Tukena muutoksessa -hanke

Tukena muutoksessa -hanke on päättynyt

Oulun seudun omaishoitajat ry:n Tukena muutoksessa -hanke oli yli 65-vuotiaiden omaishoitajien ja omaisten muutostilanteen tukena vuosina 2020-2023. STEA-rahoitteinen hanke päättyi joulukuussa 2023. Hankkeessa on työskennellyt vastaava omaistuen kehittäjä Kaisa Hartikka ja omaistuen kehittäjä Teija Viitajylhä. Teija siirtyi tammikuussa 2023 yhdistyksemme omaishoidon ohjaajaksi ja tuo jatkuvuutta hankkeessa kehitetyn tuen tarjoamisessa muutostilanteessa oleville omaishoitajille.

Omaishoitajien tukena muutoksessa

Hanke on tukenut omaishoitajia muutostilanteessa, kun pohditaan hoidettavan läheisen siirtymistä kodin ulkopuoliseen pitkäaikaishoitoon tai muutto on juuri tapahtunut. Hankkeessa kokeiltiin erilaisia toimintamuotoja. Yksilöllisen tuen sekä erilaisten ryhmä- ja kurssimallien myötä omaishoitajat ovat saaneet tukea muutostilanteessa ja tukea päätöksentekoon. He ovat saaneet vertaistukea sekä heidän hyvinvointi ja tunnetaidot ovat vahvistuneet. Myös erilaiset Tuokiot, infotilaisuudet ja tapahtumat ovat tukeneet omaishoitajia muuttuvassa tilanteessa.

Hankkeessa kohtaamisia omaishoitajien ja omaisten kanssa oli 939, joista eri ihmisiä oli 378. Vahvempaa tukea mm. ryhmien, kurssien ja yksilöllisen tuen myötä sai 292 eri omaishoitajaa tai omaista. Omaishoidettavien kohtaamisia hankkeen aikana oli 47.

Yhteiskehittämistä

Hankkeen aikana kootussa kehittämistyöryhmässä oli mukana omaishoitajuuden kokeneita, hoitohenkilökuntaa ja asiantuntijoita. Kehittämistyössä aktivoitiin kaikki osapuolia toimimaan yhteiseksi hyväksi. Yhteiskehittämisenä tehtiin mm. opas omaishoitajan muutostilanteen tueksi sekä selvitys hyvästä omaisyhteistyöstä Oulun seudun ikääntyneiden hoitokodeissa. Hoitokotien henkilökuntaa tuettiin omaisyhteistyön kehittämisessä. Kehittämön jäsenten ja hoitohenkilökunnan kohtaamisia hankkeen aikana oli 167.

Kehitettyjä toimintamalleja ammattilaisten käyttöön

Toivomme, että kehitetyistä malleista on jatkossakin hyötyä omaishoitajille sekä ammattilaisille. Uudet toimintamallit ovatkin ammattilaisten käyttöönotettavissa. Ammattilaisia oli 75 mukana kurssi- ja ryhmämallien perehdytyksissä. Toimintamalleja on levitetty mm. omais- ja muistiyhdistyksiin ympäri Suomen ja osa on jo juurtunut.

Toiminta jatkuu yhdistyksessämme myös hankkeen päättymisen jälkeen. Kiitos kaikille hanketta tukeneille ja toiminnassa mukana olleille omaishoitajille.

Omaishoitajan tukena muutoksessa

  • Opas: Omaishoitajan polku muutostilanteessa. Omaishoitajalle, joka pohtii läheisen muuttoa pitkäaikaishoitoon
  • Selvitys: Hyvä omaisyhteistyö Oulun seudulla
  • Yksilöllistä tukea muutostilanteeseen ja päätöksentekoon
  • Tunne tunteesi -kurssi omaishoitajille ja omaisille
  • Elämänvaloa-kurssi omaiselle, jonka hoidettava läheinen on muuttanut hoitokotiin
  • Tuokiot tukena muutoksessa
  • Tietoa tulevasta – tukena muutoksessa -infotilaisuudet
  • Tukena muutoksessa -ryhmä
  • Arjen avaimet -ryhmä, opiskelijoiden ohjaamana

Tarkemmat toimintamallien kuvaukset löydät sivuiltamme.

Kaisa Hartikka
vastaava omaistuen kehittäjä

Posted in Omaishoito, Ryhmät ja kurssit, Yleinen and tagged , , .