Vastaa kyselyyn: Asiakasmaksut, kuka selviytyy ja miten?

Köyhyysverkosto EAPN-Fin (European Antipoverty Network) selvittää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen ja Kelan lääkekulujen sekä terveydenhuollon matkojen omavastuiden vaikutuksia. Tiedämme, että monet omaishoitoperheet elävät köyhyydessä. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut aiheuttavat taloudellista taakkaa, jopa velkaantumista omaishoitajille.

Toivomme, että omaishoitajat vastaavat kyselyyn. Kysely on kohdistettu suoraan läheiselle, sairastavalle tai vammaiselle henkilölle, mutta kyselyyn voi vastata yhdessä läheisen kanssa ja korostaa avoimissa vastauksissa omaishoitotilannetta.

Kyselyssä kartoitetaan vastaajien asiakasmaksuihin, lääkkeisiin ja Kela-kyyteihin kuukausittain meneviä rahasummia sekä toimeentulotuen Kela-siirron vaikutuksia vuonna 2018. Lisäksi kerätään kokemuksia pikavippeihin turvautumisesta tai perintätoimiston asiakkaaksi joutumisesta lakisääteisten asiakasmaksujen tai Kelan omavastuu -osuuksien takia.

Vastaukset käsitellään anonyymisti.

Pääset kyselyyn tästä.

Lisätietoja antaa Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari-Minna Tervonen: sari.tervonen@omaishoitajat.fi tai puh. 020 7806 514.

Posted in Ajan hermolla, Yhdistys vinkkaa and tagged , .