Omaisena etäällä -logo

Haaste yrityksille: Miten sinun työyhteisösi tukee etäomaishoitajia?

Voi kun työasiat jäisivätkin työpäivän loputtua viimeistään työpaikan parkkipaikalle ja vapaa-ajasta saisi nauttia täysillä keskittyen vain perheeseen. Mutta entäs sitten, jos työntekijäsi hoitaa etänä asuvaa muistisairasta äitiään ja joutuu huolehtimaan työpäivän aikanakin, että äiti on muistanut syödä ja ottaa lääkkeet? Yhtälailla kun työasiat tulevat kotiin, myös kotiasiat vaikuttavat työelämään.

Tunnistatko sinä etäomaishoitajia työyhteisöstäsi?

Suomessa on yli 65000 ihmistä, jotka hoitavat etäällä asuvia läheisiään. Me kutsumme heitä etäomaishoitajiksi. Yleisimmin etäomaishoitaja on 41-65 -vuotias nainen, joka käy töissä ja hoitaa toisella paikkakunnalla asuvia vanhempiaan. Etäomaishoivatilanne aiheuttaa usein huolta ja stressiä. Etäomaishoitajat kokevat, ettei heille jää omaa aikaa, koska varsinaiset hoivatehtävät sijoittuvat viikonloppuihin ja loma-aikoihin. Näin ollen palautuminen esimerkiksi ansiotyön aiheuttamasta uupumisesta jää vähälle. Ajan puute saattaa estää myös omasta kunnosta huolehtimisen tai harrastuksiin osallistumisen.

Puhutaanko kotitilanteista työyhteisössäsi?

”Minulla on onni, että olen sellaisessa työyhteisössä, jossa jaetaan kokemuksia ja tuntemuksia. Hoidin appivanhempiani, silloin työyhteisöni ymmärrys ja joustavuus oli arvossa arvaamattomassa” Lamppu-kumppanuushanke 2012, kysely työssäkäyville omaishoitajille.

Omasta hoivatilanteesta puhuminen työpaikalla ei aina ole itsestään selvää. Siihen saattaa liittyä erilaisia pelkoja, kuten urakehityksen hidastuminen tai estyminen kokonaan, syrjiminen tai sääliminen. Esimies on keskeisessä asemassa mahdollisesti tarvittavien vapaiden ja muiden työaikajoustojen kannalta. Hän myös vastaa työntekijän hyvinvoinnista.

Etäomaishoitajat ovat erittäin vastuuntuntoisia ja tunnollisia ihmisiä, he hoitavat läheisiään omasta vapaasta tahdosta, rakkaudesta ja kunnioituksesta. Eivätkö tällaiset ihmiset ole kullan arvoisia työmarkkinoilla?

Joka neljäs suomalainen huolehtii ansiotyönsä ohella apua tarvitsevasta läheisestään.Kun työnantaja huomioi työntekijänsä elämäntilanteen, joustaa ja tulee vastaan, hän osoittaa arvostusta työntekijöitään kohtaan. Ansiotyön ja läheisestä huolehtimisen yhteensovittaminen vaatii työpaikoilla sekä asenteita että tekoja. Jo pienillä uudistuksilla ja joustavilla käytännöillä voidaan lisätä työntekijöiden sitoutumista, vähentää vaihtuvuutta ja sairaslomia sekä lisätä työntekijöiden hyvinvointia.

”Esimiehenä tulee huoli työntekijän jaksamisesta. Läheishoivatilanne tulee jatkossa entistä useammin työpaikan ja työntekijän kohdalle.” Lamppu-kumppanuushankkeen kysely työnantajille ja esimiehille 2014.

Esimerkkejä työnantajan mahdollisuuksista huomioida etäomaishoitajat on: Joustavat työajat, etätyö, osa-aikatyö, tilannekohtaiset joustot, työntekijöiden toiveiden huomioiminen työvuorosuunnittelussa, hoitovapaa, vuorotteluvapaa, perhevapaa sekä muut työpaikkakohtaiset ratkaisut.

Miten sinun työyhteisösi tukee etäomaishoitajia?

Haastamme nyt työnantajat pohtimaan, miten sinun työyhteisössä voidaan tukea etäomaishoitajia ja omaishoitajia. Onko se kombinaatio yllä olevista mahdollisuuksista vai jotain luovempaa?

Kerro meille, miten sinun työyhteisösi tukee etäomaishoitajia. Voit kirjoittaa ratkaisusi kommenttikenttään, Facebook-sivuillemme tai postata tekstin/kuvan Twitteriin tai Instagramiin #OmaisenaEtäällä hashtagin kera.

Lisätietoa etäomaishoivasta ja ansiotyön yhteensovittamisesta

Ansiotyö ja omaishoito – tietoa työnantajille
Ansiotyö ja omaishoito Facebook-sivu

 

Kirjoittanut Marjo Pekonen. Lähteinä käytetty Ansiotyö ja omaishoito -Tietoa työnantajalle opasta.

Suomessa on yli 65000 ihmistä, jotka hoivat läheisiään etänä. Me tuemme heitä.

Posted in Etäomaishoiva.