Tunne tunteesi -kurssi™ -toimintamalli omaishoitajien ja omaisten tukemisessa: ”Sain eväitä tunteitteni ymmärtämiseen ja käsittelyyn”

Läheisistään huolehtivat omaishoitajat ja omaiset tarvitsevat monipuolista ja oikea-aikaista tukea. Tuen tarpeet vaihtelevat riippuen siitä, millainen elämäntilanne on ja millä tavalla omaishoito haastaa hyvinvointia. Omaishoitajuus nostattaa monenlaisia tunteita ja erityisesti muutostilanteissa voi huomata aivan yllättäviäkin asioita: ”Tuntuu, että persoonani ja käytökseni on muuttunut omaishoitajuuden myötä. En aina tunnista itseäni.” Omaishoitajuuteen liittyvä hoidon sitovuus ja vastuu voivat painaa. ”Ahdistaa, mutta en oikein tiedä mistä se johtuu.” Moni asia muuttuu ja oma hyvinvointi voi jäädä huomiotta, kun keskittyy vastaamaan hoidettavan läheisen tarpeisiin.

Omaishoitoperheiden tilanteet ovat hyvin yksilöllisiä. Läheisestä huolehtiminen on voinut tulla osaksi arkea joko yllättäen tai hiljalleen sairauden edetessä. Läheisestään huolehtivat usein ajautuvat omaishoitajuuteen sen kummemmin suunnittelematta. ”Haluan hoitaa puolisoani kotona, mutta olen joutunut luopumaan monesta itselleni tärkeästä asiasta. Olen jotenkin väsynyt ja vain tyytynyt tähän tilanteeseen.” Muuttunut tilanne vaatii sopeutumista ja hyväksyntää, joka ei ole aina helppoa. ”Kaikki ajatukset ja tunteet ovat nykyään yhtä sotkua!” Joskus omaishoitajuus on jatkunut jo pitkään ja oma identiteetti ja roolit ovat murroksessa. ”Olen miettinyt: Kuka olen? Olenko muutakin kuin omaishoitaja?”

Kun hoitaminen kotona muuttuu liian raskaaksi ja muutto kodin ulkopuoliseen hoitoon tulee ajankohtaiseksi, ollaan taas uuden äärellä: ”Puolison muutto hoitokotiin piti olla helpotus, mutta tulikin muita tunteita, joita vasta yritän tunnistaa.” Hoitamisesta luopumiseen voi liittyä mm. helpotuksen, surun, säälin, huolen, levollisuuden, ikävän, yksinäisyyden, ilon, häpeän, vapauden ja huonon omantunnon tuntemuksia. Vaikka muutos on ollut odotettavissa niin tunteiden vaihtelevuus, määrä ja voimakkuus yllättävät. Tunteita voi olla hankala tunnistaa ja erotella. Niiden sietäminen tuntuu vaikealta eikä välttämättä ole keinoja tunteiden ilmaisuun ja purkamiseen. Raskas elämänvaihe voi tuoda pintaan myös aiemmin elämässä koettuja hankaluuksia, menetyksiä ja surua. Luopuminen hoitamisesta tai valmistautuminen elämän päättymiseen suuntaa ajatukset tarkastelemaan koko elämänkulkua ja eri merkityksiä.

Omaishoitajien ja omaisten tueksi on kehitetty uusi toimintamalli, Tunne tunteesi -kurssi™. Kurssimalli on kehitetty Oulun seudun omaishoitajat ry:n Tukena muutoksessa -hankkeessa vuosina 2021-2022. Toimintamalli on vakiintunut osaksi yhdistyksen toimintaa ja syksyllä alkaa jo kuudes kurssi tunnetaitojen äärellä. Mallia on levitetty omais- ja muistiyhdistyksiin ympäri Suomen ja ensimmäiset muiden järjestämät kurssit olivatkin keväällä. Kehittämisvaiheen pilottikursseilta on saatu hyvää palautetta ja osallistujien tunnetaidot ja hyvinvointi ovat vahvistuneet, he ovat saaneet vertaistukea, tutustuneet uusiin ihmisiin sekä saaneet uusia näkökulmia ja voimavaroja arkeen. ”Paljonkin saanut kurssilta, kaaosta vaan ollut tunteet. Nyt osaa eritellä tunteita, itsensä ja läheisten.”

Kurssilla omaishoitajat ja omaiset saavat turvallisessa ympäristössä pohtia, kokeilla ja saada oivalluksia. ”Täällä minä sain puhua tunteista!” Tunneasioiden äärellä oleminen on voinut avata aivan uusia ovia oman mielen ja kehon ymmärtämiseen: ”Että rupee yleensäkin ajattelemaan tunteita. Ne on ennen vain tullut ja mennyt ja niitä on tuskastellut. Miksi tää on näin ja mitä tää tarkoittaa?”

Omaishoitajan jatkuva joustaminen, auttaminen, valppaana olo ja arjen kuormitus ovat voineet johtaa oman hyvinvoinnin unohtamiseen ja kurssilla on havahduttu näihinkin asioihin. ”Tiedostaa sitä, että mitä tarpeita itsellä on ja yrittää toteuttaa sellaisia asioita, että omat tarpeet tyydyttyisi. Pitäs olla rohkeampi vaatimaan omien tarpeitten täyttymistä.” Harjoitusten ja keskustelujen myötä on tullut jämäkkyyttä toimia omaa hyvinvointia vahvistavasti ja itselle tärkeiden arvojen mukaisesti. ”Varmuutta viedä asioita eteenpäin ja uskallusta toimia.” Vertaistuen ja keskustelujen merkitys koettiin vahvistavana: ”Hyödyllisintä kurssilla nähdä muita omaishoitajia ja tutustua uusiin ihmisiin. En ole yksin ongelmieni kanssa.”

Kurssille osallistujat ovat kokeneet kurssin antoisana ja kannattelevana. ”Toivoa ja uskallusta tulevaisuuteen, yllättäviäkin näkökulmia!” Vaikka kurssia pilotoitiin yli 65-vuotiaiden omaishoitajien ja omaisten kanssa, palaute on ollut, että: ”Kurssi sopii ihan jokaikiselle!”. Kurssimallia voikin hyvin soveltaa eri ikäisille omaishoitajille ja se on tarkoitettu sote- tai järjestötoimijoiden käyttöön. Toimintamallia on tarkemmin kuvattu Innokylässä osoitteessa: https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/tunne-tunteesi-kurssitm-omaishoitajille-ja-omaisille . Kurssin ohjaamiseen tarvittavia sähköisiä materiaaleja voi tilata yhdistys@osol.fi aihetunnisteella Tunne tunteesi -kurssin materiaalien tilaus.

Teksti: Kaisa Hartikka

Posted in Omaishoito and tagged , .