Vastaa kyselyyn ja auta meitä toimintamme kehittämisessä

Olen geronomiopiskelija Lapin ammattikorkeakoulusta ja teen kehittämistehtävää, jossa toteutan kyselyn Oulun seudun omaishoitajat ry:lle. Kyselyn kohderyhmänä ovat yhdistyksen asiakkaat, jotka toimivat omaishoitajana iäkkäille, yli 65-vuotiaille, läheisilleen. Kyselyyn vastaajalla ei tarvitse olla omaishoidon sopimusta.

Kehittämistehtävässä toteutettavalla kyselyllä on tarkoituksena selvittää, mitkä asiat omaishoitajia psyykkisesti kuormittavat, millaista tukea he saavat ja millaista tukea he kokevat tarvitsevana. Tavoitteena on, että kyselyllä saatua tietoa voidaan käyttää Oulun seudun omaishoitajat ry:n toiminnan kehittämisessä.

WHO:n (World Health Organization) määrittelee psyykkisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden henki-sen hyvinvoinnin tilaksi, jonka avulla ihmiset voivat muun muassa selviytyä elämän haasteista, tunnistaa omat kykynsä sekä myötävaikuttaa ja ottaa osaa yhteisöönsä. Psyykkinen hyvinvointi on olennainen osa kokonaishyvinvointiamme.

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja vastaaminen tapahtuu nimettömänä. Kyselyyn saatuja vastauksia käsittelevät ainoastaan kehittämistehtävän tekijä ja Oulun seudun omaishoitajat ry:n henkilöstö. Yksittäisiä vastauksia tai kehittämistehtävää ei julkaista verkossa tai muualla. Kyselyyn saadut vastaukset hävitetään asianmukaisesti, kun tutkimus on valmis. Oppimistehtävän tekijää sitovat salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

Kyselyyn vastaaminen vie vain hetken ja toivon, että löydät aikaa ja mielenkiintoa kyselyyn vastaamiseen. Jokainen vastaaja on tärkeä tutkimuksen onnistumiselle ja tutkimustulosten hyödyntämiselle.

Pääset vastaamaan kyselyyn tästä linkistä (Webropolin kysely). Kyselyyn voit vastata 29.5. saakka. Kyselyn tietosuojaselosteen voit lukea tästä.

Kiitos vastauksestasi!

Yhteistyöterveisin,
Katariina Ervasti

Posted in Omaishoito, Yhdistys vinkkaa and tagged .