Viisi faktaa vuoden 2016 toiminnasta!

1. 75 % omaistaan hoitavista oli tyytyväisiä yhdistyksen tekemään edunvalvontatyöhön

Edunvalvontatyöryhmä jatkoi työtään ja vuoden aikana tehtiin yhdistyksen edunvalvonta-toimintaa jäsenistölle näkyväksi. Jäsenkyselyssä kysyttiin jäsenistöltä ajatuksia edunvalvontatyön laatuun liittyen. Heistä, joita edunvalvonta oli jollain tavalla koskettanut, 75 % oli tyytyväisiä yhdistyksen tekemään edunvalvontatyöhön. Edunvalvontatyötä tehtiin näkyväksi jäsenistölle myös Kortteeriuutisten kautta; jokaisessa Kortteeriuutisten numerossa kerrottiin edunvalvontatyöryhmän työstä ja roolista, sekä yhdistyksen tekemän edunvalvontatyön erilaisista muodoista.

2. Vapaaehtoistoiminnan kokonaistuntimäärä oli yhteensä 929 tuntia!

Mukaan toimintaan tuli 8 uutta vapaaehtoista. Yhteensä vapaaehtoisia oli mukana toiminnassa 45 henkilöä, joista 9 oli hallituksen jäsentä. Näistä 45 henkilöstä 7 oli miehiä ja 38 naisia. Vapaaehtoisten keski-ikä oli 55 vuotta ja vapaaehtoiset tekivät vapaaehtoistoimintaa yhteensä 529 tuntia. Lisäksi hallituksen jäsenet tekivät 400 tuntia vapaaehtoistoimintaa, jolloin vapaaehtoistoiminnan kokonaistuntimäärä nousee 929 tuntiin.

3. Asiantuntijoina mukana 13 eri verkostossa tai organisaatiossa

Yhdistyksen työntekijöitä oli kutsuttuna lukuisiin eri työryhmiin ja verkostoihin, joissa tehtiin aktiivisesti vaikuttamistyötä omaishoitajien parhaaksi.  Omaishoitajien viestiä vietiin eteenpäin muun muassa Omaishoitajat ja läheiset -liiton Työn ja omaishoivan yhteensovittamisen työryhmässä, sekä Vanhustyön Keskusliiton liittovaltuustossa. Yhteistyöpalavereja eri kumppaneiden kanssa pidettiin yhteensä 142 kertaa.

4. Erilaiset omaishoitajaryhmät kokoontuivat yhteensä 185 kertaa

Vuoden aikana Ommaiskortteerissa kokoontui viikoittain monenlaisia omaishoitajien, sekä omaishoitajien ja hoidettavien yhteisiä vertaisryhmiä. Omaishoitajille tutuiksi tulivat niin Ystäväpiiritoiminta, Logo Art, Mindfulness kuin Satuhierontakin. Lisäksi eri puolilla Oulua kokoontui omaishoitajien kuntosaliryhmiä yhteensä 180 kertaa.

5. Tietoa ja tukea jaettiin Ommaiskortteerissa 833 henkilölle

Vuoden aikana soittoja Omaishoitajien palvelevaan puhelimeen, kotikäyntejä ja omaishoitajien sovittuja ohjaus- ja neuvontatapaamisia oli yhteensä 221 kertaa. Ommaiskortteeriin järjestösihteerille tuli 137 puhelua ja kävijöitä Ommaiskortteerissa oli yhteensä 475.

Lisää numeroita löytyy uusimman Kortteeriuutisten pääkirjoituksesta ja vuosikertomuksesta.

 

 

 

Posted in Yleinen.