Astu sisään Ommaiskahvilaan!

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n perustamat Ommaiskahvilat toimivat tänä keväänä Kiimingissä, Pudasjärvellä, Yli-Iissä ja Oulussa Pateniemessä. Ylikiimingissä toimitaan yhteistyössä Ylikiimingin omaishoitajat ry:n kanssa Ommaistuvan nimellä.

Ommaiskahviloihin ovat tervetulleita kaikki omaistaan hoitavat, ei ole väliä sillä saako omaishoidon tukea tai mikä on omaishoidon tilanne kotona. Omaishoitaja voi ottaa mukaan myös hoidettavan ommaiskahvilaan. Ommaiskahvilat ovat avoinna ihan kaikille. Sinne voi tulla tapaamaan muita omaistaan hoitavia, hakemaan tietoa eri omaishoidon tilanteisiin, saamaan vaihtelua ja virkistystä arkeen sekä osallistumaan oman paikkakunnan keskusteluun omaishoidosta. Ommaiskahviloiden on mukana yhdistyksen työntekijöitä sekä vapaaehtoistoimijoita.

Ommaiskahviloissa on joka kerta tietty teema. Yhdellä kertaa pidetään keskustelutilaisuus, toisinaan kuullaan asiantuntijan puheenvuoro omaishoitajuuteen liittyvästä asiasta, välillä virkistäydytään ja jollakin kertaa puhutaan aivan muusta kuin omaishoidosta.

Ommaiskahviloiden kävijöiltä hyvää palautetta.

Omaistaan hoitavilta saadun palautteen perusteella Ommaiskahvilaan osallistujat ovat tyytyväisiä Ommaiskahviloiden toimintaan. Omaishoitajat pitävät tärkeänä sitä, että heille suunnattu toiminta järjestetään heidän omalla paikkakunnallaan.
Omaishoitajat kokevat, että Ommaiskahvilatoimintaan osallistuminen parantaa jaksamista ja lisää heidän hyvinvointia. Jopa 97% kyselyyn vastanneista omaishoitajista ilmoittivat, että jaksaminen on parantunut Ommaiskahvilaan osallistumisen myötä. 93% vastaajista koki, että Ommaiskahvilatoiminta on lisännyt heidän hyvinvointiaan. Omaishoitajilta saadun palautteen mukaan toimintaan osallistuminen lisää myös tietoa omaishoitajille kohdennetusta avusta ja tuesta. Tiedon lisääntyminen parantaa puolestaan turvallisuuden tunnetta huomattavasti.

Mistä voimia ja tukea arkeen?

Omaishoitajuus on antamista ja saamista. Omaishoidossa on mukana rakkautta, välittämistä, läsnäoloa ja inhimillisyyttä. Omaishoitajan arkeen sisältyy monenlaista mm. hoitoa ja huolehtimista, käytännön asioiden järjestämistä, vastuunottamista, yhteydenpitoa virallisiin tahoihin. Omaishoito on tasapainottelua omien voimavarojen kanssa ja välillä omasta jaksamisesta huolehtiminen voi jäädä taka-alalle. Omaishoitaja voi saada elämäänsä voimia ja tukea eri asioista. Omaishoitaja voi saada esimerkiksi tukea ja palveluita kotiinsa omaishoidon tueksi. Omaishoitajalla olisi hyvä olla vaikka pienikin verkosto sukulaisista, ystävistä ja vaikkapa naapureista tukenaan. Hyväksi on myös lähteä välillä kotoa muuallekin kuin hoitamaan kauppa- tai virastoasioita. Terveyskeskus- tai sairaalakäynnit voivat olla omaishoitajaperheen arkipäivää.

Jokainen tarvitsee arkeensa vaihtelua ja piristystä – väriä päiviin.

Jokainen tarvitsee arkeensa vaihtelua ja piristystä – väriä päiviin. Tiedonsaanti omaishoitoon liittyviin asioihin on tärkeää, samoin kuin muiden vastaavassa tilanteessa olevien ihmisten tapaaminen. Näihin tarpeisiin on olemassa Ommaiskahvilat, ne on tarkoitettu omalta osaltaan tukemaan omaishoitajien arkea. Tästä linkistä löydät Ommaiskahviloiden kevään 2015 paikkakunnat ja ajankohdat otsikon Virkisty yhdessä Ommaiskahviloissa-alta. Lämpimästi tervetuloa Ommaiskahviloihin!

Kirjoittanut Minna Hernberg

Posted in Omaishoito.

One Comment

Comments are closed.