Tiedote: Pohteen leikkaukset johtaisivat raskaampien palveluiden käyttöön

Tiedote 1.11.2023

Omaishoitajaliitto: Pohteen leikkaukset johtaisivat raskaampien palveluiden käyttöön

Omaishoitajaliitto jäsenyhdistyksineen varoittaa, että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Pohde) esittämät säästöt omaishoitoon johtavat vain suurempiin kuluihin vaihtoehtoisten palveluiden käytön myötä.

Kannanoton mukaan monien omaishoidettavien tarvitsemien sosiaalipalveluiden leikkaukset samanaikaisesti heikentävät omaishoidon edellytyksiä ja luovat painetta hoidettavan siirtämisestä raskaampaan hoivaan.

Säästöjen aiheuttamat heikennykset ovat vastoin Pohteen aiempia ja myös kansallisia omaishoidon kehittämistoimia, omaishoitajayhdistykset arvioivat kannanotossaan Pohteen päätöksentekijöille.

Omaishoito on kustannustehokasta, mutta ei ilmaista

Pohteen talouden tasapainotusehdotuksessa omaishoidon tukea leikataan toisessa palkkioluokassa 35 prosenttia (1 010,68 -> 656,94 €/kk). Pohde yhdenmukaisesti vuosi sitten palkkioluokat ja jo silloin monen omaishoitajan tuki aleni.

Määrärahasidonnaisuus aiotaan palauttaa omaishoidon tukeen. Lisäksi harkinnanvaraisia omaishoitajien vapaita aiotaan vähentää.

”Säästösuunnitelmat viestivät omaishoitajille, että heidän antamaansa hoivaa ja huolenpitoa ei arvosteta eikä sitä nähdä osana hoivan kokonaisuutta.”

”Orpon hallitusohjelman henki on myönteinen omaishoitajille, mutta edellytyksiä ja ohjeistuksia asiasta ei ole tehty hyvinvointialueille ja säästösuunnitelmat kumoavat hienot tavoitteet”, kannanotossa todetaan.

Omaishoitajien mukaan Pohde oli jo näyttämässä hyvää suuntaa omaishoitajien tukemisessa. Yhdistykset epäilevät, että jatkossa omaishoitajia ei enää löydy, jos heidän tukemistaan yhä heikennetään.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde valmistelee talousarviota vuodelle 2024 ja suunnittelee sopeuttamistoimia noin 150 miljoonalla eurolla. Omaishoitajiin kohdistuvat säästöt olisivat noin 1,5 miljoonaa euroa eli 1,5 prosenttia. Pohjois-Pohjanmaalla oli vuonna 2022 noin 4 000 omaishoidon sopimuksen tehnyttä omaishoitajaa (Sotkanet.fi).
Tutkimusten mukaan pelkästään ikääntyneiden hoidon menot olisivat vuosittain 2,8 miljardia euroa nykyistä suuremmat ilman omaisten apua (Kehusmaa 2014).

Omaishoitajaliitto ry
Jokilaaksojen omaishoitajat ja läheiset ry, Aili Nuorala p. 044- 2799792
Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry, Saila Käsmä- Karjalainen p. 044- 2301439
Oulujokilaakson omaishoitajat ry, Pirjo Itälahti p. 045-1397160
Oulun seudun omaishoitajat ry, Minnamaria Salminen p. 040-5665865
Raahen seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, Aarne Eskola p. 040- 5523331
Pyhäjärven Omaishoitajat ja Läheiset ry, Riitta Laitinen p. 040-5011933

Lue kannanotto kokonaisuudessaan.

Lisätietoja medialle:

aluekoordinaattori
Pia Järnstedt
Omaishoitajaliitto ry
020 7806 581
Pia.jarnstedt@omaishoitajat.fi

Pohjois-Suomen aluevastaava
Liisa Riekkinen
Omaishoitajaliitto ry
020 7806 572
Liisa.riekkinen@omaishoitajat.fi

Posted in Ajan hermolla, Kannanotot ja edunvalvonta, Omaishoito and tagged , .