Sairaanhoitajaopiskelijan mietteitä

Opiskelen sairaanhoitajaksi Oulun Diakissa ja pääsin tutustumaan Oulun seudun omaishoitajat Ry:n toimintaan ja erityisesti Hyvinvoiva Perhe HYPE -hankkeeseen lyhyen harjoittelujaksoni aikana. Järjestömaailma sekä hanketyöskentely eivät olleet ennestään tuttuja ja vaikka harjoittelujaksoni on lyhyt, olen saanut valtavasti uutta tietoa. Tätä tietoa pystyn varmasti tulevassa sairaanhoitajan työssäni hyödyntämään, sekä viemään eteenpäin!

Ihmisten kohtaaminen on yhdistykselle tärkeä asia ja se näkyi jo heti ensimmäisenä harjoittelu-aamuna. Opiskelijana uuteen harjoittelupaikkaan meneminen jännittää joka kerta, mutta vastaanotto oli erittäin lämmin ja olo tervetullut. Opiskelijat otetaan erittäin hyvin mukaan työyhteisön jäseneksi.

Ensimmäisestä aamusta lähtien olen saanut myös seurata työskentelyä tärkeiden asioiden parissa. Positiivisuus, into, rohkeus, halu auttaa ja kehittää asioita on välittynyt työskentelystä. Työ ihmisten parissa ja vuosien mukana karttunut tieto on ollut oiva pohja kehittää ja hakea rahoitusta uusille hankkeille. On nähty se ihmisten todellinen avuntarve ja näin osattu tarjota oikeanlaista tukea niin omaishoitajille kuin lapsiperheille. Hyvinvoiva Perhe HYPE -hankkeen parissa olen päässyt näkemään sitä arvokasta työtä, mitä lapsiperheille ja varsinkin erityislapsiperheille on kehitelty. Yksinkertaisia ja helppoja menetelmiä, joita jokainen vanhempi pystyy hyödyntämään ja käyttämään arjessaan. Näiden menetelmien avulla tuetaan vanhempien ja lasten kommunikointia, vuorovaikutusta ja hyvinvointia. Omaishoitajille ja perheille on tarjolla monenlaista vertaistukea sekä ryhmätoimintaa. Ommaiskortteerista on luotu lämminhenkinen paikka, mihin kuka vain voi ohi kulkiessaan poiketa kahville.

Tämän päivän yhteiskunnassa järjestöjen tekemä työ vain entisestään korostuu ja sen tarve kasvaa koko ajan. Tämän kokemuksen ansiosta minulla on tulevana sairaanhoitajana paljon paremmat eväät ohjata potilaita kolmannen sektorin tarjoaman tuen ja avun piiriin. Harjoittelujaksoltani saama anti on siis ollut valtava, suuret kiitokset siitä kuuluu järjestön upeille naisille!

Aurinkoista syksyn jatkoa!

Mirva Karppinen

Sairaanhoitajaopiskelija, Diak Oulu

Posted in Yleinen and tagged .