Mitä olemme yhdistyksenä tehneet vaikuttamistoiminnan näkökulmasta?

Artikkeli alunperin julkaistu Kortteeriuutiset 2/2022 -lehdessä.

Järjestimme kuntavaalien ja hyvinvointialuevaalien alla yhteistyössä Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry:n kanssa kuntavaali- ja aluevaalipaneelit, joissa toimme esille omaishoitajia koskevia tavoitteita hyvinvointialueuudistuksen näkökulmasta.

Yhdistyksen hallituksen jäseniä sekä työntekijöitä osallistui lokakuussa 2021 uusien, koko hyvinvointialuetta koskevien omaishoidontuen kriteerien työstämistyöpajaan ja annoimme runsaasti kommentteja kriteeriluonnokseen.

Toiminnanjohtaja sekä hallituksen jäseniä osallistui Omaishoitajaliiton järjestämään, hyvinvointialuetta koskevaan verkkopalaveriin loppuvuodesta 2021, mukana oli myös muita hyvinvointialueen omaishoitajayhdistyksiä. Palaverissa mietimme miten pääsemme vaikuttamaan, jotta omaishoitajien asiat eivät heikkenisi hyvinvointialueuudistuksessa.

Yhdistyksen työntekijöitä on mukana erilaisissa hyvinvointialueen kehittämisverkostoissa mm. ikäihmisten ja lapsiperheiden osallisuusverkostot, sekä ikäihmisten, vammaispalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden maakunnalliset järjestöverkostot.

Syksyn 2021 Ommaisraadeissa esiin nousseita kehittämistarpeita ja omaishoitajien ajatuksia on lähetetty hyvinvointialueen omaishoidon vastuuvalmistelijalle alkuvuodesta 2022.

Syksyllä 2022 järjestetään koko hyvinvointialueen Ommaisraati-keskustelutilaisuus, aiheena mm. omaishoidontuen kriteerit hyvinvointialueella.

Leijonaemot ry:ltä pyydettiin näkemyksiä alle 65-vuotiaiden omaishoidontuen kriteereihin liittyen. Kommentit on välitetty omaishoidontukemisen vastuuvalmistelijalle tiedoksi alkuvuonna 2022.

Toiminnanjohtaja tekee koko ajan vaikuttamistyötä eri viranhaltijoiden, hyvinvointialueen valmistelijoiden, sekä aluevaltuutettujen suuntaan. Hän on lähettänyt kommentteja hyvinvointialueen strategiaan liittyen, sekä ehdotuksen että kullekin hyvinvointialueille perustetaan erillinen omaishoidon kehittämisen toimikunta, joissa olisi mukana järjestöjen edustajat. Sekä strategian toimeenpanosuunnitelman osaksi laadittaisiin omaishoidon ohjelma, jonka suunnittelutyöhön tulisi osallistaa alueen omaishoitojärjestöjä.

Toiminnanjohtaja on mukana Popsote-hankkeen omaishoidon kehittämisen työryhmässä, hän edustaa työryhmässä koko hyvinvointialueen omaishoitajia. Työryhmässä valmistellaan kaikenikäisten omaishoitokeskusta sekä ikäihmisten yhtenäisen omaishoidon toimintamallin rakentamista vuosina 2022–2023.

Hyvinvointialueen omaishoidon vastuuvalmistelija vieraili yhdistyksen hallituksen kokouksessa toukokuussa. Veimme hänelle runsaasti ajatuksia omaishoitajien aseman parantamiseksi ja turvaamiseksi.

Yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat olleet yhteydessä kansanedustajiin, jotta nämä veisivät eteenpäin huolta omaishoitajien aseman muuttumisesta hyvinvointialueella, sekä omaishoitolain uudistamistarpeesta.

Hyvinvointialueen valtuutetuille on lähetetty kirjelmä, jossa yhdistys haastaa aluevaltuutetut perehtymään omaishoitajien tilanteisiin: tunnistamaan tuen tarpeita, kehittämään tukimuotoja sekä toimimaan yhdessä omaishoitajien ja omaishoitajayhdistysten kanssa.

Voitaneen todeta, että yhdistys hoitaa kiitettävästi edunvalvonta ja vaikuttamistehtäväänsä. Tämä on usein jäsenille näkymätöntä, mutta sitä tehdään koko ajan, usealla tasolla, omaishoitajien parhaaksi!

Posted in Kannanotot ja edunvalvonta, Yleinen and tagged , .