Vaikuttamistyön näkökulmasta vuosi 2022 on ollut työntäyteinen

Koko vuoden ajan on virkamiestyönä valmisteltu uuden Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen käynnistämistä. Työn alla ovat olleet myös koko hyvinvointialueen yhteiset omaishoidon myöntämisperusteet. Edunvalvontatyöryhmämme on tehnyt aktiivisesti vaikuttamistyötä niin asioita valmistelevien virkamiesten, kuin myös hyvinvointialueen luottamushenkilöiden suuntaan. Olemme saaneet olla mukana työryhmässä, jossa on konkreettisesti rakennettu uusia omaishoidon tuen kriteerejä. Suuri huoli liittyi alkuvuonna siihen, tuleeko omaishoidon tuesta määrärahasidonnainen. Nyt onneksi näyttää siltä, että vaikuttamistyömme on tuottanut tulosta ja määrärahasidonnaisuutta ei tule. Se tarkoittaisi sitä, että kaikki kriteerit täyttävät henkilöt saavat tuen, tukimäärärahat eivät voi loppua kesken vuoden.

Elokuussa kutsuimme kaikki Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuutetut mukaan Zoomin kautta käytyyn keskusteluun omaishoitajien tilanteesta. Mukana oli useamman puolueen aluevaltuutettuja ja keskustelu oli vilkasta ja hedelmällistä. Osallistujien kesken vallitsi yksimielisyys siitä, että omaishoitajia tulee tukea työssään kaikin mahdollisin tavoin. Toivottavasti tämä yksimielisyys konkretisoituu, kun valtuuston pitää hyväksyä omaishoidon tukemisen kokonaisuus tuleville vuosille. Lisäksi olemme tavanneet kaksi eri aluevaltuutettua Oulun seudun omaishoitokeskus Ommaiskortteerissa syksyn aikana edunvalvonnan merkeissä ja vieneet heille terveisiä omaishoitajilta.

Syyskuussa teimme Invalidiliitto ry:n, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n, Lihastautiliitto ry:n, Muistiliitto ry:n ja Epilepsialiitto ry:n kanssa yhteisen lausunnon Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestämissuunnitelmaluonnokseen liittyen. Siinä toimme esille mm. seuraavia asioita:

  • Suunnitelmassa omaishoito on ikäihmiset -palvelukuvauksessa, kuitenkin omaishoito palveluna ei ole ikäsidonnainen, joten omaishoito tulee liittää myös lapset, nuoret, mielenterveysasiakkaat, päihdeongelmaiset -palvelukuvauksiin.
  • Omaishoitaja on oikeutettu lakisääteisiin ja tarvittaessa harkinnanvaraisiin vapaisiin. Harkinnanvaraisten vapaiden järjestämisen asiakasmaksun tulee olla lakisääteisen asiakasmaksun suuruinen. Omaishoitoperheen taloudellinen tilanne ei saa olla este vapaiden pitämiselle.
  • Tehostetun hoivan paikkoja ollaan vähentämässä; ennen tällaista päätöstä tulee asiaa tarkastella myös omaishoidon ja omaishoitajan vapaiden näkökulmasta. Kotona hoidettavat ovat tänä päivänä ja tulevaisuudessa erittäin usein ympärivuorokautisen hoivan, huolenpidon ja valvonnan tarpeessa, jolloin kevyt, ei yö-valvottu yksikkö ei riitä kaikkien tarvitsemaan palveluun.
  • Vapaan järjestämiseen tulee kuulua tarvittaessa myös kuljetus; asiakkaan omavastuuna tulee olla julkisen liikenteen asiakasmaksu. Omaishoitoperheen varallisuus ei saisi vaikuttaa kuljetuksen järjestämiseen, vaan kuljetuksen tulisi olla osa vapaan järjestämistä.
  • Kun omaishoitaja käy työssä, niin hoidettavalle tulee järjestään asianmukainen päivähoitopaikka, lapsille päiväkoti, nuorille nuoren tilanteen huomioiva paikka, aikuiselle hoidettavalle tilanteeseen sopiva paikka.
  • Omaishoitokeskuksen suunnittelussa tulee huomioida, että se palvelee eri ikä-, sairaus- ja vammaryhmiä.

Minnamaria Salminen
toiminnanjohtaja

Posted in Ajan hermolla, Yhdistys vinkkaa and tagged , , .