Nyt käynnissä kansallinen vertaistukitutkimus 2016

Tervetuloa vastaamaan kansalliseen kyselyyn verkkopalveluista saadusta tuesta.
Tutkimuksella selvitetään internet-välitteisen tuen merkitystä tukea hakevien ihmisten elämässä.

Kysely avautuu tästä tai voit kopioida kyselyn osoitteen internetselaimeesi https://www.webropolsurveys.com/S/B9687C0EB57E5708.par

Kysely tehdään RAY:n rahoituksella yhteistyössä internet-välitteistä tukea tarjoavien kansalaisjärjestöjen kanssa ja sen tuloksia käytetään palvelujen kehittämiseen. Vastaukset analysoidaan tilastollisten menetelmien avulla ja yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa.

Internet-välitteisellä tuella tarkoitetaan toimintaa, jossa samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat, koulutetut vapaaehtoiset tai ammattilaiset kohtaavat ja tukevat toisiaan internetissä. Tuki voi olla vastavuoroista tai heikossa asemassa olevan tukemista. Tukea on monenmuotoista ja se voi liittyä hyvinkin erilaisiin elämäntilanteisiin. Tuen antamiseen voi vertaisten ohella osallistua koulutettuja vapaaehtoisia tai eri alojen ammattilaisia.

Kyselyn aluksi kysytään internet-välitteisen tuen käytöstä. Sen jälkeen kerätään tietoa internet-välitteisen tuen toimivuudesta. Kyselyn loppupuolella kysytään eräitä hyvinvointi-, tunne- ja mielipidekysymyksiä. Lopuksi kysytään vielä eräitä taustamuuttujia, kuten koulutusta ja ikää. Joitakin asioita kysytään useita kertoa hiukan eri tavoilla. Tähän on kuitenkin aina perusteltu syy. Lopussa on vapaan tekstin kenttä jossa voit kertoa aiheesta omin sanoin, tai antaa palautetta kyselyn tekijöille.

Vastaaminen vie 10-20 minuuttia, kiitos jo etukäteen vastauksestasi!

Tutkimuksesta vastaavat professori Juho Saari Itä-Suomen yliopistosta, dosentti Sakari Kainulainen Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja dosentti Niina Junttila Turun yliopistosta. Lisätietoja tutkimuksesta saat lähettämällä sähköpostia osoitteella: juho.saari @ uef.fi

Posted in Ajan hermolla, Erityisperhe, Etäomaishoiva, Omaishoito, Vapaaehtoistoiminta, Yhdistys vinkkaa, Yleinen and tagged , , .