Kaukana, mutta silti niin lähellä – etäomaishoitaja

Etäomaishoitajuus yleisintä työikäisissä

Suurin osa yli miljoonasta suomalaisesta, jotka huolehtivat läheisestään ilman virallista tukea, ovat etäomaishoitajia. He ovat yleensä työssä käyviä eivätkä useinkaan ajattele olevansa omaishoitotilanteessa. Läheisen sairastuessa, ikääntyessä tai vammautuessa kotona asumiseen tarvitaan usein kotiin tuotavien palveluiden lisäksi omaisia tueksi, jotta arki rullaa.

Onko etäomaishoitaja, jos asuu läheisen autettavan kanssa samalla paikkakunnalla? Entä silloin, jos asuu kauempana 100-1000 kilometrien päästä hänestä?
Kyllä. Välimatkan pituudella ei ole väliä. Etäomaishoitajaksi voidaan sanoa sellaista henkilöä, joka huolehtii ja auttaa läheistä asumatta hänen kanssaan samassa taloudessa.

Voiko etäomaishoitajana toimia omalle vanhemmalle, ystävälle, naapurille, sukulaiselle tai esimerkiksi itsenäistyvälle nuorelle?
Kyllä. Etäomaishoitajana voi toimia periaatteessa kuka tahansa autettavan läheinen henkilö.

Etäomaishoitajasta on moneksi

Pidempiä käyntejä ja pikaisia kääntymisiä, auttamista arkisissa toiminnoissa, läheisen huolien ja epäkohtien kuulemista. Laskujen, kotitalouden sekä ruokahuollon hoitoa ja koordinointia. Näitä kaikkea puhelimitse, etänä ja lähellä. Oman elämän, työn, perheen ja harrastuksien sekä läheisen auttamisen ja hänen asioiden hoitamisten priorisointia. Ei ole ihme, jos elämä tuntuu kiihkeältä kilpajuoksulta.

Mistä apua ja tukea? Miten rajata ja rakentaa läheisen auttaminen ja tukeminen oman arjen ja elämän kanssa tasapainoon? Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Apua ja tukea on saatavilla. Läheisen asuinkunnan hyvinvointialueen palveluohjaaja auttaa ja lisää tarvittaessa läheisen kotiin tuotavia palveluita. Seurakunnat ja yhdistykset tukevat ja tarjoavat toimintaa niin läheiselle kuin etäomaishoitajalle. Oman alueen omaishoitoyhdistys ohjaa ja tukee sinua etäomaishoidon asioissa sekä tarjoaa mahdollisuuden vertaistukeen ja virkistystoimintaan.

Etäomaishoitajana oman elämän ja omaishoidon yhteensovittaminen saattaa tuottaa haasteita ja vaikuttaa näin myös omaan hyvinvointiin. Se, että joku kuuntelee, tukee ja selvittää yhdessä asioita, voi helpottaa huomattavasti. Oulun seudun omaishoitajat ry:stä saa maksutonta ohjausta, neuvontaa ja yksilöllistä tukea. Yhdistyksellä on myös oma vertaistukiryhmä etäomaishoitajille, jota ohjaa etäomaishoitajana toiminut vapaaehtoinen.

Mitä hyötyä on tunnistaa ja tunnustaa olevansa etäomaishoitaja? Etäomaishoitotilanteeseen usein ajaudutaan huomaamatta. On tärkeää tiedostaa olevansa omaishoitotilanteessa, sillä etäomaishoitajana toimiminen saattaa kuormittaa. Tunnistamisen kautta huomaat hakea apua ja tukea lähimmäisellesi ja itsellesi sekä sanoittaa lähipiirille sinulle muodostunutta hoitovastuuta ja mahdollisesti jakaa vastuuta myös muille.

Hyödyllisiä linkkejä:

Teksti: Teija Viitajylhä

Posted in Etäomaishoiva, Omaishoito and tagged , , .