Reiskan corner

Julkaistu Kortteeriuutisissa 2/2021.

Tässä juttusarjassa yhdistyksen Jousi-hankkeen perhetoiminnan kehittäjä Tuukka Reinikainen jakaa ajatuksia työstään pohdiskelevalla otteella.

No niinhän siinä lopulta kävi. Onnellisesti. Synkähköjen rahoituksellisten tulevaisuudennäkymien sumentama horisontti vaihtui kevään korvalla valaistuksi valtatieksi kohti uuden luomista ja kehittämistä. Vaikkakin korona-ajan vaikutukset toimintaan, sekä liminaali- eli välivaiheen valintojen oikeellisuuden paine tuntuivat väliin kestämättömiltä, on helpottavaa todeta, että valinnat ja suuntaviivat ovat olleet oikeita. Onneksemme myös rahoittajiemme mielestä. Yhdistys voi tästedeskin tarjota tietoa, tukea ja toimintaa erityislapsiperheille, ei vain yhden vaan peräti kahden hankkeen voimin.

Toukokuussa 2021 yhdistyksessämme aloittivat samanaikaisesti kaksi uutta erityislapsiperheille kohdennettua hanketta: Jousi-hanke, sekä yhdistyksen ensimmäinen ESR-rahoitteinen hanke, Uusia polkuja työhön ja elämään. Vaikkakin tulokulmat erityislapsiperheiden kanssa tehtävään työhön ovat näissä hankkeissa hieman eriävät, niveltyvät ne kuitenkin ihanan luonnollisesti yhdistyksen erityislapsiperheille tarjottavan tiedon, tuen ja toiminnan ydinpaletiksi. Uusia polkuja työhön ja elämään -hanke keskittyy erityislapsiperheiden vanhempien työllisyysvalmiuksien parantamiseen omaishoidon ja työn yhteensovittamisen kautta. Jousi-hanke sen sijaan tähtää erityislapsiperheiden vanhempien muutosresilienssin vahvistamiseen yksilöllisen ja ryhmämuotoisen tuen, sekä osallisuuden vahvistamisen avulla. Paljon on siis toimintaa luvassa alueen erityislapsiperheille sekä Kortteerissa, että sen ulkopuolella seuraavien vuosien aikana.

Henkilökohtaisella tasolla tunnen syvää kiitollisuutta mahdollisuudesta työskennellä vielä seuraavankin kolmevuotiskauden minua ammatillisesti puhuttelevan kohderyhmän kanssa. Kiitos siis yhdistykselle ja kaikille kanssani töitä tehneille luottamuksesta. Yksi hanke (Erityistä energiaa, 2018-2020) on allekirjoittaneella takana. Hieno kokemus erityislapsiperhetyön kehittämisestä kaikkineen. Ja vaikkakaan toiminta ei sellaisenaan kyennyt juurtumaan osaksi suurempaa yhtälöä, jäävät siitä elämään kullanarvoiset käytännöt ja työn sisällölliset teesit, jotka toivottavasti löytävät tiensä muiden vastaavanlaista toimintaa järjestävien tahojen, ja sitä kautta erityislapsiperheiden hyödyksi.

Hienoa on myös aloittaa jotain uutta, täysin puhtaalta pöydältä. Suunnittelu Jousi-hankkeessa alkoi luovasti, dynaamisesti ja intensiivisellä otteella, ilman hartialukkoja tai ylimääräistä mailan puristamista. Pidämme eteenpäin ajavana voimanamme toimintojen suunnittelussa halua toteuttaa kohderyhmää parhaiten palvelevia toiminnallisia kokonaisuuksia, mahdollisimman laadukkaasti ja tarveorientoituneesti. Tulemme tiedottamaan tulevista toiminnoistamme mahdollisimman kattavasti tiedotuskanavissamme, joten seuratkaa niitä. Mukava olla tällä matkalla taas teidän kaikkien kanssa!

Palataan!

Tuukka Reinikainen
perhetyön kehittäjä

Posted in Ajan hermolla, Erityisperhe and tagged , , .