Vetoomus Pohteen tulevaisuuslautakunnalle

Pohde julkaisi 23.10 esityksensä talouden tasapainottamisen keinoista vuodelle 2024.

Pohteen säästölistauksessa myös omaishoitajat ovat säästökohteina. Omaishoidon tukea esitetään leikattavaksi 35 % 2. palkkioluokassa, jolloin palkkio laskisi nykyisestä 1010,68 €/kk -> 656,94 €/kk. Myös harkinnanvaraisten vapaiden vähentämistä mietitään yhdeksi säästökeinoksi. Omaishoidon tuki palautuisi määrärahasidonnaiseksi ja myös lakisääteisten vapaiden osalta suunnitellaan tehostamistoimia. Säästö mikä näistä syntyisi olisi 1,5 miljoonaa euroa eli vain noin 1,5 prosenttia kokonaissäästöistä.

Pohteen alueella on omaishoidon tukea saavia omaishoitajia noin 4000 (Sotkanet 2022). omaishoidontukea saa kuitenkin vain noin 13 prosenttia sitovaa ja vaativaa hoivatyötä tekevistä omaisista, koska omaishoidontuen myöntämisen kriteerit ovat niin tiukat. Sopimusomaishoitajat tekevät usein niin sitovaa hoivatyötä, että sen avulla heidän läheisensä ei tarvitse ympärivuorokautista hoivapaikkaa ja se tuo säästöjä hyvinvointialueelle. Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen kustannukset ovat noin 63 000 €/vuodessa, kun taas omaishoidon kustannukset ovat keskimäärin vain noin 12 000 €/vuosi. Omaishoidontuki on sosiaalipalvelu, joka säästää hyvinvointialueen rahoja.

Oulun seudun omaishoitajat ry on saanut vaikuttamistyöllään viimeisen 15 vuoden aikana runsaasti parannuksia omaishoitajien asemaan. Nyt nämä parannukset ovat säästökohteina Pohteen esityksessä. Oulun seudun omaishoitajat ry:n mielestä tällaiset säästöt olisivat erittäin lyhytnäköisiä. Jos omaishoidon tukea ei voida myöntää kaikille määrärahojen loppuessa kesken vuoden, asiakkaiden yhdenvertaisuus vaarantuu. Tällä hetkellä raskaimmassa omaishoitotilanteessa oleva omaishoitaja voi saada maksimissaan 4 harkinnanvaraista vapaata kuukaudessa. Niitä eivät saa kaikki, vaan he, joilla on vaativin tilanne ja vapaiden avulla pyritään estämään raskaammat, kalliit palvelut ja omaishoitajan totaalinen uupuminen.

Hallintolaissa määritellyn luottamuksensuojaperiaatteen mukaan luottamuksensuoja tarkoittaa sitä, että ihmisten on voitava luottaa päättäjien toiminnan oikeellisuuteen, päätösten lainmukaisuuteen ja siihen, ettei päätöksiin tehdä jälkikäteen yllättäviä muutoksia.

Olemme saaneet säästölistan julkaisemisen jälkeen runsaasti yhteydenottoja omaishoitajilta. He ovat olleet todella järkyttyneitä siitä, että omaishoidontukea on edes ehdotettu säästökohteeksi.

Vetoamme tulevaisuuslautakuntaan, että omaishoitoon kohdistuvat säästöt poistetaan säästölistalta.

Oulussa 30.10.2023

Minnamaria Salminen
Toiminnanjohtaja
Oulun seudun omaishoitajat ry

Marja Keväjärvi
Puheenjohtaja
Oulun seudun omaishoitajat ry

Posted in Ajan hermolla, Kannanotot ja edunvalvonta, Omaishoito, Yleinen and tagged , .