Lapsen oikeuksien päivänä

Olen sosionomiopiskelija ja olen saanut viettää alkusyksyn harjoittelussa Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset -yhdistyksessä ja tutustua erityislapsiperheiden maailmaan. Tämän valossa pohdin nyt tällä viikolla vietettävää Lapsen oikeuksien viikkoa.  Marraskuun 20. päivä on Lapsen oikeuksien päivä, jota vietetään YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymisen vuosipäivänä. Lapsen oikeuksien sopimus vaikuttaa jokaisen suomalaisen lapsen elämään. Se ohjaa maamme päätöksentekijöitä toimimaan niin, että ihmisoikeudet, kuten hyvinvointi ja turvallinen kasvu, saavat toteutua jokaisen lapsen kohdalla.

Yhdenvertaisuus

Tänä vuonna YK:n lapsen oikeuksien sopimus täyttää Suomessa 25 vuotta. Juhlavuotta vietetään teemalla yhdenvertaisuus lapsia ja nuoria osallistaen.

Tämän yhdenvertaisuuden periaatteen tehtävänä on muistuttaa valtioita ja meitä kaikkia siitä, että sopimuksen määrittelemät oikeudet on taattava aivan kaikille lapsille. Yhtäkään lasta ei saa syrjiä sukupuolen, kielen, ihonvärin, uskonnon, varallisuuden, vammaisuuden tai muunkaan asian vuoksi. Pohdin, toteutuuko tämä maassamme. On erityisen tärkeää, että osataan tunnistaa sellaiset lapset ja lapsiryhmät, joiden oikeuksien tunnustaminen ja toteuttaminen voi olla tavallista haasteellisempaa. Nämä lapset vaativat tarkempaa huomiota, sillä heillä on muita suurempi vaara joutua syrjityiksi yhteiskunnassamme.

Syrjitäänkö erityislapsia?

Yksi tarkemmin huomiotava ryhmä on vammaiset tai muuten erityistä tukea tarvitsevat lapset.  Ovatko nämä lapset tasa-arvoisessa asemassa muihin nähden esimerkiksi koulupolulla, harrastuksissa ja vapaa-ajan vietossa? Tuetaanko näiden lasten perheitä riittävästi, niin että vanhemmilla – joista moni toimii lapsensa omaishoitajana – on voimia hoito- ja kasvatustyöhön sekä lapsen hyvinvoinnin tukemiseen? Toteutuuko esteettömyys, ovatko palvelut ja lasten arjen ympäristöt sellaisia, että niihin voi myös erityistä tukea tarvitseva osallistua turvallisesti ja miellyttävästi?

Erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmat tietävät vastauksen parhaiten. He elävät arkea lastensa kanssa joka päivä, järjestävät koulunkäynnin, kaupassa käymiset, kyläilyt ja harrastukset niin kuin se parhaiten onnistuu. Usein kuulee vanhempien kertovan rankasta arjesta. Yhteiskunnan tukitoimet ovat liian vaikeasti saatavilla, eikä väsyneillä vanhemmilla välttämättä ole voimia ottaa selvää heille kuuluvista eduista. Vanhemmat myös kertovat, etteivät perheet voi osallistua tavallisiin harrastuksiin ja kulttuuritapahtumiin, sillä erityislapsen kanssa joutuu herkästi silmätikuksi, eikä lapsen erilainen käytös saa välttämättä hyväksyntää muilta ihmisiltä. Erityislapsiperheiden omiin tapahtumiin voi helpommin tulla sellaisenaan.

Onko ongelma asenteissa?

On hienoa, että järjestetään tapahtumia, joissa erityislasten kanssa voi olla vapaasti ja nauttia arkirutiineista poikkeavasta toiminnasta. Kuitenkin minusta on harmillista, että näitä tapahtumia on suhteellisen vähän, eivätkä kaikki halukkaat välttämättä mahdu niihin mukaan. Perheet eivät myöskään saa riittävästi tukea, jotta lähteminen käytännössä mahdollistuisi. Todellisuus varmasti on se, että kaikkialle erityislapsen kanssa ei vain voi mennä. Mutta ajattelen, että monessa kohtaa meillä olisi myös paikka muuttaa ympäröivän yhteiskunnan ajatusmallia. Asennoitua niin, että erityislapsiperheet kokisivat olevansa tervetulleita samoihin paikkoihin ja tapahtumiin kuin muutkin lapsiperheet.

Harjoitteluaikani on opettanut minulle jotain siitä, millaisessa maailmassa erityislapsiperheet elävät. Olen saanut tavata sinnikkäitä vanhempia sekä ihastuttavia lapsia, joista jokainen on oma persoonansa. Toivon, että tulevassa ammatissani saan olla erilaisten perheiden rinnallakulkijana ja edesauttamassa sitä, että lasten oikeudet ja syrjimättömyys toteutuisivat maassamme.

Piia Pitkälä

Lapsijärjestöt ja lapsiasiavaltuutettu kampanjoivat sen puolesta, että Lapsen oikeuksien päivä saataisiin vakiintuneeksi liputuspäiväksi kalenteriin. Arvosta lasta ja nosta sinäkin lippu salkoon sunnuntaina 20.11. Haasta myös kaverisi mukaan!

http://www.emmaelias.fi/ajankohtaista/arvosta-lasta-liputa-lapsen-oikeuksien-puolesta-20.11

Posted in Erityisperhe, Omaishoito and tagged .