Erityistä Energiaa! aloittaa toimintansa vuoden 2018 alusta

Erityistä Energiaa! aloittaa toimintansa vuoden 2018 alusta! Hanke tähtää erityislapsiperheiden eriarvoisuuden vähentämiseen järjestölähtöisen, ennaltaehkäisevän perhetyön avulla.

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa erityislapsiperheiden voimavaroja, vahvuuksia sekä sisäistä vuorovaikutusta ennaltaehkäisevällä kotona tapahtuvalla
erityislapsiperhetyön interventiolla. Kohderyhmänä ovat ilman omaishoidontukea olevat erityislapsiperheet ja heidän perheyhteisönsä, joissa on alle 29 -vuotias kotona asuva erityistä tukea tarvitseva lapsi tai nuori. Hankkeen ulkopuolelle jäävät kehitysvammalain nojalla palveluita saavat perheet sekä omaishoidon tukea saavat. Toiminnassa huomioidaan erityisperheiden moninaisuus esimerkiksi yhden vanhemman perheet, yksinhuoltajaperheet, maahanmuuttajataustaisuus, eroperheet, monilapsisuus jne. Tulemme kertomaan erityisperhetyöstä ja siihen hakeutumismahdollisuuksista lähiaikoina lisää, joten kannattaa seurata yhdistyksen tiedotuskanavia!

Posted in Erityisperhe, Yleinen.