Toiminnanjohtajan tervehdys

Viime vuosi oli yhdistyksemme 25. juhlavuosi ja se näkyi toiminnassamme monin eri tavoin. Ennen joulua saimme iloisia uutisia Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta eli STEAlta. Omaishoitajien elintapaohjaus OmaElo -hanke sai kolmivuotisen rahoituspäätöksen. Hankkeen tavoitteena on tukea omaishoitajaa tekemään terveyttä ja hyvinvointia edistäviä elintapamuutoksia, lisätä niihin liittyvää tietoa ja vahvistaa omaishoitajien arjen osallisuutta ja voimavaroja. Toimintaa pilotoidaan Oulussa, Limingassa, Iissä ja Kempeleessä. Omaishoitajille tullaan tarjoamaan ryhmä- ja yksilömuotoista elintapaohjausta, hyvinvointituokioita ja vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa liikunta- ja kulttuurikaveritoimintaa.

Hyvinvoiva perhe -toiminta sai kohdennetun toiminta-avustuksen erityisperhetyöhön, joka tarkoittaa sitä, että voimme jatkossakin huomioida toiminnassamme erityistä tukea tarvitsevat lapset, heidän vanhemmat ja koko perheen. Toiminta alkaa viimeistään ensi syksynä, tukien koko perhettä teemallisten ryhmien, yksilöllisen tuen ja tiedotuksen avulla.

Lisäksi meillä jatkuu nykyiset toiminnot ja tukimuodot, jotka saivat myös rahoitusta jatkoa varten. Tukena muutoksessa -hanke päättyi vuoden vaihteessa, mutta kehitetyistä malleista toimintaamme jää mm. Elämänvaloa ja Tunne tunteesi -kurssit.

Minut valittiiin vs. toiminnanjohtajaksi. Aloitin mielenkiintoisessa tehtävässä helmikuun alussa Minnamaria Salmisen jäädessä toimivapaalle. Olen työskennellyt yhdistyksessä 12 vuotta omaistoiminnan ohjaajana. Työkokemusta omaishoitajien parissa tehtävästä työstä minulle on karttunut yli 20 vuoden ajalta. Koulutukseltani olen sosionomi ja lisäksi olen opiskellut työn ohella mm. johtamisen erikoisammatitutkinnon. Otan oikein innokkaana ja uteliaana vastaan uuden tehtävän. Toiminnanjohtajan tehtävät ovat hyvin laaja-alaisia, siihen kuuluu mm. henkilöstöjohtamista, taloushallintoa, vaikuttamistyötä sekä strategiajohtamista. Yksin en tätä työtä kuitenkaan tee, sillä meillä on yhdistyksessä erittäin osaava ja moniammatillinen henkilöstö sekä yhdistyksen hallitus. Koko upea omaishoitoyhteisö muodostuu lisäksi yhdistyksen vapaaehtoisista, jäsenistä sekä laajasta yhteistyöverkostosta.

Tänä vuonna pyrimme entistäkin paremmin vastaamaan toiminnassa jäsentemme tarpeisiin tarjoamalla vertais- ja keskustelutukea, ohjausta ja neuvontaa, koulutuksia, mielenkiintoisia  tapahtumia, virkistäviä hetkiä ja mukavaa yhdessäoloa. Toimintamme on saanut kiitosta ja positiivista palautetta osallistujilta. Omaishoitajien rooli yhteiskunnassa on merkittävä, ja haluamme varmistaa, että he saavat tarvitsemaansa tukea ja ymmärrystä arvokkaassa tehtävässä.

Kehitämme jatkuvasti myös yhteistyömuotoja eri toimijoiden, viranomaisten, päättäjien, hyvinvointialueen ja muiden sidosryhmien kanssa. Tavoitteenamme on parantaa omaishoitajien asemaa ja varmistaa, että heidän äänensä kuuluu päätöksenteossa ja palveluita kehitettäessä.

Haluan kiittää koko omaishoitoyhteisöä sitoutumisesta yhdistyksemme toimintaan. Yhdessä voimme onnistua omaishoitajien ja omaishoitoperheiden hyvinvoinnin edistämisessä.

Toivotan kaikille turvallista ja iloista kevättä!

Minna Hernberg
vs. toiminnanjohtaja

Posted in Kortteeriuutiset, Yhdistys vinkkaa, Yleinen and tagged .