Vieraskynä-blogi: Mitäkö mietin?

Mitäkö mietin, no omaishoitajien asemaa ja heidän kohteluaan sosiaalipalveluissa.

Suomessa noin miljoona henkilöä hoitaa tai auttaa säännöllisesti omaa läheistään. Suomessa arvioidaan olevan noin 350 000 omaishoitotilannetta, joista vähintään 60 000 on sitovia ja vaativia.
Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2016 alkaen 387,49 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 774,98 euroa kuukaudessa. Jos hoitaja saa korotettua palkkiota, hän ei voi tehdä työtä kodin ulkopuolella. Ainoa palkka on omaishoidontuki miinus vero. Mikäli omaishoidettava on laitoshoidossa tms. niin kunta maksaa palvelusta 500-800 euroa/vrk riippuen hoidosta ja paikasta/tarpeesta.

Omaishoitaja saa siis yhden vuorokauden maksun verran palkkaa koko kuukauden työstä.
Omaishoitajat eivät saa juurikaan tukea kuntien sosiaalipalveluista, eikä heille ole tarjolla valmista tietopakettia tai lakimiestä, jotta he kykenisivät hoitamaan omaishoidettavien terapia-, kuljetus-, kuntoutus-, vammaistuki,- eläke,- apuväline- ja muita vammaispalveluun kuuluvia asioita henkilökohtaisine avustajineen edes jollakin tapaa siedettävällä tasolla.

Omaishoitajat, vammaiset ja kroonisesti sairaat käyvät jatkuvaa paperisotaa, väsyvät, uupuvat ja käyvät uudelleen taisteluun sellaisten oikeuksien puolesta, mitkä heille kuuluvat lain mukaan. Törmään miltei joka päivä johonkin ns. ”epäkohtaan” eli lain kiertämiseen, sen rikkomiseen..vähättelyyn, aliarvioimiseen, nöyryyttämiseen, taktiseen väsyttämiseen ja epäkunnioitukseen.

Tänään tuttavani sai päätöksen korvauksesta..hän haki korvausta siitä, ettei yksinhuoltajana ole voinut pitää YHTÄÄN AINOAA vapaa päivää tasan kahteen vuoteen hoitaessaan ympäri vuorokaudet kehitysvammaista lastaan, jolla on myös vaikeita/haastavia kroonisia sairauksia, mitkä vaativat hoidon 24h/24h.
Kyseisen kunnan virkamiehet olivat tulleet siihen tulokseen, että tuttavani saa ruhtinaalliset 368 € korvausta 22 kuukauden pitämättömistä vapaista eli 66 päivältä. Palkaksi jää näin ollen 5 euroa/päivä.
Jaa–aaa…että mitäkö minä mietin??????

Vieraskynä-blogin kirjoitti Minna Korva-Perämäki. Minna on kempeleläinen kahden erityisen tuen tarpeessa olevan nuoren äiti/omaishoitaja, freelance toimittaja sekä vertais- ja tukihenkilö.

Posted in Ajan hermolla, Erityisperhe, Kannanotot ja edunvalvonta, Omaishoito, Vieraskynä.