Vapaaehtoistenpäivän viettoa

Vietimme vapaaehtoisten päivää yhdistyksen vapaaehtoisten kanssa joulupuuron merkeissä. Vapaaehtoiset ovat yhdistyksellemme tärkeitä, kiitos!

Vapaaehtoistoiminta on Suomessa aivan valtava asia, jonka arvoa on vaikea edes mitata. Moni asia ei pyörisi ilman vapaaehtoisia. Toiminta on jo sinällään tärkeää, mutta yhtä tärkeää on oppia sen kautta yhteiskuntaan osallistumista. Kun ihmiset toimivat ja kokevat yhdessä, vähennetään ihmisten eriytymistä ja yhteiskunnan polarisoitumista. Vapaaehtoistoiminta ei ole sitä, että vain puuhataan jotain, vaan sillä on siis yhteiskuntaa rakentava ja kehittävä vaikutus: vapaa kansalaisyhteiskunta ja demokratia toteutuvat, kun ihmiset osallistuvat vapaaehtoistoiminnan kautta yhteiskuntaan.

Vapaaehtoistoiminta on tärkeää, koska se lisää ihmisten ja koko yhteiskunnan hyvinvointia ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kasvattaa keskinäistä luottamusta. Vapaaehtoistyö antaa mahdollisuuksia kehittyä: sen kautta saa uutta osaamista, kokemusta ja verkostoja, ja voi päästä osaksi yhteiskuntaa ja parantaa työllistymismahdollisuuksiaan. Vaikka vapaaehtoistoiminnalle on aiemmassa tutkimuksessa laskettu euromääräinen hinta, niin arvokkainta on sen kautta luotu ja koettu hyvinvointi, oppiminen ja merkityksellisyyden, yhteisöllisyyden ja osallisuuden tunne.

Lähde: Kansalaisareena.

Posted in Vapaaehtoistoiminta and tagged , , , .