyksen toimijoille vinkkejä ja käytännön läheistä näkökulmaa siitä, kuinka omaishoitajille suunnattua toimintaa voisi alueella edelleen kehittää.

Palkinnon saaja voi olla myös omaishoidon innovaatioita, omaishoitajien työtä ja työoloja edistänyt henkilö tai taho, jonka toimintaa voidaan pitää pitkäjänteisenä ja se on kohdistunut yhteiskunnallisesti ajankohtaisiin aiheisiin ja tehty työ on koitunut omaishoitajien parhaaksi.

Vuoden omaishoitajateko -palkinnon saaja valitaan Oulun seudun omaishoitajat ry:n toiminta-alueelta. Palkinnon saajan valitsee Oulun seudun omaishoitajat ry:n hallitus marraskuun lopulla. Jaettava palkintosumma on 200 €. Palkintona on lahjakortti, jonka saaja voi käyttää omaan virkistykseensä ja hyvinvointiinsa. Palkinnon saaja julkaistaan Valtakunnallisella omaishoitajien viikolla marraskuun lopulla ja palkinto jaetaan 13.12 pidettävässä Kauneimmat joululaulut-tilaisuudessa Ommaiskortteerissa.

Palkinnon saajaa voi ehdottaa 17.11. mennessä sähköpostilla minnamaria.salminen@osol.fi tai kirjeitse: Oulun seudun omaishoitajat ry/Minnamaria Salminen, Isokatu 47, 90100 Oulu. Ehdotus tulee perustella kriteereillä, mutta ehdokkaan ei tarvitse täyttää kaikkia kriteereitä.

Posted in Yleinen and tagged .