Etsitään haastateltavia graduun

Olen sosiaalityön opiskelija ja teen gradua aiheesta ”Nuoret hoivaajat vammaisen vanhemman perheessä”. Etsin haastateltaviksi täysi-ikäisiä henkilöitä, jotka ovat alaikäisenä arjessaan hoivanneet ja auttaneet vammaista tai sairasta vanhempaansa. Vanhemmalla voi olla esim. toimintakykyä heikentävä sairaus (MS, ALS, Parkinsonin tauti tms.), liikuntavamma, aistivamma, aivovamma tai muu sairaus tai vamma, jonka vuoksi hän tarvitsee toisten apua.

Tutkielmassa selvitetään haastateltavien kokemuksia hoivasta ja vanhemman vammaisuudesta sekä miten niiden nähdään vaikuttaneen omaan elämään. Kiinnostuksen kohteena on myös, mitä nämä kokemukset kertovat palvelujärjestelmästämme; tunnistaako ja tukeeko se nuoria hoivaajia ja heidän perheitään, huomioidaanko vammaisen henkilön lapset vanhemman palveluja suunniteltaessa ja tulevatko he nähdyiksi.

Haastattelut on tarkoitus tehdä touko-kesäkuussa 2024, tai haastateltavan kanssa sovitusti, joko kasvotusten tapaamisella tai Teams-etäyhteydellä. Haastateltavat eivät ole tunnistettavissa anonymisoidussa tutkimusaineistossa eivätkä valmiissa tutkielmassa.

Jos sinä tunnistit itsesi tästä kuvauksesta, olisi todella hienoa, jos osallistuisit haastatteluun! Annan oikein mielelläni lisätietoja asiasta, otathan yhteyttä! Koen itse aiheen todella tärkeäksi ja toivon löytäväni haastateltavat, jotta gradu aiheesta onnistuu.

Keväisin terveisin,

Leena Hosio, Sosiaalityön opiskelija
Jyväskylän yliopisto/ Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Sähköposti: leena.hosio@gmail.com, puhelinnumero: 050 3362 161.

Posted in Omaishoito, Yhdistys vinkkaa and tagged , , .