Vetoomus järjestöjen toiminnan turvaamiseksi Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaalla toimii tällä hetkellä lähes 7060 rekisteröityä yhdistystä, joista noin 650 on sosiaali- ja terveysalan järjestöä tai -yhdistystä sekä lukuisia asukas- ja kyläyhdistyksiä, eläkeläis- ja liikuntajärjestöjä sekä muita yhdistyksiä. Järjestöt ovat olennaisia toimijoita alueemme kunnissa ja hyvinvointialueella, tarjoten hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta sekä turvallisuutta.

Järjestötoiminnan monipuolisuus kattaa matalan kynnyksen kohtaamispaikat ja tuen ja palvelut, ihmisten auttamisen, vertaistoiminnan, harrastustoiminnan sekä tapahtumien ja vapaaehtoistoiminnan järjestämisen. Paikalliset ja alueellisen järjestöt ovat alueemme asukkaiden toiminnan ja toisistamme välittämisen paikkoja, eivät organisaatiohimmeleitä.

Järjestöt ovat myös huomattavia työllistäjiä ja elinvoiman lisääjiä maakunnassa. Järjestöt myös tarjoavat tukityöllistymisen kautta polkuja työelämään. Järjestöissä työskentelemme niin palkan kuin vapaaehtoisten suuren sydämen voimalla – rintarinnan.

Mediatietojen mukaan ensi viikon kehysriihessä suunnitellaan 100 m€ sote-järjestöjen leikkauksien aikaistamista jo vuodelle 2025. Leikkaukset alue- ja paikallistason järjestöjen rahoituksesta voivat vaarantaa koko niiden toiminnan ja uhkaavat suoraan mahdollisuuksiamme auttaa ihmisiä.

Järjestöjen toimintaan panostaminen ei ole vain taloudellinen investointi, vaan se vahvistaa myös yhteiskunnan vakautta, demokratiaa ja kriisivalmiutta. Järjestöjen hyvinvointityö vähentää kustannustehokkaasti tarvetta korjaaviin palveluihin ja mahdollistaa paikallisen toiminnan, joka edistää kuntien elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä.

Vetoamme teihin Pohjois-Pohjanmaan alueen kansanedustajana järjestöjen toiminnan turvaamiseksi. On elintärkeää säilyttää järjestöillä vähintään nykyinen rahoituksen taso varmistaaksemme järjestöjen pitkäjänteisen ja merkittävän työn jatkumisen maakunnassamme myös tulevaisuudessa.

Pohjois-Pohjanmaalla, 12.4.2024

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali-ja terveysturvayhdistys ry
Vuolle Setlementti ry
Nuorten Ystävät ry
Hyvän mielen talo ry
Kalajokilaakson Mielenterveysyhdistys Mielikit ry
Oulun Seudun Muistiyhdistys ry
Raahen Psyyke ry
Mielenvireys ry
Koillismaan seudun muisti ry
Jokilaaksojen omaishoitajat ja läheiset ry
Lintulammen asukasyhdistys ry
Kumppanuustalo Nuotta ry
Kris-Oulu ry
MIELI Oulun seudun mielenterveys ry
Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry
Oulun seudun omaishoitajat ry
Suomenselän Muisti ry
Caritas säätiö
Auta Lasta ry
Raahen seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry
Pohjois-Pohjanmaan näkövammaiset ry
Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry 
Raahen ensi- ja turvakoti ry
Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri ry
Mannerheimin Lastensuojelun Pohjois-Pohjanmaan Piiri
Oulun ensi- ja turvakoti ry
Pohjois-Pohjanmaan Martat ry
Yritetään yhdessä ry
Oulun seudun KILPI ry

Posted in Kannanotot ja edunvalvonta and tagged .