Kehittämön avulla ohjeistusta omaishoitajan muutostilanteeseen

Oulun seudun omaishoitajat ry:n Tukena muutoksessa -hankkeen (2020-2023) Kehittämö on kokemusasiantuntijoista ja yhteistyökumppaneista koostuva kehittämistyöryhmä. Sen tavoitteena on kehittää toimintamalli ja ohjeistus omaishoitajuuden muutostilanteeseen. Toimintamallin avulla hoidettavan siirtyminen pitkäaikaishoitoon olisi hallittu ja turvallinen niin omaishoitajalle, hoidettavalle kuin hoivahenkilökunnalle. Pyrimme aktivoimaan kaikkia osapuolia toimimaan yhteiseksi hyväksi.

Kehittämö aloitti toimintansa joulukuussa 2020 ja on kokoontunut kahdesti etäyhteyksillä. Innostus aihetta ja kehittämistyötä kohtaan on ollut aistittavissa heti ensimmäisestä etätapaamisesta lähtien. Kehittämössä on toisiamme arvostava kehittämisote ja hyvän yhteistyön säilyttäminen koetaan tärkeäksi. Toivomme, että pääsemme kokoontumaan seuraavan kerran huhtikuulla kasvokkain, tutustuen ja luoden entistä vahvempaa yhteyttä toisiimme. Yhteistyöllä ja avoimella keskustelulla voimme parhaiten kehittää kaikkia osapuolia tukevaa toimintamallia ja ohjeistusta muutostilanteeseen.

Alkukartoituksen pohjalta Kehittämössä päädyttiin tekemään 2-3 ohjeistusta/opasta. Ensimmäiseksi kehitämme omaiselle tarkoitettua käytännönläheistä opasta, joka käsittelee omaishoitajan polkua muutostilanteessa. Tämä koettiin tärkeimmäksi ja kiireisimmäksi sekä tarve ohjeistukselle on selkeästi nähtävissä. Aiomme laatia myös ohjeistusta omaisyhteistyön kehittämiseksi yhdessä pilottihoivayksiköiden kanssa. Hankkeen loppuvaiheessa kokoamme mahdollisesti vielä yhden yhteisen oppaan, jossa on kootusti tietoa omaishoitajan muutostilanteesta monesta eri näkökulmasta.

Raija Keränen toimii Kehittämön kokemusasiantuntijana. Ensimmäiset tapaamiset on järjestetty etäyhteyksillä.

Kehittämön jäsenet:

Hilkka Erkkilä, kokemusasiantuntija
Raija Keränen, kokemusasiantuntija
Raija Nissi, kokemusasiantuntija
Martti Perälä, kokemusasiantuntija
Heli Lukkari, palveluohjaaja, Oulun kaupunki
Tuija Kotiranta, omaisyhteistyön päällikkö, Omaisena edelleen ry
Nina Hynninen, toiminnanjohtaja, Oulun Seudun Mäntykoti ry
Marja Miettunen, palveluesimies, Hiirosenkoti, Oulun kaupunki
Susanna Ruokolainen, sairaanhoitaja, Hiirosenkoti, Oulun kaupunki
Ani Vainio, palveluesimies, Caritas Teeri

Kehittämöä luotsaa Kaisa Hartikka työpari Teija Viitajylhän tuella. Meihin voi olla yhteydessä, jos tulee ideoita, toiveita ja ajatuksia kehittämistyöhön liittyen.

Kaisa Hartikka
Vastaava omaistuen kehittäjä
Sosionomi (AMK)
kaisa.hartikka@osol.fi
p. 0400 168 792

Teija Viitajylhä
Omaistuen kehittäjä
Toimintaterapeutti (AMK)
teija.viitajylha@osol.fi
p. 0400 167 764

Posted in Omaishoito, Yleinen and tagged , .