Tiedätkö sinä mitä ehdokkaasi ajattelee omaishoidon nykytilasta?

Eduskuntavaalit lähenevät hurjaa vauhtia. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 19.4.2015 ja ennakkoäänestämään pääsee aikavälillä 8.-14.4.2015.

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n vaalityöryhmä lähetti kansanedustajaehdokkaille piiritoimistojen kautta omaishoitajuuteen liittyvän kyselyn. Kyselyyn vastasi reilut 30 ehdokasta. Puoluekirjo oli suuri ja vastanneita olikin yhdeksästä puolueesta kattaen kenttää vasemmalta oikealle. Neljän vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna vastauksia oli vähemmän, mutta kysymykset olivat tällä kertaa paljon vaativampia ja vastatakseen täytyi ensin perehtyä omaishoidon tämän hetkiseen tilanteeseen.

Lähes kaikilla vastaajista oli kokemusta omaishoitajuudesta joko omakohtaisesti tai läheisensä kautta. Kyselymme kärkikysymyksenä oli nimetä kaksi tärkeintä asiaa Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelmasta. Tähän ehdokkaat olivat tarttuneet kärkkäästi ja moni oli jaksanut perustella vastauksensa. Esille nousivat niin omaishoitajien yhdenvertaisuus kuin palkkioiden nostaminen, verotuksen keventäminen sekä työn ja omaishoidon helpompi yhteensovittaminen. Toisena tärkeänä kysymyksenä nostimme esiin ilman omaishoidon sopimusta olevat omaishoitajat sekä etäomaishoitajat. Ehdokkaita pyydettiin kertomaan miten näiden omaishoitajien asemaa voitaisiin vahvistaa. Vastauksissa nousivat esiin niin palvelut, kuin omaishoidon laajempi tunnistettavuus, verohelpotukset ja työehtosopimuksiin kirjattavat mahdollisuudet yhdistää omaishoito ja ansiotyö.

Ehdokkaiden tarkemmat vastaukset pääset lukemaan blogistamme kolmessa osassa, jotka kaikki julkaistaan tämän viikon aikana. Ensimmäiseen blogijulkaisuun pääset tästäblogin osaan 2 tästä ja viimeiseen osaan tästä.

Vaalityöryhmän toiminta jatkuu niin, että nyt kyselyyn vastanneista ehdokkaista muutama arvottu henkilö pääsee tutustumaan omaishoitajan arkeen Omaishoitajat ja läheiset liiton haastekampanjaan liittyen! Ensimmäinen vierailu Oulun seudulla oli pääministeri Alexander Stubbin vierailu Esko ja Mervi Huttusen luona. Näitä vierailuja seurataan blogissamme vaalien alusaikana.

Posted in Yleinen and tagged , , , .