Uusia Polkuja työhön ja elämään -hanke on päättymässä onnistuneesti

Yhdistys on toteuttanut Uusia Polkuja työhön ja elämään -hankkeen vuosina 2021-2023 ja se päättyy nyt syyskuussa. Se on Oulun seudun omaishoitajat ry:n ensimmäinen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke, jota rahoittavat myös Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Oulun kaupunki. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat olleet mm. TE-palvelut sekä BusinessOulu.

Hankkeen aikana olemme päässeet luomaan mahdollisuuksia erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien työllistymisen tukemiseen. Polkuja, joiden kautta vanhempien omat voimavarat ja työvalmiudet ovat kasvaneet. Polkuja, joiden avulla työnantajat ovat löytäneet uusia osaajia ja keinoja työllistämisen helpottamiseksi. Yhdessä näistä on kasvanut polkuja, joita kulkemalla vanhemmat ovat päässeet käyttämään osaamistaan myös ansiotyössä kotona tehtävän arvokkaan työn lisäksi.

Valtakunnallinen kysely keräsi yhteen vanhempien kokemuksia – tuotoksena raportit

Kaikki alkoi sillä, että halusimme kuulla erityislasten vanhempien todellista ääntä ansiotyön, vanhemmuuden ja erityislapsiperheen arjen yhteensovittamisen haasteista ja mahdollisuuksista. Nimittäin monet erityislasten vanhemmat haluaisivat työllistyä ja pysyä työelämässä, joka lisäisi heidän hyvinvointiaan, pitäisi yllä ammattitaitoa ja olisi tärkeää myös perheen taloudellisen tilanteen näkökulmasta. Kuullaksemme kokemuksia noihin teemoihin liittyen, päätimme toteuttaa syksyllä 2021 valtakunnallisen kyselyn erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille. Tuohon kyselyyn vastasikin yli tuhat erityislapsen vanhempaa ympäri Suomen! Kyselyn tulosten pohjalta hankkeessa tuotettiin raportti Mahdollisuus olla jotain muutakin kuin vanhempi. Hankkeessa tehtiin myös toinen raportti, Palkka on elintärkeä, vaikka se pieni onkin, jossa käsitellään erityislasten vanhempien työssäkäynnin mahdollistavien palveluiden kustannusvaikutuksia. Pääset lukemaan molemmat raportit täältä.

Mun Polku -valmennus kehitettiin vanhempien omista tarpeista ja toiveista käsin

Seuraavaksi lähdimme kehittämään vanhempien kokemusten ja mielipiteiden pohjalta valmennusta, jonka avulla vanhemmat saisivat mahdollisimman paljon tukea yhdistää perhearki ja työ tai opiskelu keskenään. Kehittämistyön tuotoksena syntyi erityislasten vanhemmille tarkoitettu ikioma työhönvalmennus, Mun Polku -valmennus. Valmennus pilotoitiin kolmella eri valmennusryhmällä hankkeen aikana.

Tarve valmennukselle oli ilmeinen: erityislasten vanhemmat ovat usein voimavarojensa äärirajoilla ja vanhempien oma jaksaminen on koetuksella. He tasapainoilevat arjen monien roolien välillä ja tuntevat helposti riittämättömyyden tunnetta. Nämä asiat jo itsessään kuormittavat vanhempia kovasti. Monesti myös vanhempien omat tarpeet ovat saattaneet jäädä aivan taka-alalle. Vanhemmat huolehtivat paljon muista, mutta heidän olisi tärkeää myös täyttää ja huolehtia omista tarpeista ja haaveista. Iso osa vanhemmista haluaisikin töihin, mutta työelämä ei ole saattanut kuormittavan arjen vuoksi tuntua mahdolliselta. Tätä tunnistettua tarvetta varten syntyi Mun Polku -valmennus.

Mun Polku -valmennuksessa työllistymistä lähestytään näkökulmasta, jossa vanhempaa rohkaistaan ja tuetaan löytämään juuri hänelle sopiva polku kohti työtä tai opiskelua. Tämä sisältää paljon itsetunnon vahvistamista, omien tarpeiden tunnistamista ja niiden täyttämiseen rohkaisua. Valmennuksen kautta olemmekin saaneet vahvistettua vanhempien hyvinvointia, osallisuutta sekä työ- ja toimintakykyä. Valmennukseen on sisältynyt sekä yksilö- että ryhmävalmennusta vanhemmuuden, arjen ja työ- tai opiskelusuunnitelmien yhteensovittamiseksi. Tukea on valmennuksen kautta saanut 29 vanhempaa. Oivalluksia valmennuksen aikana on tullut paljon:

”Itselle oli vaikeaa myöntää, etten ole kykenevä nyt tekemään työtä mihin olen kouluttautunut. Valmennus auttoi minua muuttamaan ajattelutapaa ja sitä myötä pääsin taas mukaan työelämään.”

”Löysin alan mille haluan ja vahvistui tunne omista mahdollisuuksista <3”

”Työ jo alkoi, mutta en ole varma vielä, pystynkö jatkamaan tässä työssä, mutta kurssin avulla tiedän mitä kohti lähden, jos tämä työ ei sovellu meidän perheelle.”

”Oman valmentajan kanssa löysin oivalluksia, miten löytää polku työelämään, joka sopii elämäntilanteeseen parhaiten. Olen saanut työn valmennuksen puolivälin tienoilla.”

Tulokset osoittavat toiminnan hyödyllisyyden ja tarpeellisuuden

Valmennuksen kautta saadut tulokset osoittavat osallistujien kohdalla tapahtuneen selkeitä muutoksia valmennuksen aikana. Tuloksista on nähtävillä, että vanhempien oma toiminta- ja työkyky, osallisuus, mielen hyvinvointi ja suhde työelämään ovat vahvistuneet. Myös n. 60% osallistujista on työllistynyt tai saanut opiskelupaikan valmennuksen avulla. Suurella osalla valmennukseen osallistuneista on nyt selkeä polku, jota he seuraavat kohti työelämää. Vastaavaa toimintaa tarvitaan myös jatkossa ja selkeästi erityislasten vanhemmat myös hyötyvät siitä.

Mun Polku -työhönvalmennus erityislasten vanhemmille on valmistunut ammattilaisten käyttöön

Nyt olemme saaneet Mun Polku -työhönvalmennuksen mallinnettua ja se on ammattilaisten käyttöönotettavissa. Mallia on levitetty ympäri Suomen ammattilaisille järjestetyn Mun Polku -valmennusinfon kautta. Selkeästi erityislasten vanhemmille suunnattu työhönvalmennusmalli kiinnostaa ammattilaisia, sillä jo pelkkään infoon osallistui yhteensä 56 kuulijaa. Nyt jäämme odottamaan mallin juurtumista. Tällä hetkellä olemme saaneet tiedon, että ainakin muutama organisaatio olisi hyödyntämässä kehittämäämme valmennusmallia erityislasten vanhempien hyväksi!

Haluatko ottaa Mun Polku -valmennuksen käyttöön omassa toiminnassasi?

Mallin voi ottaa käyttöön mikä taho tahansa maksuttomasti. Mallia on myös mahdollista muokata eri kohderyhmille suunnattavaksi. Valmennus sopii esimerkiksi työllisyys-, koulutus-, kuntoutus-, valmennus- ja ohjauspalveluita tarjoaville tahoille. Malli on otettavissa helposti käyttöön myös järjestökentän omaishoitoyhdistyksissä.

Mun Polku -valmennusmalli on suunniteltu käytettäväksi kokonaisuutena, mutta siitä on mahdollista poimia myös yksittäisiä teemoja ja harjoituksia käytettäväksi muun toiminnan yhteydessä. Lue lisää Mun Polku -valmennuksen käyttöönottamisesta täältä.

Työkalu omaishoito- ja perheystävällisten käytäntöjen luomisen tueksi työpaikoille

Hankkeessa on tehty lisäksi työnantaja- ja yritysyhteistyötä pitkin hankkeen toiminta-aikaa. Järjestimme muun muassa hankkeessa keväällä 2023 Omaishoito- ja perheystävällisyyden edistäminen työpaikoilla – erityislasten vanhemmat osaamisresurssina -webinaarin. Tuosta webinaarista on julkaistu tallenne, joka on tarkoitettu työnantajille, työpaikkojen johdolle, esihenkilöille, henkilöstöhallinnolle ja muille aiheesta kiinnostuneille. Webinaariin tutustumalla saa monipuolisen käsityksen erityislapsiperhearjesta, erityislasten vanhempien työllistymisen taustalla vaikuttavista asioista, heille kertyneestä ammatillisesta osaamisesta ja työpaikan järjestelyistä, joista vanhemmat hyötyisivät yhdistäessään työtä ja perhearkea.

Webinaarissa esitellään ja tarjotaan omaishoito- ja perheystävällisten käytäntöjen luomisen tueksi pelisääntömalli, joka toimii työnantajien työkaluna laatiessa omalle työpaikalle sopivia käytäntöjä tukemaan omaishoitajia ja perhe-elämän erilaisissa tilanteissa olevia työntekijöitä. Tuo pelisääntömalli on kaikkien työnantajien vapaassa käytössä ja kaikki siihen liittyvät materiaalit ovat ladattavissa omaan käyttöön maksutta. Malliin kannattaa tutustua huolella ja hyödyntää sitä omassa työyhteisössä, sillä erilaiset perhearjen- ja omaishoitotilanteet koskettavat monia työikäisiä. Webinaaritallenteen ja työpaikkojen omaishoito- ja perheystävällisyyden edistämisen työkalun löydä täältä.

Uusia polkuja työhön ja elämään -hanke (2021-2023) on Oulun seudun omaishoitajat ry:n hanke, jota rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ESR, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun kaupunki sekä Oulun seudun omaishoitajat ry.

Teksti: Suvi Lappalainen ja Kati Jauhiainen

Posted in Erityisperhe, Omaishoito, Ryhmät ja kurssit and tagged , , , , .