Mielikuva omaishoidosta, totta vai tarua?

Yleinen käsitys omaishoidosta ja sen todellinen ilmeneminen nykyaikana etsivät vielä hieman haparoiden toisiaan. Sain tällaisen viestin erään yhdistysesittelyn jälkeen:

”Käytiin eilen tutustumassa työpaikkasi toimintaan. Taisi olla monelle meistäkin aika silmiä avartavaa, varsinkin sen suhteen, ettei omaishoitaja hoida aina ikääntynyttä vaan esim. lastaan. Ja sama käsitys liittyy tietysti yleisemminkin omaishoidon imagoon.”

Omaishoitaja – välittämisen asiantuntija

Maailman meno on muuttunut. Muutoksen kourissa ovat niin työelämän rakenteet, henkilökohtaisen elämän osa-alueet kuin yhteiskunnalliset vaatimuksetkin. Meneillään oleva yhteiskunnallinen murros edellyttää muutosta myös omaishoitajilta. Vaatimuksissa korostuu syvällinen eri alojen osaamistarpeita yhdistävä asiantuntijuus.

Nämä asiantuntijat tai moniosaajat ovat aivan tavallisia ihmisiä, joilta odotetaan ymmärrystä ja muutoksen kykyä, avoimuutta, riskinottokykyä sekä entistä suurempaa riippumattomuutta virallisista säädöksistä ja mahdollisuuksista. He ovat välittämisen asiantuntijoita, omaishoitajia.

Suomessa 1,2miljloonaa auttaa ja pitää eri tavoin huolta läheisistään. 350 000 suomalaista toimii ikääntyneen, vammaisen tai sairaan läheisensä pääasiallisena hoivaajana tai auttajana. Heistä 250 000 on työelämässä..

Iäkästä puolisoaan hoitava omaishoitaja on toki täyttä totta, mutta tämän perinteisen omaishoitajakuvan rinnalle on kasvanut myös uusi, nykyajan vaatimukset täyttävä moniosaaja. Työikäinen tehopakkaus, joka siviilityönsä ohella kykenee hoitamaan vammaista lastaan sekä etäällä asuvia ikääntyneitä vanhempiaan.

65 000 suomalaista hoitaa ja avustaa etänä omaisiaan, mahdollistaen heidän kotona asumisen. Me kutsumme heitä etäomaishoitajiksi. Tyypillinen etäomaishoitaja on 46-55 –vuotias työssäkäyvä nainen.

Omaishoitaja voi myös hoitaa lastaan. Näitä tilanteita ei useinkaan mielletä omaishoitajuudeksi, sillä hoitajat ovat äitejä ja isiä, jotka huolehtivat lapsistaan. Erityislapsiperheeksi määritellään perhe, jossa on yksi tai useampi erityistä tukea tai hoivaa tarvitseva lapsi tai nuori. Pelkästään Oulussa on noin 400 erityislapsiperhettä, jotka saavat omaishoidon tukea.

Vuoden 2015 teemana monimuotoinen omaishoitajuus

Vuosi 2015 on yhdistyksemme 17. toimintavuosi ja tämän vuoden teemana on monimuotoinen omaishoitajuus – Tervetuloa lähemmäksi. Tavoitteenamme on nostaa esille omaishoidon monimuotoisuus ja erilaiset omaishoitotilanteet.

Toivomme, että omaishoitajat ymmärtäisivät ja haluaisivat panostaa omaan hyvinvointiinsa. Tarjolla on monenlaista tukea, virkistystä, vertaistukea, ohjausta ja neuvontaa. “Me henki” ja yhteinen asia antavat voimaa. Tunne siitä, että asian kanssa ei ole yksin auttaa omaishoitajaa jaksamaan.

Me yhdistyksessä haluamme olla mukana hyvinvointitalkoissa. Ketään ei jätetä yksin, pelkkä halu tulla toimintaan mukaan riittää. Toisarvoiseksi jäävät ikä, diagnoosit tai kunnan kanssa tehdyt sopimukset. Tärkeintä on olla tekemässä yhdessä hyvää “kaveria ei jätetä” -meiningillä.

Tavoitteenamme on saada näkyvämmäksi jäsenistöämme, ja enemmän ihmisiä mukaan toimintaamme. Haluamme muuttaa omaishoidon julkista imagoa tuomalla mukaan iloa, keveyttä, raikkautta ja optimismia. Röyhistetään siis rinta rottingille ja ollaan ylpeitä, että teemme näin hienoa työtä yhdessä!

 

Kirjoittanut Marjo Pekonen ja Salla Jämsén

Posted in Omaishoito, Yleinen.